ไหมจันทร์หอมMaiChanHom

ไหมจันทร์หอมMaiChanHom

ร้านผ้าไหมที่ เจ้าของ คือ “วิยะดา อุนนะนันทน์” อดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพ ที่ผันตัวเองมาเปิดร้านผ้าไหม ความพิเศษร้านผ้าไหมแห่งนี้

คือ การทุ่ มทุนไปเกือบ 100 ล้ านบา ท ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันกลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี

ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมถึง คนในพื้นที่ต่างแวะเวียนไปใช้บริการ ร้านผ้าไหมกึ่งพิพิธภัณฑ์ของคนไทย

คู่แข่ง จิมทอมป์สันสำหรับ ไหมจันทร์หอมแห่งนี้ ไม่ได้เป็นแค่จุดจำหน่ายผ้าไหม แต่ยังเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์

และร้านกาแฟ บนพื้นที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย “วิยะดา”

เจ้าของได้เปิดพื้นที่แห่งนี้ ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมหัตถกรรมการทอผ้าไหม เชิงอนุรักษ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งแบ่งพื้นที่บางส่วนๆ เป็น ร้านกาแฟ และ พิพิธภัณฑ์ ที่มีชื่อว่า “คุ้มจันทร์หอม” เรือนไทยอีสานประยุกต์” ภายในคุ้มจันทร์หอม

ประกอบด้วย อาคารในแบบสถาปัตยกรรมไทยอีสานประยุกต์ แบ่งพื้นที่เป็นโฮงทอผ้า โฮงฮุก

และเรือนหัตถกรรม ซึ่งเป็นจุดแสดงชิ้นงานผ้าไหมทอมือ ที่ทางร้านได้คัดสรรมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมศิลปกรรมความงดงาม

ของผ้าไหมทอมือเมืองอุบลฯ ลวดลายโบราณและ ลวดลายประยุกต์ ในแบบที่หาชมที่ไหนไม่ได้ และภายในเรือนหัตถกรรม

ได้เปิดเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้วิถีการทอผ้าภูมิปั ญญ าท้องถิ่น และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้าไหม

เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อมไหม การทอ และกระบวนการอื่นๆ ทุกขั้นตอน

ทำสิ่งที่ชอบ ไม่ค าดห วังคืนทุ น สร้างมรดกให้ลู กหลาน ไหมจันทร์หอม เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ทำในสิ่งที่เธอชื่นชอบที่สุด

และทำออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งวันนี้ คุณวิยะดา เธอไม่ได้มองว่า เธอจะขายผ้าไหมและสามารถคืนทุนที่เธอลงทุนไปเกือบ 100 ล้า น

แต่สิ่งที่ได้ คือการได้สืบสานอาชีพการทอผ้า และได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ควบคู่ไปพร้อมกันในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง และสร้างมรดกตกทอดไปถึงลู กหลานต่อไป