35 ปี นครชัยแอร์ ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ

35 ปี นครชัยแอร์ ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ

วันนี้ก็มารู้จักกับUริษัทที่เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้โดยสาร “Uริษัท นครชัยแอร์ จำกัด” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเป็นUริษัทที่นิยมมากที่สุดในการเดินทาง

โดย “Uริษัท นครชัยแอร์ จำกัด” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 ให้บริการเดินรถ 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น และ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี โดยเริ่มต้นจากรถโดยสารเพียง 20 คัน

เมื่อปี พ.ศ. 2530 Uริษัทได้เริ่มนำคำว่า “รถนอนพิเศษ” มาใช้เป็น Uริษัทแรก ได้ขยายระยะห่างระหว่างที่นั่งเพิ่มขึ้น และลดจำนวนที่นั่ง จาก 42 ที่นั่ง เหลือเพียง 32 ที่นั่ง

และขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มอีก 4 เส้นทาง ได้แก่ อุบลราชธานี – เชียงใหม่ , อุบลราชธานี – ระยอง, เชียงใหม่ – ระยอง , พัทยา – แม่สาย

Uริษัทเริ่มเปิดให้บริการสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นUริษัทแรก และได้เริ่มจัดทำโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ

และมีการปรับปรุงรูปแบบการบริการอีกมากมาย เพื่อให้เป็นบริการแบบ VIP มีทั้งบริการรับชำระเงิuค่าโดยสารนครชัยแอร์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริการรับชำระเงิuค่าโดยสารนครชัยแอร์ผ่าน ATM ธ.กรุงไทย ผ่านระบบมือถือ M-PAY

และในปี พ.ศ. 2541 ได้ขยายเส้นทางเดินรถเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ นครชัยแอร์ได้ขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มขึ้นอีก 1 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ – ระยอง พร้อมทั้งเปิดบริการรถทัศนาจร มาตรฐานระดับ 5 ดาว

และได้เปิดธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 Uริษัทในเครือ ได้แก่ 1. Uริษัท เอ็น ซี แอ็ดวานซ์ จำกัด 2. Uริษัทเอ็น ซี เอ เดอะสวีท จำกัด 3. Uริษัท เอ็น ซี เอ โปรเฟสชั่นเนล จำกัด 4. Uริษัท เอ็น ซี เอ เคอร์แนล จำกัด 5. สถาบันพัฒนาบุคลากรและการขนส่ง

ปี พ.ศ. 2550 สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยการเปิดตัว “NCA First Class” รถโดยสาร 21 ที่นั่ง ที่เพรียบพร้อมไปด้วยความหรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย ให้ความเป็นส่วนตัว นอกจากนั้นยังได้เปิดขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นอีก 3 เส้นทาง

เปิดตัว “NCA First Class” โฉมใหม่ปรับผังที่นั่งและห้องน้ำเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยทีวีส่วนตัวระบบ “Touch Screen” ถือว่าเป็น Uริษัทฯ แรกที่นำจอ

และเปิดตัว “NCA Gold+ Class” รถโดยสารขนาด 32 ที่ตั้งที่มาพร้อมทีวีส่วนตัวระบบ Touch Screenทุกที่นั่ง และได้เปิดศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์ สาขากรุงเทพฯ โฉมใหม่ที่มีความหรูหราทันสมัยไว้รองรับผู้โดยสาร

จากนั้นนครชัยแอร์ขยายเส้นทางเดินรถเพิ่ม 2 เส้นทาง ได้แก่ ระยอง – น่าน และ กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี นครชัยแอร์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554

“นครชัยแอร์” ได้พัฒนามาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง โดย 1. เพิ่มคู่สายในระบบ “Call Center” ปรับปรุงระบบเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

2. เพิ่มเที่ยวรถ กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ จากเดิมวันละ 3 เที่ยวเป็นวันละ 6 เที่ยว 3. ย้ายศูนย์บริการฯ สาขาสุรินทร์ ไปยังพื้นที่แห่งใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 4. เปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ – อุดรธานี

อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของUริษัท ปี พ.ศ. 2556 “นครชัยแอร์” คือการย้ายที่ตั้งสำนักงาน จากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยวิภาวดี19 ย้ายไปที่ใหม่

เลขที่ 109 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร บนพื้นที่กว่า 16 ไร่ ริมถนนวิภาวดี เพื่อรองรับการขยายกิจการและเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ของครอบครัว “นครชัยแอร์”