มีของดีก็ต้องโชว์

มีของดีก็ต้องโชว์

ร้านนมโตตำป่า เมินคำวิ จา ร ณ์ไม่ส นค นด่ า เดินหน้าโปรโมตร้านให้แซ่ บกว่าเดิม

เพิ่มเติมเพื่อนน มโ ตอีก 1 คน ทำยอ ดขา ยพุ่ งวันละ 10,000 บ าท ลั่ นไม่ส นแล้วเพราะไม่ได้ทำผิ ด กฎห มาย

มีดีต้องโชว์เรียกว่ากลายเป็นข่าวโด่ งดั งในโซเชี ยลเลยก็ว่าได้ สำหรับร้านน มโ ตตำป่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เพราะจุดขา ยของทา งร้านคืออาห ารและความเซ็ ก ซี่ของแม่ค้า ที่ทำเอาลู กค้ าหนุ่ม ๆ ต่อคิวรอชิมส้มตำกันแบบยาวเหยีย ด

และล่าสุด (16 มีนาคม 2565) ก็มีภาพของแม่ค้ าสาวสุดเ ซ็ก ซี่ที่คราวนี้พกเพื่อนมาโชว์ความแซ่บด้วย เพราะหลังจากที่โด่งดัง

ยอดขา ยพุ่ งวันละ 8,000-10,000 บา ท จากเดิ มเคยเป็นร้านส้มตำเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน แต่ตอนนี้มีคนเดินทางมากินจากทั่วทุกจังหวัด

ไกลสุดคือหนองคาย แถมสายโทรศัพท์แทบไหม้วันละ 300 สายอีกดยสาวเจ้าของร้านเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการขา ย

ตนจึงเอาเพื่อนซึ่งน มโ ตเช่นเดียวกัน มาช่ วยขา ย โดยได้ถ่ายภาพคู่กันสองคนแบบเซ็ ก ซี่ ว าบห วิวกว่าเดิม และยังคงมีเจตนาเดิม

คือไม่ใส่ชุดเหมือนในภาพมาข ายของ เพราะไม่เคยทำมาก่อน สาเ หตุที่ถ่า ยภาพแล้วเอามาลงโปรโมตในครั้งนี้

เพราะต้องการสร้างจุดความสนใจจากเคยถ่ายคนเดียว มาเป็นสองคน เพื่อสร้างมิติใหม่ ให้คนสนใจร้านมากยิ่งขึ้น ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลู กค้ า

ตอนนี้ไม่สนคอ มเม นต์ที่เคยตำห นิ เกี่ยวกับภาพที่โพ สต์ลงไปอีกแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ตนถือว่าไม่ผิ ด

เพราะไม่ได้สร้างความเสี ยหา ยให้กับสั งคม แต่กลับสร้างร ายไ ด้ให้ตนและครอบครัว

จึงอยากจะฝากถึงแม่ค้ าทั่วไป ถ้าคิดจะ ขา ยของ ต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องมีดีต้องเอาออกมาโชว์