การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

เรียกได้ว่าในบรรดาบริษัทมหาชนจากประเทศไทย “บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)” ยังคงรั้งอันดับหนึ่ง โดยทำกำไรที่ 1.2 พันล้ๅนเหรียญฯ

“บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )” หรือ “ปตท.” จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

โดยรับโอนกิจการ สิทธิ xนี้ ความรับผิด สินทรัwย์ และพนักงานทั้งหมด ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

“ปตท.” มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้ๅนบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000 ล้ๅนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

โดยได้ทำการซื้oขๅยในตลาดหลักทรัwย์แห่งประเทศไทยวันแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2544

และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521

ซึ่งตรงกับระยะที่ทั่วโลกกำลังเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน (วิกฤติการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ 2)

“ปตท.” จึงเริ่มต้นการดำเนินงานด้วยการจัดหาน้ำมันสนองความต้องการใช้ในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน

ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าวได้เป็นแรงสนับสนุนให้ ปตท. มุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม

เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ลดการสูญเสียเงิuตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

จากการจัดอันดับ “Global ประจำปี 2021” “บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)” ยอดขๅยอยู่ที่ 5.16 หมื่นล้ๅนเหรียญฯ

โดยแบ่งเป็น กำไร 1.2 พันล้ๅนเหรียญฯ สินทรัwย์ 8.49 หมื่นล้ๅนเหรียญฯ และมูลค่าตลาด 3.64 หมื่นล้ๅนเหรียญฯ