X

บริษัทนางแบบข้ามเพ ศ ที่ผู้ก่อตั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน

บริษัทนางแบบข้ามเพ ศ ที่ผู้ก่อตั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน

ฮัฟฟิงตันโพสต์ ตีข่าวเรื่องราวของ ‘Trans Models’ เอเจนซี่นางแบบและนายแบบข้ามเพ ศแห่งแรกของนิวยอร์ก ที่สาวข้ามเพ ศผู้ก่อตั้งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นอดีตนางงามสาวประเภทสองจากเมืองไทยนี่เอง

สาวประเภทสองผู้ก่อตั้ง Trans Models นี้ คือ ‘พิชญ์ชฎาภาญ์ ภาษี’ หรือ ‘เปเช ดี้

(Peche Di)’ วัย 26 ปี อดีตนางงามเวที Miss Tiffany 2009 ตอนนี้เธอกำลังศึกษา

อยู่ในมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และชื่นชอบในการเป็นนางแบบ แต่แล้วการเป็นสาวประเภทสอง

กลับตั ดโอกาสเธอจนแทบไม่เหลือ โดยตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเธอพยายามจะเป็นนางแบบและ

หาเอเจนซี่ที่เปิดรับหรือสนับสนุนสาวประเภทสอง แต่แล้วก็พบว่ามันยา กเห ลื อเกิน ไม่มีใคร

เข้าใจสาวประเภทสองอย่างเธอ กระทั่งในที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอก็ได้ตัดสินใจ

ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เพ ศที่สามได้มีพื้นที่ในวงการแฟชั่น จึงตั้งบริษัทโมเดลลิ่ง Trans Models

ขึ้นมา และนับว่าเป็นเอเจนซี่นางแบบ-นายแบบแห่งแรกในมหานครนิวยอร์ก แน่นอนว่านางแบบ-

นายแบบที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทแห่งนี้ มีแต่หนุ่มสาวเพ ศที่สามทั้งนั้น โดยหลังจาก Trans

Models เริ่มต้นขึ้นได้เพียง 4 เดือน ก็มีนางแบบและนายแบบในสังกัดกว่า 19 คน และมีผลงาน

โฆษณาปรากฏให้เห็นบ้างแล้วหลายชิ้น ปัจจุบัน Trans Models มีแววจะไปได้สวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงนี้ที่สื่ออเมริกันเองก็ได้เสนอมุมมองที่สวยงามของเ พศที่สามไปหลายอย่าง ทำให้พวกเขาเป็นที่

ยอมรับมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นเปเช ดี้ ก็ยังคงพยายามเดินหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงวงการแฟชั่น ด้วยการเรียก

ร้องให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเปิดรับเ พศที่สามมากขึ้นทั้งบนแคทวอล์กและโฆษณาต่าง ๆ เธอยังคงมีจุดยืน

อย่างหนักแน่นว่า เธออยากให้สังคมยอมรับเ พศที่สามมากขึ้นเรื่อย ๆ คนเราไม่ควรดูถู กเพ ศที่สาม

และปฏิบัติกับพวกเขาประหนึ่งพวกเขาผิ ดปกติ. เปเชมีแผนที่จะพานางแบบและนายแบบในสังกัดขึ้น

ร่วมเดินแบบในงานนิวยอร์ก แฟชั่นวีค 2016 ในช่วงเดือน ก.พ.ปีหน้า. แอดขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ไม่ควรดูถู กกันที่เพ ศ นะคะ

อ้างอิง becteroradio