ฟันธง“ทำรถมือสองเซอร์วิสต้องเป๊ะ”

ฟันธง“ทำรถมือสองเซอร์วิสต้องเป๊ะ”

ทายาทรุ่น 2 เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ไม่หวั่นตลาดมือสอง ซ บเ ซา ปั้นกลยุทเบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ (Benz Motor Mall)

ศูนย์รวมรถยนต์เมอร์ซิเดส-เบนซ์ และแบรนด์พรีเมียม พร้อมศูนย์บริการหลังการข ายครบวงจร ยืนหยัดกว่า 37 ปี

ด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นพ่อในการเป็นโชว์รูมรถมือสองคุณภาพที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และใส่ใจ ถูกส่งต่อมายังทายาทรุ่นที่ 2 ก้าว

ขึ้นบ ริหารกิ จการด้วยวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ ปฏิรูปองค์กรสู่มาตรฐานสากล ปั้นกล ยุท ธ์การตลาด รูปแบบใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media)

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน พาธุร กิจเติบโตสวนตลาดซ บเ ซาธ์โซเชียลมีเดีย ตั้งเป้าเติบโต 20% นางสาวฐิดา หวังดำรงเวศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทายาทรุ่นที่ 2

บริษัท เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ จำกัด กล่าวว่า “การรับช่วงต่อธุ ร กิจโชว์รูมรถมือสองเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง แม้ว่าเบนซ์ มอเตอร์ มอลล์จะอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน

แต่ในปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมในตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องสร้างองค์กรของเราให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

จึงนำมาสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนมีแนวคิดพร้อมรับมือ

และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จนในที่สุดเราได้เป็นโชว์รูมรถมือสองอิสระแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเบนซ์ มอเตอร์ มอลล์

มีจุดแข็งอยู่ที่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมอร์ซิเดส-เบนซ์มือสอง ที่คัดสรรเฉพาะรถมือสองคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รับประกันไมล์แท้ 100% ทุกคัน

ไม่มีชนหนัก หรือพลิกคว่ำ ตรวจสอบละเอียดและเ ข้มง วด ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ได้รถมือสองที่คุณภาพดีส่งมอบให้กับลู กค้า

และเพื่อเสริมจุดแข็งให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลู กค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดที่ต้องการดูแลลู กค้าอย่างดีที่สุด จึงได้ขย ายธุร กิ จ

เปิดศูนย์บริการหลังการข ายครบวงจร ทั้งซ่ อมบำรุง และคาร์แคร์ พร้อมทีมช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้านรถเมอร์เซเดส-เบนซ์

ให้บริการตรวจเช็ก บำรุงรักษารถตามระยะพื้นฐาน และให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับรถ ตลอดอายุการใช้งาน

นอกจากนั้น ยังมีการปรับกลยุทธ์ทางการต ลาด นำเอาโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีจุดเด่นด้านการโต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว

สื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ถึงมาตรฐานการตรวจสอบ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเบนซ์ มอเตอร์ มอลล์

ปัจจุบันมีการใช้ทั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลู กค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ฟังก์ชันถ่ายทอดสดของ Facebook

ที่ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบถามข้อมูลหรือขอดูสภาพรถแต่ละส่วนได้ทันที เสมือนเป็นโชว์รูมรถออนไลน์ให้กับผู้บริโภค

ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียก็เป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการของเราได้ด้วย ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในสินค้า

และบริการของเราได้มากกว่าการสื่อสารจากองค์กรเพียงด้านเดียว ด้วยกลยุทธ์การตลาดโซเชียลมีเดียนี้เอง เป็นจุดพลิกผันให้เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์

สามารถขย ายกลุ่มลู กค้าได้มากขึ้น นำมาสู่ยอดขา ยที่เติบโตขึ้นทุกปีแม้ในช่วงเวลาที่ตลาดซบเซา โดยปัจจุบันยอดขา ยจากช่องทางออนไลน์คิดเป็น 80% ของยอดข ายทั้งหมดเลยทีเดียว