พัดสานใบกะพ้อ

พัดสานใบกะพ้อ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ยกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย คัดเลือกจาก 15 แห่ง อวดชิ้นงานหัตถกรรมแดนปลาดิบ หวังสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนไทย เผย ปีนี้งานจักสานหางอวน หมวก กระเป๋า ใบกะพ้อ ได้รับความสนใจ …

วันที่ 14 มิ.ย.59 นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า การดำเนินงาน

ทุกโครงการเน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชนศิลปหัตถกรรม ควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่นั้น

ภายใต้โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ “Sustainable Crafts” ซึ่งทำงานร่วมกับนักออกแบบ

และชุมชนหัตถกรรม 15 ชุมชน นำชิ้นงานฝีมือที่คงความเป็นไทย ใช้วัสดุในพื้นที่และยังเน้นความเป็นธรรมชาติ นำออก

เจาะตลาดญี่ปุ่นในงาน Interior Lifestyle Tokyo 2016 ซึ่งในงานนี้มี Buyer สนใจเข้ามาเจรจากว่า 180 ราย

จาก 29 ประเทศ “ปีนี้ผลงานที่ได้รับความสนใจ เป็นงานจักสานหางอวน ซึ่งนำมาทำเป็นหมวก กระเป๋า ใบกะพ้อ จักสาน

ใช้สำหรับแขวนผ้าขนหนู ให้ยาว เครื่องจักสานไม้ไผ่ ซึ่งมาจากรูปแบบแนวการทำกรงนกเป็นแม่แบบ นำมาทำเครื่องจักสาน

ล้อมกระถางใส่ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม เอามาเย็บ แปรรูปเป็นอุปกรณ์เครื่องเรือน ของใช้สำนักงาน และกระดาษจากฟางข้าว

ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นงานทุกอย่างยังคงเน้นความเป็นธรรมชาติ รักษ์โลก ไม่มีเคมีผสม รูปแบบยังเน้นความคงเดิม แอบแฝงวิวัฒนาการ

โมเดิร์นใส่เข้าไป โดยบริษัท The Cover Nippon ผู้จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม Lifestyle ชื่อดังของญี่ปุ่น เข้ามาคัดเลือก

เพื่อนำไปจำหน่ายที่ร้านในกรุงโตเกียว และร้านสาขาที่นิวยอร์ก” มองว่าตลาดญี่ปุ่น ยังคงน่าสนใจที่จะนำชิ้นงานฝีมือจากไทย

เข้าไปเจาะตลาด หากประชาชนเปิดใจให้การยอมรับแล้ว ที่นี่จะกลายเป็นตลาดใหญ่ที่มั่นคง อย่างใบกะพ้อ ซึ่งนำมาเผยโฉม

ให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จัก แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมา 4 ปี แต่ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่ อมถอย เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะ แอดชอบมาก

อ้างอิง thairath