X

ยูโร่เค้ก

ยูโร่เค้ก

“บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด” บริษัทขนมยอดขาย 4,000 ล ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ลบ บนถนนสุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะผลิตขนมขบเคี้ยว เพื่อการบริโภคอันมีคุณภาพต่อคนไทย

เพราะเชื่อว่า สินค้าคุณภาพที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ที่จะได้รับการยอมรับจากลู กค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางแผนการ

ตลาดในเชิงรุ กและมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดต่างๆเหล่านั้น

จึงส่งผลให้ บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตราบจนปัจจุบัน ในตอนนั้น คุณสมชาย มองว่าประเทศไทยยัง

มีช่องว่างทางธุรกิจอีกเยอะ หากเทียบกับในต่างประเทศเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ทำธุรกิจในรูปแบบอุตสาหกรรมครอบครัว

หรือ แฮนด์เมดและยังไม่ค่อยมีธุรกิจระดับประเทศ ที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีแบบจริงจังทำให้การแข่งขันทางธุรกิจในยุคนั้น

ยังน้อยอยู่และเป็นโอกาสที่ดี เพราะหากใครเริ่มก่อน ก็จะได้เปรียบคุณสมชาย จึงมีความคิดอยากทำธุรกิจอะไรสักอย่าง

ที่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตได้เยอะๆ ซึ่งธุรกิจขนม เป็นตัวเลือกแรกๆ ของเขา เพราะเป็นของกิน สามารถขายได้ง่าย ล่าสุด

คุณสมชาติ สุรจิตติพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) เผยถึงแนวทางในการรุกตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

ยูโร่ คัสตาร์ด ในปี 2552 นี้ว่า “สำหรับตลาดของคัสตาร์ดนั้นทางบริษัท ฯ สามารถรักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 มาได้อย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมของบริษัท ฯ รวมทุกผลิตภัณฑ์ ในปี 2551 มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลบ มีสัดส่วนของตลาดกลุ่มเค้กร้อย

ละ 54 จากมู ลค่ารวม แอดชอบยูโร่มากเลย ขนมวัยเด็กในดวงใจ

อ้างอิง marketthink ryt9 eurosnack