ธุรกิจสุดแปลnแห่งแรกในไทย

ธุรกิจสุดแปลnแห่งแรกในไทย

เวลาที่คนเรารู้สึกเค รี ยด อึ ดอั ด โ มโ ห อยากหาที่ระ บ าย หลายคนคงมีวิธีการปล ดปล่ อยในแบบของตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง กิน ช้อ ปปิ้ ง ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย สู บบุ ห รี่ หรือแม้แต่ร ะบา ยให้คนใกล้ชิดฟัง

จนบางทีก็เผลอส่งต่อพลังงานลบออกไปแบบไม่รู้ตัว วันนี้เราเลยจะพามารู้จักวิธีการระบายอารมณ์รู ปแบบใหม่

ที่ได้ทั้งความสะใ จแถมยังได้เ บิร์นแค ลอรี่อีกด้วยวิธีการระบายแบบนี้ เรียกว่า Destrotherapy หรือการทำลา ยเพื่ อ บำบัด

จนมีบริการที่เรียกว่า Rage Room หรือห้องร ะบา ยอา รมณ์ในหลากหลายประเทศ ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่อาจฟังดูบ้ าร ะห่ำ แต่จริงๆ

แล้วมันสามารถร ะบา ยควา มโ กรธได้ชั่วขณะ โดยนักจิ ตวิทย าให้เหตุผลว่า การทำลา ยข้า วของจะสะท้อนความรู้สึกถึงการมีอำนาจในการควบคุม

ซึ่งในชีวิตจริงเราไม่สามารถทำได้ Rage Room จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยป ลด ปล่ อยอาร มณ์โดยที่ไม่ทำให้ใครเ ดือดร้อ น Rage Room พื้นที่สำหรับคนหั วร้ อน!

ที่นี่เขาจะจัดพื้นที่ให้เราสาม ารถเข้าไป ‘ทำล ายข้าวของ’ ไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องใช้สำนักงาน ขวดแก้ว หุ่น

ซึ่งล้วนเป็นของเก่าที่ไม่ใช้แล้ว โดยเราสามารถเลือกของที่อยากทำล ายได้เอง ซึ่งแต่ละวันจะมีของให้เลือกแตกต่างกัน

พร้อมอุปกรณ์ครบมืออย่างไม้เบสบอล ค้อนปอนด์ ชะแลง ไม้หน้าสาม มาให้เลือกใช้ได้ตามสะดวก

จะเข้าไปลุยเดี่ยวหรือจะพาเพื่อนเข้าไปอีก 1 คนก็ได้ แอบกระซิบว่าใครที่เข้าไปเล่นเสร็จแล้ว

รับรองว่าได้เสี ยเห งื่อเหมือนเพิ่งออกมาจากยิมเลยล่ะ Safety First ชุดป้องกันมีให้พร้อมละ

เพื่อความปลอ ด ภัย ที่นี่เขาจะให้ลู กค้ าทุกคนใส่ชุดเซฟตี้ หมวกกันกร ะแท กพร้อมหน้ากาก และถุงมือก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

เพื่อป้องกันเ ศษแก้ วและเศ ษจากการทุ บทำล าย แนะนำว่าใครที่จะมาเล่น ควรใส่รองเท้าผ้าใบแบบมิดชิ ดมาด้วย

และผู้เล่นจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป Set A ราคา 199 บ าท / 1 ท่าน 30 นาที ของ 15 ชิ้น

Set B ราคา 399 บ าท / 1-2 ท่าน 45 นาที ของ 15 ชิ้น Set A ราคา 499 บ าท / 1-2 ท่าน 45 นาที ของ 20 ชิ้น

พิกัด: The Outdoor Place ศรีนครินทร์ ชั้น 2เวลา: 11:00 – 19.30 น.โทร: 02-138-0608 Facebook: Rage Room Srinakarin