X

ส่องธุรกิจหมักปลาร้าแซ่ บ-ปลากรอบ “โรงงานพระบิดา” (คลิป)

ส่องธุรกิจหมักปลาร้า “โรงงานพระบิดา”

จากกรณีประเด็นร้ อนแ รงของพระบิดา เจ้าสำนักใน จ.ชัยภูมิ ที่มีความเชื่อปร ะห ลาด ให้ ลู กศิษย์กินขี hไค ล กินฉี j เอาหน้าหมักบ่ ออุ จจ าร ะ แต่เมื่อสอบเชิงลึกขยายผล ก็พบว่าสำนักพระบิดามีการเปิดโรงงานผลิตอาหารเอาไปขาย

ในชุมชนข้างนอกด้วย ตรวจค้นเจอสภาพหน อนไต่ยั้วเยี้ย งานนี้หลายคนแอบผ วาว่ามีอาหาร

อะไรบ้างที่ออกมาจากสำนักนี้ นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ จ.ชัยภูมิ เข้าต รวจสอ บลัทธิ

ปร ะ ห ลาด โดยมีเจ้าของสำนักคือ ‘พระบิดา โจเซฟ’ ให้ลู กศิษย์กิน “ปั สส าว ะ-อุ จจ าระ

-เส มห ะ-ป้อน ขี้ไ คลใส่ป าก” เชื่อว่ากินแล้วได้ขึ้นสวรรค์ รักษ าโร คได้ พร้อมทั้งพบ 11 ศ พ

ซึ่งเป็นลู กศิษย์ ที่ยังคงรอการตร วจส อบอีกด้วย ล่าสุด “ยายย้อย” ผู้นับถือพระบิดา ได้เดินมาปิดประตู

โรงขนมพอดี ทีมข่าว จึงเข้าไปสอบ ถามว่ายายย้อยทำหน้ าที่อะไรในโรงงานผลิตขนม เจ้าตัวบอกว่าเป็นแม่ครัว

และเป็นผู้แพ็คขนมเหล่านี้ส่งขายเอง ทีมข่าวตกใจอย่างมาก ยายย้อยอ้างว่าทุกครั้งที่ใช้มือหยิบขนมแพ็ค

ใส่ถุงจะล้างมือด้วยน้ำสะอาด และล้างแอ ลกอ ฮอ ล์ทุกครั้ง แต่ยอมรับว่าไม่ได้ใส่ถุงมือ เพราะตนเองมอง

ว่าเป็นเรื่องปกติ และไม่ได้ ส กป รกอะไร แค่หยิ บเยี่ ย วมาทาหน้าแล้วก็ไปหยิบขนมเท่านั้นเอง ทีมข่าว

พยายามถามต่อว่าแล้วไม่กลัวว่าคนกินจะส กป รกหรือ และโรงขนมแห่งนี้ได้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ เนื่องจาก

ที่ผ่านมายายย้อยมักจะนำฉี่ของพระบิดามาลูบชะโลมตัว แต่ยายย้อยไม่ตอบ และเดินหนีทันที สำหรับปล าร้า

บางส่วนที่ถังในถังนั้น ทีมข่าวได้สอบถามลู กศิษย์รายหนึ่งให้ข้อมูลว่าบางส่วนได้นำมาผลิตเป็นปลาร้าบอง

โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “แซ่ บหลาย ปลาร้าบองแมงดา” และบรรจุใส่แพ็คเกจกล่องสวยงาม ก่อนจะส่งออกขาย

โดยกระบวนการหลังจากเหล่าลู กศิษย์แพ็คของทุกอย่างเตรียมส่งขายแล้ว จะมีรถของลู กศิษย์ได้นำขนมทั้งหมด

ไปเก็บไว้ก่อนภายในห้องเก็บของของสำนักฯ ซึ่งทีมข่าวได้เดินเข้าไปสำรวจก็พบว่าส กปร กเช่นเดียวกัน ทั้งผนัง

และเพดานมีทั้งหยั กไ ย่และเชื้ อราจำนวนมาก หลังจากนั้นเหล่าลู กศิษย์จึงนำขนมทั้งหมดขนขึ้นท้ายรถกระบะส่งขาย

ซึ่งทีมข่าวยังได้สอบถามลู กศิษย์ที่นำขนมไปขาย บอกว่า ขนมทั้งหมดจะออกไปส่งขายตามร้านค้าต่าง ๆ

ทั่วอำเภอคอนสาร และใกล้เคียง โอ เห็นแล้วซื้อไปได้ยังไงกันนะ แอดล่ะยอมเลย

คลิป

อ้างอิง line