เพจสุดกวนชวนให้รู้จัก

เพจสุดกวนชวนให้รู้จัก

หลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับตำแหน่งย่อ ทนพ. เท่าไหร่นัก เพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ นพ. หรือ พญ.

ที่มาจากนายแพทย์หรือแพทย์หญิงมากกว่า ซึ่งความสงสัยนี้ก็คลี่คลายเมื่อ ‘แม็ก’ – ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน

บอกกับเราว่านั่นเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เขาอยากทำให้คนส่วนใหญ่ได้รู้จักอาชีพนักเทคนิคการแพทย์มากขึ้น

จึงได้สร้างเพจ ‘ห ม อแล็บแพนด้า’ ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ และแก้ไขความเข้าใจผิ ดๆ เกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านผู้ชายหน้าง่วงสุดกวน

ที่มีภาพจำเป็นห ม อหนุ่มใต้ตาคล้ำเหมือนหมีแพนด้าเพราะเข้าเวรดึกบังเอิญมาเป็นห ม อแล็บ

เราเลือกเรียนเทคนิคการแพทย์เพราะไม่รู้ ตอนนั้นเข้าใจว่าเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับการทำเครื่องมือแพทย์ เราชอบซ่อม ชอบประดิษฐ์ ชอบวาดรูป

ได้ทำแล้วมีความสุข พอเรียนจริงเพิ่งมารู้ว่าต้องตรวจอุ จ จา ระ ปั สส าว ะ ต รว จเลื อ ด เพื่อที่จะค้นหาความผิ ดปกติ อาชีพที่ทำตอนนี้เป็นการตรวจหาเ ชื้ อไ วรั สในเลื อ ด

พวกเอ ชไ อ วี ไ วรั สตั บอั กเ ส บบี ไวรั สตั บอั กเส บ ซี จากนั้นก็นำผลการตรวจไปส่งให้แพ ท ย์ที่ดูแลคนไ ข้นั้ นๆ เริ่มจากความน้ อ ยใจที่คนไม่รู้จักอาชีพของเรา

ตอนนั้นวิชาชีพเทคนิคการแพ ทย์เพิ่งเกิดขึ้น คนจะถามว่าเทคนิคการแพทย์ทำอะไร เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาทำไมคนไม่รู้จักวิชาชีพเรา

หรือเพราะเราเอาแต่ข ลุกอยู่ในห้องแล็บ ไม่มีใครออกมาบอกว่าอาชีพนี้มันทำอะไร เราเลยเริ่มใช้โซเชียลมาโปรโมตวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์

ตอนแรกใช้ชื่อเพจว่า ทนพ. ภาคภูมิ เดชหัสดิน ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เป็นประชาชนทั่วไปไม่เข้ามาอ่าน เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางแพทย์

เวลาพูดถึงเรื่องการแพทย์คนจะเบื่อ เราเลยต้องมีลู กล่อลู กชน ต้องปรับภาษาให้คนสนุกสนานและเข้าถึงได้ง่าย

จากนั้นก็มีการสร้างการรับรู้ใหม่โดยใช้คำสั้นๆ มาตั้งชื่อเพจอย่าง ห ม อแล็บ เพราะเราชำนาญด้านแล็ บ

อีกอย่างเราสื่อถึงคนที่ทำงานแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนว่าเป็นแพนด้า เลยใช้ชื่อ ห ม อแล็บแพนด้า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และเพื่อให้เข้ากับคาแร็กเตอร์เพจเราเลยทำรูปขอบตาดำๆ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเพื่อทำให้เขามาอ่าน เราเปิดอินเทอร์เน็ตดูโซเชียลมีเดียผ่านๆ

แล้วคิดว่าเรื่องไหนควรหาข้อมูลต่อ กลับบ้านไปเราก็ค้นคว้า ส่วนกร าฟิ กใช้เวลาทำไม่นานเพราะเราเซฟไว้เย อะมาก มีตัวเองในหลายๆ อิริยาบถ

ท่าเอียงข้าง เงยหน้า นอนคว่ำ เราเซฟไว้หมด เวลามีข่าวอะไรมาเราสามารถตัดต่อตัวเราใส่ในรูปได้เลย แต่ต้องไม่ให้คนอื่นเ สี ยห า ยนะ

เรื่องข้อมูลก็ต้องค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยเพราะเราเป็นสื่อ เราต้องมีจรรยาบรรณในการนำเสนอ จะผิดไม่ได้ ถ้าผิดก็ต้องน้อยที่สุด

การทำเพจให้ร อ ดอันดับแรกเลยต้องทันโลก เวลามีดร าม่ าหรือกระแสในโลกออนไลน์เราต้องช่ ว งชิ งการนำเสนอเนื้อหา นี่เป็นหัวใจของโลกยุคนี้เลย

เราต้องทันข่าวแล้วเอามาข่าวเชื่อมโยงให้เข้ากับเพจเราให้ได้ จริงๆ หนึ่งล้านไลก์ไม่ใช่เพราะฟลุก เราวิเคราะห์ตลอด

มันเกิดจากกระบวนการที่เราวางไว้ บางทีเราทำนายได้เลยว่าสิ่งที่โพสต์ไปจะดังแน่ จะมีผิ ดพ ล าดแต่ไม่บ่อยมาก

ในอนาคตเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงของประเทศให้ได้ ใครเข้ามาดูก็จะได้ความรู้กลับไป ถ้าเพจไม่ปลิวไปก่อนนะ (หัวเราะ)