“Robinhood” ทางเลือกใหม่ “Food Delivery”

“Robinhood” ทางเลือกใหม่ “Food Delivery” แอปพลิเคชั่นจาก “SCB”

วันนี้มารู้จักกับแพลตฟอร์ม “Food Delivery” สัญชาติไทย เพื่อช่วยคนไทย ถือกำเนิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของกลุ่ม “SCB” ที่อยากช่วยเหลือสังคม นอกเหนือจากการบริจาคต่างๆ ที่ทำเป็นปกติ เป็นความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีค่าครองชีพถูกลง

โดยเฉพาะในเรื่องการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ที่มีความจำเป็นและมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น ก่อกำเนิดเป็นไอเดียการสร้างแอปพลิเคชั่น “Food Delivery”

โดยใช้ชื่อ “Robinhood (โรบินฮู้ด)” ได้แนวคิดมาจากUริษัทในต่างประเทศที่ชื่อ “Robinhood” เหมือนกัน ที่ทำเรื่อง “Security Trading” โดยไม่คิดธรรมเนียม

ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตรงกันกับ “Food Delivery” ใหม่นี้ ที่จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เช่นกัน ไม่มีค่าสมัคร ไม่คิดค่า “GP (Gross Profit)”

ร้านอาหารได้เงิuเต็มทุกUาททุกสตางค์ทำให้สามารถvายอาหารที่ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม ลู ก ค้าได้จ่ายค่าอาหารและค่าส่งตามจริงไม่มีบวก

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ร้านค้ามีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการ “CSR” ของกลุ่ม “SCB” เพื่อคืนกำไรให้สังคม

เพื่อให้ทั้งสามส่วนคือคนซื้o คนvาย และคนส่งสินค้าได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเป็นธรรม ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากช่วยเหลือสังคม ทีมงานคนรุ่นใหม่ของกลุ่ม “SCB” ได้รวมตัวกัน

เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นที่ปกติต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-12 เดือนในการพัฒนา ให้สามารถทำเสร็จได้ภายในเวลาเพียง 3 เดือน โดยใช้ทรัพยากรที่ธนาคารมีอยู่แล้ว เช่นพื้นฐานเทคโนโลยีที่ดีที่ได้ปูไว้ก่อนหน้า

ร้านอาหารที่อยู่ในเครือข่ายจากโครงการแม่มณี และกลุ่ม “SCB” ยังเป็นพาร์ทเนอร์ กับ “Google My Business” ด้วย ส่วนมอเตอร์ไซค์จัดส่งสินค้าจะใช้พาร์ทเนอร์คือ “SKOOTAR”

รวมทั้งยังมองพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ เพิ่มอีก ทั้งหมดทำให้ไม่ต้องลงทุนสูงเหมือน Startup ใหม่ๆ ที่ไม่มีต้นทุนเดิม และด้วยความที่เป็นธนาคาร ย่อมทำให้ระบบการจ่ายเงิuสามารถทำได้รวดเร็ว

โดยตั้งเป้าว่าภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากปิดออเดอร์ เงิuจะเข้าบัญชีทั้งร้านค้าและผู้ส่งสินค้า โดยระบบการรับจ่ายเงิuจะเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่มีเงิuสด

“คุณอาทิตย์ นันทวิทยา” ประธานกรรมการ “Uริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด” กล่าวว่า “Robinhood” เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อแข่งขันกับใครหรือต้องการเป็นเจ้าตลาด แต่พัฒนาโดยใช้มุมมองของ ลู ก ค้าเป็นตัวตั้ง

เน้นที่ประสบการณ์ของ ลู ก ค้าหรือ “Customer Experience” แล้วค่อยๆ พัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องมี ลู ก ค้ากี่ราย มุ่งหวังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสังคม

สำหรับร้านอาหาร หากคิดว่าได้รับประโยชน์ ก็จะมาร่วมกัน ส่วนในมุมของผู้ซื้oถ้าประสบการณ์ในการใช้งานดี ก็จะอยากใช้งานต่อไป

และเพราะโครงการนี้เริ่มต้นจากการเป็น “CSR” ที่ทำเพื่อสังคมจริงๆ จะไม่มีกำไรจากการให้บริการ “Food delivery” เข้ากลุ่ม “SCB” แต่อย่างใด ซึ่งถ้าในอนาคตแพลตฟอร์มตรงใจร้านค้า ตรงใจ ลู ก ค้าและมีฐาน ลู ก ค้าที่ใหญ่พอ

ก็อาจทำมากกว่าเรื่องอาหาร โดยอยากให้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สร้างความผูกพันกับ ลู ก ค้า อยากให้ ลู ก ค้าใช้เวลาอยู่กับแอปนานๆ และในที่สุดถ้าแพลตฟอร์มนี้เป็นที่นิยมมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

ข้อมูล : SCB ไทยพาณิชย์