สินค้ๅคลายเครียoรับกระแสปลดล็อกยอดขๅยปัง

สินค้ๅคลายเครียoรับกระแสปลดล็อกยอดขๅยปัง

ในช่วงที่กั ญ ช าเริ่มมีบทบ า ทในไทย ทำให้ “คุณเนย-วรภัทร อาจมังกร” มีโอกาสได้ทดลองใช้น้ำมั นกั ญช าเพื่อผ่อนคล า ยความเครี ย ดจากการทำงาน

หลังนอนหลับไม่สนิทมานานนับปี เป็นจุดเริ่มต้นให้ชายหนุ่มเชื่อมั่นและศรัทธาในพืชสมุนไพรชนิดนี้ จึงได้รวมกลุ่มเพื่อน 8 คน

สร้าง Treekings OG (ทรีคิงส์ โอจี) ขึ้นมาเมื่อปลายปี 2563 เพราะอยากส่งมอบประสบการณ์การทานอาหารผสมกั ญ ช าที่ดีที่สุด

และหวังไว้เป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองในบั้นปลายชีวิตก่อนหน้านี้ คุณเนยทำงานประจำเป็นกราฟิกดีไซน์ในบริษัทเอกชนมานาน 11 ปี

เมื่อสนใจเรื่องกั ญ ช าและตั้งมั่นว่าจะเปิดบริษัทกับเพื่อน ชายหนุ่มได้ลาออกจากงานมาทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจใหม่“สิ่งที่ผมได้มาระหว่างเรียน

คือเห็นผู้คนหลากหลายมีมุมมองที่ดีกับกั ญช า หลายคนผ่านจุดเลวร้ายในชีวิตได้เพราะกั ญ ช า บ้างก็เป็น ม ะ เ ร็ ง บ้างก็หายเค รี ย ดจากการนอนไม่หลับเ รื้ อ รั ง

เป็นจุดเปลี่ยนให้ผมคิดว่า จริงๆ ถ้าใช้อย่างถูกวิธี มันห่างไกลกับย าเ ส พติ ดมากๆ” คุณเนย อธิบาย

ทรีคิงส์ โอจี มีเจตนารมณ์ชัดเจน คือสินค้าของแบรนด์ต้องให้ประโยชน์กับผู้บริโภคหรือช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตลู กค้าได้ เช่น ทานแล้วทำให้ผ่อนคลาย

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่องความรู้สึกหลังทานพอๆ กับความอร่อย คือทานแล้วต้องรู้สึกว่ามีส่วนผสมของกั ญ ช าอยู่จริง

เพราะถ้าไม่รู้สึกเท่ากับโ ก ห กผู้บริโภคตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบถูกต้องต ามก ฎหม า ย มีเอกสารกำกับชัดเจน ทุกสินค้าส่งตรวจสาร THC ทั้งหมด

มั่นใจได้ว่าไม่เกินที่ก ฎห มา ยกำหนด ความหลากหลายของโปรดักต์ ราค าสิ นค้ าจับต้องได้เริ่มต้น 89-290 บ า ท

รวมถึงแพ็กเกจจิ้งดีไซน์แฟชั่น“ผมเลือกเปิดหน้าร้านที่สวนจตุจักรเพราะเป็นตล าดที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ อีกอย่างมีลู กค้าต่างชาติตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์

หลังเปิดจริงจัง ผมได้ลู กค้ าต่างชาติมาอุดหนุนมากถึง 70% ขา ยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ยอดข า ยต่อวัน 1-2 ห มื่ น บ า ท

ส่วนวันธรรมดาหาซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ Bloom, BELEAF และ Organic Village รวมถึงวางจำหน่ายตามร้านต่างๆ ด้วย

ถ้ารวมรายได้ทั้งหมดราวๆ หลักแ ส นบ าทต่อเดือนครับ” คุณเนย กล่าวเสริม อย่างไรก็ตาม คุณเนยมองว่าในอนาคตโปรดักต์เหล่านี้

จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน ส่งผลให้ธุ รกิ จเติบโต รวมทั้งมีการพัฒนาต่อเนื่อง และหลังวันที่ 9 มิถุนายนนี้

ปลดล็อกกั ญ ช าพ้ นย าเส พ ติ ด องค์ความรู้และงานวิจัยต่างๆ จะมีมากขึ้น ผู้บริโภคจะเริ่มมีความรู้

ความก ลั วลดน้อยลง และจะไม่เกิดคำถามว่า “กินแล้วหัวเราะมั้ย”