Nestle

Nestle

วันนี้เราจะพามาเปิดประวัติของไอติมที่ดังอีกยี่ห้อนะคะ นั่นก็คือ “Nestle” โดย บริษัท เนสท์เล่ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1867 โดย “Henri Nestlé” ผู้คิดค้น “Farine lactée” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากนมและซีเรียล เพื่อช่ว ยชีวิตเด็กจำนวนมากในยุคนั้นที่ไม่สามารถดื่มนมแม่ได้

ปัจจุบัน บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 7 แห่ง พร้อมพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 3,300 คน ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เช่น เนสกาแฟ เนสท์เล่ตราหมี ไมโล

เนสท์เล่เพียวไลฟ์ เนสวิต้า แม็กกี้ และเนสท์เล่ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเนสท์เล่ เป็นที่รู้จักกันดีและได้รับการยอมรับ จากผู้บริโภค

อย่างแพร่หลาย พ.ศ. 2510 ร่วมก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดมิลค์ จำกัด ก่อตั้งโรงงานสำโรง เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่

ในไทยที่มีมากขึ้น ประกอบกับภาวะการลงทุนที่เอื้ออำนวย โรงงานนี้ผลิตนมข้นหวาน 3 แบรนด์ที่ต่างมีตลาดของตัวเอง ได้แก่ คาร์เนชัน

แหม่มทูนหัว และ ตราหมี พ.ศ. 2514 เนสท์เล่เข้าครอบครองกิจการ Ursina Franck ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ตราหมี พ.ศ. 2515

แต่งตั้งบริษัทดีทแฮล์ม จำกัด ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ทั้งหมด พ.ศ. 2516 ซื้อกิจการบริษัทยูไนเต็ดมิลค์ จำกัด ร่วมทุนกับบริษัทกาแฟผงไทย จำกัด

เพื่อผลิตกาแฟสำเร็จรูปตราเนสกาแฟ เนสท์เล่ ดีโค และ กาแฟปรุงสำเร็จ ทรีโอ เนสกาแฟจึงได้เปิดตัวขึ้นในประเทศไทย พ.ศ. 2530 ก่อตั้ง

โรงงานนวนคร ซึ่งเป็นโรงงานนมผงแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทโกโก้ สเปเชียลตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัทนิวทริชันนัล โปรดักส์

(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ในปีนั้น ซึ่งต่อมาก็คือ เครื่องดื่มผงชมดื่มตรา ไมโล พ.ศ. 2536 เปิดตัว มิเนเร่ (MINÉRÉ)

ในประเทศไทย ก่อตั้งบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และฉลองครบรอบ 100 ปีในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(พระยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนิ นมาร่วมพิธี แอดชอบไอคิมเนสเล่มากเลย กินบ่อยมากตอนเด็ก

อ้างอิง nestle