“Kiowa Kavovit”สาวน้อยผู้คิดค้นพลาสเตอร์อัจฉริยะ

“Kiowa Kavovit” สาวน้อยผู้คิดค้นพลาสเตอร์อัจฉริยะ สู่การได้รับเงิuลงทุน 100,000 เหรียญ

พลาสเตอร์ปิด แ ผ ล จะไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อสาวน้อยวัย 10 ขวบ “Kiowa Kavovit” มีไอเดียเด็ด คิดค้นพลาสเตอร์แบบใช้ป้ายลงบนผิว เมื่อเกิด แ ผ ล จาก อุ บั ติ เ ห ตุ หรือ บ า ด แ ผ ล เล็กๆ ที่ ป ฐ ม พ ย า บ า ล เบื้องต้นได้

เธอตั้งชื่อสิ่งนี้ว่า “Boo Boo Goo” เพื่อลดความ น่ า ก ลั ว เมื่อเด็กต้องใช้ อีกทั้งยังทำให้เด็กๆ สามารถสนุกไปกับมันได้

โดยที่ไม่ต้อง ร้ อ ง ไ ห้ กลัวการทำ แ ผ ล อีกต่อไป เจ้าสิ่งนี้ไม่มี ส า ร อั น ต ร า ย ไม่ ร ะ ค า ย เ คื อ ง ต่อ ผิ ว ห นั ง

แถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะหนูน้อยและคุณพ่อได้เข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

“Kiowa” ออกแบบขวดให้มีลักษณะเหมือนสีทาเล็บ ย า มีสีสันสดใสและเมื่อแห้งแล้วจะกลายเป็นเหมือนแทททูสีสวย

.

นอกจากนี้พลาสเตอร์แบบป้ายมีให้เลือกหลายสี แล้วก็กันน้ำด้วย เธอได้รับเชิญไปออกรายการ “Shark Tank”

เพื่อแสดงถึงไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งหลังจากที่ออกรายการนี้เธอก็ได้รับเงิuลงทุน $100,000

หนูน้อย “Kiowa” กลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่อายุน้อยที่สุดที่เคยปรากฏตัวใน “Shark Tank”

พ่อของเธออธิบายว่า “พวกเขาต้องการให้เงิu 100,000 ดอลลาร์ เพื่อแลกกับหุ้นครึ่งนึงในการvาย “Boo Boo Goo”

ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้านการ ต ล า ด ของผลิตภัณฑ์ การนำเสนอวิดีโอแสดงการใช้ และตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ความฝันของ “Kiowa” กับพ่อของเธอ ก็อาจจะไม่ได้ไปไกลมากนัก เพราะการแข่งขันทางการ ต ล า ด นั้นสูงพอสมควร

ถึงแม้ บ ริ ษั ท จะปิดหรือสิ้นสุดลง แต่ไอเดียสุดมหัศจรรย์ของเด็กสาวคนหนึ่ง ก็ยังคงอยู่ และอาจจะเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่ในอนาคตอีกด้วย

.

.

.

ชมคลิป