X

อาณาจักร ย า – วิตามิน เปลี่ยน วิ-ก-ฤ-ตให้เป็นโอกาส 5 ปี ห-มื่-น ล.

MEGA บ ริ ษั ท ข า ย ย า และอาหารเสริม ห มื่ น ล.

นอกจาก ธุ ร กิ จ หน้ากากอนามัย ธุ ร กิ จ ถุงมือยาง ที่เติบโตสวน ก ร ะ แ ส ในช่วงการแพร่ ร ะ บ า ด ของ CD-19 แล้วนั้น อีกหนึ่ง ธุ ร กิ จ ที่สามารถเติบโตได้ในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือ ธุ ร กิ จ ผลิต ย า และอาหารเสริมสุขภาพ

จากจุดเริ่มต้นที่เป็น บ ริ ษั ท รับจ้างผลิต ย า เล็ก ๆ ที่มี พนง.ไม่กี่คน เมื่อ 39 ปีที่แล้ว วันนี้ MEGA กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารเสริมชั้นนำของประเทศไทย ที่มียอด ข า ย หลักห มื่ น ล.บ.

“MEGA We Care” เดิมทีนั้น บ ริ ษั ท นี้ มีชื่อว่า บ ริ ษั ท วิคาส จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 โดย นายกิริต ชาห์ ชาว อิ น เ ดี ย ผู้ที่เดินทางเข้ามาทำ ธุ ร กิ จ ในป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก่อนที่ต่อมา บ ริ ษั ท ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ ริ ษั ท เมดิแคป จำกัด ในปี เดียวกัน

บ ริ ษั ท เริ่มต้น ธุ ร กิ จ ด้วยการรับจ้างผลิตแคปซูลเจลาตินนิ่ม สำหรับบรรจุผงย าและอาหารเสริม ซึ่งนับเป็น บ ริ ษั ท แรกที่ผลิตแคปซูลประเภทนี้ใน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต่อมา บ ริ ษั ท เริ่มรับจ้างผลิต ย า ให้กับ บ ริ ษั ท ย า ภายนอก

ก่อนที่จะเริ่มผันตัวมาผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ของตัวเองในปี 2537 บ ริ ษั ท เมดิแคป จำกัด ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ “บ ริ ษั ท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด”

ในปี 2548 และด้วยความที่ ธุ ร กิ จ ของ บ ริ ษั ท เติบโตขึ้น สุดท้ายจึงสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในปี 2556

โดยปัจจุบัน ธุ ร กิ จ ของ MEGA แบ่งออกเป็น 3 ธุ ร กิ จ คือ

1. ธุ ร กิ จ จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare โดย บ ริ ษั ท ทำการตลาด และจำหน่ายภายใต้แบรนด์นี้ ก็อย่างเช่น ย า ตามใบสั่งแพทย์ และ ย า หน้าเคาน์เตอร์

รวมทั้งสินค้าอุปโภค บ ริ โ ภ ค ซึ่งถูกจำหน่ายใน 3 ประเทศ คือ เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา และมี ลู ก ค้ า ส่วนใหญ่เป็น บ ริ ษั ท ย า

2. ธุ ร กิ จ ผลิตสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Mega We Care” โดยมีการพัฒนา ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ เช่น อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ย าตามใบสั่งแพทย์ และย าหน้าเคาน์เตอร์

3. ธุ ร กิ จ รับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งเป็นการรับจ้างผลิตย าให้ลูกค้าภายนอก โดยที่รายได้ในปี 2563 ของ MEGA นั้นมาจาก ธุ ร กิ จ จัดจำหน่ายสินค้า (Maxxcare) 52% ธุ ร กิ จ ผลิตสินค้า (Mega We Care) 46% ธุ ร กิ จ รับจ้างผลิต (OEM) 2%

ในส่วนของภาคการผลิตนั้น ปัจจุบัน บ ริ ษั ท มีโรงงานผลิต ย า และอาหารเสริมทั้งหมด 4 แห่ง โดยอยู่ที่ประเทศไทย 2 แห่ง อยู่ในออสเตรเลีย 1 แห่ง และอยู่ในอินโดนีเซียอีก 1 แห่ง ขณะที่สินค้าของ บ ริ ษั ท นั้น ก็มีการส่งออกไป ข า ย ในกว่า 35 ป ร ะ เ ท ศ ทั่วโลก

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ทั่วโลกเกิด โ ร ค ร ะ บ า ด CD-19 จนส่งผลกระทบต่อหลาย ธุ ร กิ จ แต่หนึ่ง ธุ ร กิ จ ที่ดูจะได้รับประโยชน์ ก็คือ ธุ ร กิ จ ย า และอาหารเสริมด้านสุขภาพ

นอกจาก บ ริ ษั ท จะมี ร า ย ไ ด้ เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดใหม่แล้วนั้น ในช่วงการแพร่ ร ะ บ า ด ของ CD-19 คนจำนวนมาก หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่าง ๆ

ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ MEGA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2556 ด้วยมูลค่า บ ริ ษั ท เท่ากับ 15,100 ล.บ. มาวันนี้ มูลค่า บ ริ ษั ท ของ MEGA เท่ากับ 31,800 ล.บ. หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ในระยะเวลาประมาณ 8 ปี

Related Posts

“น้องปราง” ลูกสาวเบนซ์ พรชิตา ยิ่งโตยิ่งสวย ยิ้มหวาน ตากลม

“น้องปราง” ลูกส…

สวยมากทำเอาคนรักเด็กร้องว้าวกันหนักมาก!

โอ้โห! “น้องดิสนีย์&#…

หล่อสวยยกบ้าน เปิดภาพลูก “พลอย ชิดจันทร์”

หล่อสวยยกบ้าน เปิดภาพลูก &#…

ขึ้นเท่นเป็นลูกสาวเเห่งชาติ

ว้าว! น้องเดมี่ เเปลงโฉมเป็…

“ปุณณ์ ปุณณกันต์” เปิดความหล่อลูกชายคนโต คุณแม่นุสบา

“ปุณณ์ ปุณณกันต์&#822…

“แอลลี่” ทั้งสวยทั้งสดใส

“แอลลี่” ทั้งสว…