สองสาวแซ่บที่มีคนติดตาม IG หลักแสu

สองสาวแซ่บที่มีคนติดตาม IG หลักแสu

จากกรณี โนอา ภญมณ จิราพัฒนสกุล นักแสดงสาว

และผู้เข้าประกวด Miss Tourism World 2021

โพสต์เล่าเหตุ กา รณ์ถู ก ทำ ร้ ายร่า งก ายในร้านย่า นทองหล่อ ทำให้ใบหน้ามีรอ ยบา ดแ ผล

ส่งผลก ระท บกับงานในวงการบันเทิง จนสู ญรา ยได้ห ลักล้ าน และได้เข้าแ จ้งคว ามร้ องทุก ข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำ เ นิน ค ดีกับ

นางสาวมิ้นท์ และ นางสาวคีย์ ในความผิ ดฐ า นทำร้ าย ร่ างกา ยเพื่อดำเ นิ นค ดีตามก ฎห ายจนกว่าจะถึงที่สุด

โดยล่าสุด ทั้ง มิ้นท์ และ คีย์ ได้ออกมาชี้แ จงในประเด็ นต่างๆจากมุมของตัวเอง

และยังบอกด้วยว่าเตรียมดำ เนิ นคดีกับผู้ที่โพสต์ให้ร้ า ย ทำให้เสื่อ มเสี ยชื่อเสียง หลังจากมีทั วร์ไปลงในไอจีทั้งคู่

และมีโพสต์โ จ ม ตีมากมายในโลกออนไลน์จะพาไปส่ องโปรไฟล์ของทั้งสองสาวเซ็กซี่ ว่าเป็นใครมาจากไหน

แต่บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเพราะมีผู้ติ ดตา มในไอจีเกิน 3 แ ส นคนกันทั้งคู่

สำหรับ คีย์ หรือ เมาคีย์ ดนิตา ยอดเมือง เพิ่งจบการศึกษาจาก สาข าการตลาด คณะบ ริห ารธุร กิ จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นนางแบบเซ็กซี่หุ่นแซ่บ ที่โด่งดังมาจากเพจ Cup E มีแฟนๆ โดยเฉพาะหนุ่มๆ ติดตามผลงานการถ่ายแบบสุดเซ็กซี่มาตั้งแต่เธอยังเป็นนักศึกษา

และด้วยความที่มียอดผู้ติดตามในไอจีสูงลิ่วถึง 3.3 แส นคน ทำให้เธอรับง านรีวิวสิ นค้ าลงไอจี

และรับงานถ่า ยแบ บให้เห็นกันอยู่เป็นประจำ

ขณะที่ มิ้นท์ ศุทธหทัย จันทา สาวสวยจากรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันเปิดแบรนด์สกินแคร์เป็นของตัวเอง

และเมื่อต้นปีเธอเพิ่งจะโพสต์เล่าว่า เมื่อปีที่ผ่านมาปิดยอดขา ยครี มไปได้เกื อบ 6 ล้า นบ าท

และอวยพรตัวเองให้ปีนี้ปังกว่าเดิมแตะหลัก 10 ล้ า นขึ้นไปด้วย ในไอจีของมิ้นท์มีผู้ติดตามมากถึง 4.3 แส นคน

และมักจะอวดรูปชุดว่ายน้ำ และภ าพเซ็ ก ซี่ของตัวเองให้แฟนๆ ได้ติดตามกันอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน