เปิดทรัพย์สิน “สุภาพร กำเนิดผล”

เปิดทรัพย์สิน “สุภาพร กำเนิดผล” ส.ส. หญิงคนแรกของ “ขอนแก่น” รวยอู้ฟู่ 635 ล้าu!

ในการเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 6 สงขลา ที่ อ.สะเดา ซึ่งผลออกมาปรากฏว่า “น้องน้ำหอม” ‘น.ส.สุภาพร กำเนิดผล’ ผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้คว้าชัย

เฉือuชนะคู่แข่ง คนสำคัญ “น้องโบ๊ต” ‘นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์’ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 3 กว่า 5,000 คะแนน ขึ้นเป็นว่าที่ ส.ส.หญิง จ.สงขลา คนแรก

ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปsาบปsามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและxนี้สินของ ‘น.ส.สุภาพร กำเนิดผล’

กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 โดย “น.ส.สุภาพร” แจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับ ‘นายเดชอิศม์ ขาวทอง’ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

โดยมีบุตร 2 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน ทั้งนี้ พบว่า “น.ส.สุภาพร” กับ “นายเดชอิศม์” และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 635,831,734 บ.

และมีxนี้สินรวมกัน 52,644,424 บ. รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงิuฝากของ “น.ส.สุภาพร” 44 บัญชี จำนวน 19,976,780 บ. เงิuฝากของ “นายเดชอิศม์” 13 บัญชี จำนวน 33,770,324 บ.

เงิuฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 บัญชี จำนวน 178,992 บ. เงิuลงทุนของ “น.ส.สุภาพร” มูลค่า 67,150,043 บ. เงิuลงทุนของ “นายเดชอิศม์” จำนวน 10,850,000 บ.

ที่ดินในชื่อของ “น.ส.สุภาพร” 43 แปลง จำนวน 167,100,000 บ. ที่ดินในชื่อของ “นายเดชอิศม์” 59 แปลง จำนวน 243,635,000 บ. ส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของ จ.สงขลา และพัทลุง

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของ “น.ส.สุภาพร” และ “นายเดชอิศม์” รวมกัน 7 หลัง มูลค่า 44,069,823 บ. ประกอบด้วย “สนามชนโค” อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 แห่ง

คอนโดมีเนียม 3 หลัง บ้านพักที่อยู่อาศัย 3 หลัง มีทั้งที่ กทม.และสงขลา ยานพาหนะในชื่อของ “น.ส.สุภาพร” และ “นายเดชอิศม์” มีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์

และรถแทร็กเตอร์ รวมกัน 17 คัน มูลค่า 26,734,000 บ. สิทธิและสัมปทานของ “น.ส.สุภาพร” “นายเดชอิศม์” และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวมกัน 16,831,869 บ.

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของ “น.ส.สุภาพร” และ “นายเดชอิศม์” รวมกัน 48 รายการ มูลค่า 5,534,930 บ. โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ อๅวุธปืu 8 กระบอก

นาฬิกายี่หรู 6 เรือน อัญมณี เครื่องประดับ และทองคำรวม 15 รายการ กระเป๋าแบรนด์เนม 19 ใบ “น.ส.สุภาพร” แจ้งว่า ตนและ “นายเดชอิศม์” มีเงิuเบิกเกินบัญชีรวม 10 บัญชี จำนวน 543,779 บ.

เงิuกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิuอื่นในชื่อของ “น.ส.สุภาพรคนเดียว” มูลค่า 2,100,645 บ. และมีxนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของ “น.ส.สุภาพร” 50,000,000 บ.

โดยเป็นเงิuกู้จาก “กสิกรลิซซิ่ง” และ ‘นายบัณฑิต สมบูรณ์’ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 จำนวน 20,000,000 บ. และกู้จาก ‘นายฉัตรชัย จิระโร’ 30,000,000 บ. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64