ทนายนิด้า

ทนายนิด้า กล้าสู้เพื่อความถูกต้อง

ถ้าจะกล่าวถึงทนา ยหญิงที่โด่งดังและมีฝีมือและชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย ก็ต้องนึกถึงชื่อ ทน ายนิด้า เป็นอันดับแรก โดยปกติแล้วเธอจะรับว่าความทุกประเภทค ดี รวมไปถึงรับเป็นที่ป รึกษ าก ฎห ม ายประจำบริษัท จดทะเบียนคำขอทุกประเภท

โดยความสามารถของเธอนั้นเรียกได้ว่าโดดเด่นจึงได้รับการปรึกษาของค ดีดังๆ รวมถึงค ดีของดารา

ผู้มีชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้งนั่นเองโดยเธอมีเป้าหมายที่จะทำงานทางด้านก ฎห ม ายว่า ทนายผู้หญิง

ก็สามารถทำงานได้ไม่แพ้กับทนายผู้ชายเหมือนกัน ซึ่งทนายนิด้าก็พยายามพิสู น์มาตลอด ถึงการลุย

งานทุกอย่าง ทุกสถาน โดยเธอไม่เคยพึ่ งพาใคร ไม่เคยร บก วนใคร เธอทำงานด้วยสติและปั ญ ญา

ทั้งหมดที่ตัวเองมี ไม่เลือกลู กความ ไม่ทำตามกระแ ส สังคม “ไม่เคยเคลมว่าตัวเองเป็นคนเก่งเลยนะคะ

จริงๆ ถามว่าทนายในประเทศนี้มีคนเก่งกว่าทนายนิด้าเยอะแยะมาก แต่ว่ามันแค่เป็นโอกาสดีที่เรากับ

ลู กความได้มารู้จักกัน และให้เรามารับผิ ดชอบค ดี เขาให้ความไว้วางใจเรา แต่ไม่ได้หมายความว่า

เราเก่งกว่าคนอื่น เราไม่ซีเรียสเลยถ้าสมมติว่าลู กความเราไปเจอคนที่พร้ อมดูแ ลค ดี และเขาไว้เนื้อ

เชื่ อใจมากกว่า และเก่งกว่า สามารถถอนค ดีจากเราไปว่าจ้างทนายคนใหม่ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเขา

ก็ไม่ได้ไว้เ นื้อเ ชื่อใจคนอื่น เขาไว้ใจเรา แต่ว่าเขาก็พยายามไปเอาคำพูดของคนอื่น เอาความเห็นของ

คนอื่นมาก ดดั นเราอันนี้เราจะรู้สึกว่าเราทำงานยา กลำบา ก ล่าสุดทนายนิด้า วิเครา ะห์ค ดี “แตงโม นิดา”

เผยเหตุผลที่ต้องสร้างสตอรี่ปั ส ส า วะท้ายเรือแล้วตกไปเอง ชี้หากเป็นเช่นนี้อาจไม่มีใครต้องรับผิ ดในโ ทษใหญ่เลย

วันที่ 2 มีนาคม 2565 แฟนเพจ ทนา ยนิด้า ของทนายความสาวชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับค ดีของ “แตงโม นิดา”

ดาราสาวต กเรือเสี ยชีวิต โดยระบุข้อความว่า หากข้อเท็จจริงในเคส แตงโม มีว่า แซนนอนเล่นโทรศัพท์มือถือ

อยู่ท้ายเรือแล้วแตงโมเดินมาเกาะขาแซนเอง แล้วนั่งลงปั สสา วะ แล้วตกลงไปต ายเอง แอดเชื่อยังไงคนผิ ดก็ต้องรับผิ ดที่ก่อไว้อยู่ดีค่ะ

อ้างอิง sanook thairath