“ตั้วขๅยถูn” เจ้าแม่ไลฟ์สดร้อEล้ๅน

“ตั้วขๅยถูn” เจ้าแม่ไลฟ์สดร้อEล้ๅน

ธุ ร กิจ ออนไ ลน์นับเป็นช่องทางการจำห น่ายสินค้าที่สำคัญในยุคเศร ษฐกิ จ ดิจิทั ล ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน

ในปัจจุบันใครๆก็สามารถทำได้เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวก็เปิดธุ รกิ จขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย

โดยเฉพาะการไลฟ์สด ขา ย สิ นค้าที่อาจจะคาดไม่ถึง ธุ รกิ จปังมากย อดข ายถล่มทลาย ซึ่งดูเหมือนจะง่ายๆแต่ต้องมีพื้นฐานพูดเก่ง

ดึงดูดความสนใจผู้คน สร้างบุคลิกและจุดข ายที่โดดเด่นและที่สำคัญจะต้องมีคุณสมบัติการเป็นนักขา ย นักการต ลาดที่มองโอกาสของ ธุ รกิ จไว้ตลอดล่วงหน้าตลอดเวลา

หนึ่งในเจ้าแม่ไลฟ์สดที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ “ตั้วข ายถูก” หรือ “ชุดาพรรณ คันทะพรม” สาวสวยจาก “โคราช”

ที่มีลีลาการข ายเป็นเอกลักษณ์ออกสไตล์ลู กทุ่งๆ และจุดเด่นที่สำคัญคือสินค้ าที่นำมาข ยมีราค าถู กและส่งฟรีจากจุดเริ่มต้นแม่ค้ าไลฟ์สดขา ยสิ นค้ าเสื้อผ้ามือสองของตนเองและพรรคพวก

ที่มีลูกเพจหลักสิบ จนยกระดับสู่การเป็นอินฟ ลูเอนเซอร์ (Influencer) มีผู้ติดตามในปัจจุบัน 6.31 แส นคน ไลฟ์ขา ยสิน ค้าแต่ละครั้งมีผู้สนใจหมุนเวียนเข้าไปชมหลักล้ าน

บรรดาลู กเพจมีทั้งซื้อไปใช้และสั่งซื้อไป ขา ยต่อกันจำนวนเรียกว่าสร้างแม่ค้ ามือใหม่ขึ้นมาจำนวนมาก รวมทั้งแ ม่ค้ ามือเก่าด้วย เพราะสั่งซื้อสินค้ าราค าถู ก ส่งฟรีและปล่อยต่อได้ทันที

เรียกว่าเป็นการสร้าง “อีโคซิสเต็ม” ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มขา ยสินค้ าออนไลน์ หรือเป็นห้างออ น ไล น์ที่มีสิ นค้าจำหน่ายห ลากห ลายครบครัน

เป็นช่องทางที่ทำย อดข ายสินค้ าได้ดีมากจนหลายๆแบรนด์วิ่งเข้าหาเพื่อสร้างยอ ดข ายเป็นกอบเป็นกำ ยิ่งกว่านั้นสถานการณ์ของโควิด-19

ที่สร้างผลกระทบทางเศรษ ฐกิ จอย่างหนั กกลับส่งให้เป็นช่วงเวลาทองที่ทำยอ ดข ายสู งสุดของเธอเมื่อมีจังหวะดีเธอก็เลยอยากแชร์ประสบ

การณ์ความสำเร็จของตนเองเผื่อเป็นไอเดียของผู้คนที่สนใจในการเปิดธุ รกิ จไล ฟ์ข ายสิน ค้าให้ปังๆ แบบไม่กั๊กเคล็ดลับกันเลย“ชุดาพรรณ” หรือ “ตั้วข ายถูก”

กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในธุ รกิ จไลฟ์สดขา ยสิน ค้าเมื่อ 3ปีที่ผ่านมา ขา ยเสื้อผ้ามือสองของตัวเองและของเพื่อนๆ ในเฟสกลุ่มเพื่อนมีคนดูแค่หลักสิบ

ยังไม่มีใครทำมาก่อนและขา ยดีจนสิน ค้าหมด จากนั้นคุยกับเพื่อนๆว่าจะหาสิ นค้ าที่ไหนมาขา ยต่อไป จึงมองไปที่โรงเกลือ และรวบรวมทุ นห ลักพั นกับเพื่อนๆ

เพื่อไปซื้อสิ นค้ ามือสองหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ซึ่งเราคัดมาขา ยต่อ

เมื่อนำมาขา ยผ่านไล ฟ์ส ดพร้อมรีวิวสิ นค้า ไปด้วยก็ได้รับกระแสดีมากอาจเป็นเพราะเป็นเจ้าแรกๆมาทำ คัดชุดเดรส ชุดแซกมาขา ยถูกๆ

ตัวละเพียง 100 บ าท พร้อมส่ง ข ายได้มากวันละพั นตัว ไลฟ์สดพร้อมรีวิวด้วยแต่ละครั้งยกพั นครั้งแต่ละครั้งมีลู กค้ าเข้ามา “เอฟ” (จอง)

แต่เมื่อถึงเวลาส่งสิน ค้ า จริงๆ โอนเ งินจริงๆ เหลือเพียง 300-400 คนเท่านั้นและทวงเงิ นก็ยากมาก

เนื่องจากเป็นสิ นค้ ามือสองมีเพียงชิ้นเดียวถ้าคนไม่ซื้อก็เสียโอกาสการข าย ทำให้ต้องมาทบทวนใหม่ต้องไปหาสิ น ค้ าใหม่รา คาถู ก มาขา ยจึงกำเงิ นจำนวน 200,000 บ าท

ตัดสินใจบินไปจีน ตอนนั้นจำได้แม่นค่าเ น 1 หยว นเท่ากับ 4.2 บ าทส ถานการ ณ์โ ควิ ดไม่มีใครออกจากบ้าน ไม่มีใครซื้ อ สิ น ค้ าฟุ่ มเ ฟือย

จึงมาขบคิดว่าจะทำยังไงต่อไป ในที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของ “ตั้วข ายถู ก” ตัดสินใจข ายเท ข ายขา ดทุ นเพื่อเอาเ งิน ทุ น ท่ีจมไปกลับคืนมากลั บกลายเป็นกระแส

เช่น ชุดเดรส ต้น ทุน 60 บา ท ขา ย 30-40 บ าท พร้อมส่งฟรีแบบทำรา ค ามั่ว ขา ยข าดทุ นเพื่อต้องการทุ นคืนเท่านั้น

จึงกลับมาตั้งหลั กกันใหม่ ยุคโ ค วิ ดไม่มีใครขา ยเสื้อผ้า กระเ ป๋า สินค้ าฟุ่มเ ฟือยกันแล้ว แต่ต้องการสิ นค้ าโ ควิ ดกันมากกว่า

เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์รา คาถู กมาก แต่มีแหล่งต้น ทุ ถู กมาก ก็ได้เ งินมาก้อ น สั่งมาข ายเรื่อยๆ

สะส มกำไ รไปเรื่อยๆ เพียง 4 เดือน กำ ไ รสะสมจากหลั กแส นขึ้นไปสู่หลั กล้า น แต่สักพัก สิ นค้ าโค วิดเริ่มตันมีคนข ายมาก

คู่แข่งมาก จึงต้องทำให้ไม่เหมือนเพจอื่น เพื่อที่ลู กค้ าจะได้สนใจและสั่งซื้ อในเพจของเรา