Milani

“Milani” แบรนด์ที่ “Amber” เลือกใช้!

ถือเป็นประเด็นเครี ยดคนทั่วโลกจับตา ในหลายวันมานี้ ค ดีการต่อสู้ในชั้นศ าลระหว่าง Johnny Depp กับอดีตภรรยา Amber Heard อันดุเดื อด ก็ได้ถูกรายงานอัปเดตออกมาเรื่อยๆ ซึ่งเราก็ได้สรุปคำให้การและหลั กฐ านจากทั้งสองฝั่งมาให้อ่านกัน

(Johnny Depp ได้ออกมาขึ้นให้การในค ดีที่เขาฟ้ องห มิ่นปร ะม าทอดีตภรรยา Amber Heard และมีตอนหนึ่ง

ที่ทนายถามถึงช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขา ในช่วงแรกของคำให้การ ป๋า Depp พูดถึงแม่ว่าเป็นคนที่ “คาดเดาไม่ได้”,

“โห ดร้า ย” และ “ใช้ความรุ นแร ง” การใช้ความรุ นแร งของแม่มีทั้งการเขวี้ ยงที่เขี่ ยบุห รี่ใส่ศีร ษะ ตีด้วย

รองเท้าส้นสูง โทรศัพท์ หรืออะไรก็ได้ที่เหมาะมือ ทำให้บ้านของป๋าในตอนนั้นไม่มีความปลอ ดภั ยเลย อย่างที่ป๋า

บ อกตอนแรกว่าแม่เป็นคนที่คาดเ ดาได้ยาก ทำให้เขาต้องสังเกตพ ฤติกรร มว่าตอนไหนที่เธอจะอ าร มณ์เ สีย

และตอนไหนที่เขาจะถูกทำ ร้า ย เขาฝังใจถึงขั้นที่แค่แม่เดินผ่านเขาก็ยกมือขึ้นป้องหัวเพราะกลัวถู กตี นอกจากเรื่อง

ความรุ นแร งทางร่างก ายแล้ว แม่ยังมีรุ นแร งในด้านคำพูดอีกด้วย ทั้งบู ล ลี่ลู กๆ เช่น น้องชายของป๋าสวมแว่น

ก็จะถูกเรียกว่า “ไอ้สี่ต า” น้องชายฟันหน้าห่างก็ถูกเรียกว่า “ไ อ้ฟั นห ลอ” ป๋า Depp ยังเผยอีกว่า ในทางก ฎหม าย

แล้วเขาถือเป็น “คนตาบอ ดข้างหนึ่ง” เพราะเขาเกิดมาพร้อมกับอ าก ารผิ ดปกติของตาขวา และตาซ้ายเบ ลอ ซึ่งนั่นทำให้

แม่เรียกเขาว่า “ไอ้บอ ด” อยู่บ่อยๆ ) อย่างไรก็ตาม ได้มีประเด็นเพิ่มเติมถึงค ดีนี้เข้ามา เกี่ยวกับคอนซีลเลอร์ที่ ทนายของ

Amber ระบุว่าลู กความของเธอต้องพกติดตัวเอาไว้เพื่อปก ปิ ดรอ ยช้ำที่อ ดีตสามีทำร้ าย แต่กลายเป็นว่าทาง Milani

แบรนด์คอนซีลเลอร์ที่ถูกนำมาโชว์ในศ าลนั้น ได้ออกมาโพสต์คลิปบน TikTok ระบุว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องจริง เพราะ 3 เหตุผลดังนี้

– ค ดีที่กำลังอยู่บนศา ลนั้น เกิดขึ้นเมื่อปี 2014-2016 – ทั้งคู่หย่ ากันปี 2016 – คอนซีลเลอร์ตัวดังกล่าว ได้ออกวางขายในปี 2017

โดยแบรนด์ Milani ออกมาโพสต์ถึงค ดีดังกล่าว หลังคลิปดังกล่าวถูกโพสต์มาราว 10 ชั่วโมง ก็ได้กลายเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาทันที

โดยตอนนี้ยอดวิวสูงถึง 2.7 ล วิว และยอดกดไลก์อีกกว่า 5 แสนไลก์ จากนั้นก็มีชาวเน็ตมาโพสต์ชื่นชม Milani กันมากมาย

ส่วนใหญ่ก็บ อกว่าสมกับเป็นแบรนด์ที่พวกเขาเลือกใช้ การออกมาชี้แจงครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขารักแบรนด์มากขึ้นไปอีก วันนี้แอดจะพา

ไปชมประวัติแบรนด์ให้ได้รู้จักกัน เครื่องสำอางแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เพิ่งนำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งเครื่องสำอางแบรนด์นี้

จริงๆไม่ได้เป็นแบรนด์ใหม่แต่อย่างใดนะคะ เขามีจำหน่ายใน USA มานานแล้ว สำหรับแบรนด์ MILANI สินค้าตอนนี้ที่นำเข้ามาจำหน่าย

โบว์มองว่าตัวเครื่องสำอางน่าสนใจมากเลยทีเดียว ใครสนใจลองซื้อมาใช้ได้นะคะ

อ้างอิง catdumb jeban