“Gym and Swim” วงที่ดังได้ ที่ไม่ใช่เพราะเพลง!! (คลิป)

“Gym and Swim” วงที่ดังได้ ที่ไม่ใช่เพราะเพลง!!

จากกรณีดรามาสมาชิกวง ‘Gym and Swim’ ได้คอมเม้นต์วิพากษ์วิจารณ์ ศิลปิน ‘พีพี-บิ้วกิ้น’ ในเชิงลบ ส่งผลให้ชาวทวิตเตอร์ ติดแฮชแท็ก #แบนgymandswim จนติดเทรนด์อันดับ 1 ส่งผลให้ต้นสังกัด ค่าย Parinam Music ต้องออกแถลงการณ์ข อโ ท ษ

สำหรับวง Gym and Swim เกิดขึ้นจาก เฉลิม ผู้ที่เป็น นักร้องนำ และ เติร์ก มือกีตาร์ ศิลปินที่กำลังถู กโซเชียล

วิจา ร ณ์ในขณะนี้ ได้รวบรวมสมาชิกวงเพื่อทำเพลงประกวดของ คลื่น Fat radio ใน โครงการ ‘BEDROOM

STUDIO PROJECT ONE’ ในหัวข้อเอาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์มาทำเพลง ซึ่งได้ปกป้อง ฮ้อป และ มัดหมี่

จนมีสมาชิก 5 คนได้ในที่สุด โดยมีซิงเกิ้ลแรกของวงคือเพลง “ ไอรอนแมน” ซึ่งเผยแพร่บนชาแนลยูทูปเมื่อวันที่

29 พ.ค. 2013 ซึ่งแนวทางเพลงของวงจะเป็นไปแบบ Tropical pop ความเคลื่อนไหวล่าสุดของวง เติร์ก

ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อข อ โ ท ษเรื่องราวดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่าทุกประเด็นในขณะนี้เป็น

ความเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียว มิใช่ฉันทามติ หรือความคิดเห็นใดของสมาชิกวง Gym and Swim ท่านอื่นๆ

ปร ะเด็ นเรื่องการใช้คำที่ไม่เหมาะสม ในโพสต์หนึ่งที่เกี่ยวข้อง กับ บิวกิ้น และพีพี ผมขอยอมรับว่าถ้อ ยคำ

ดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่ไม่เห มาะ และขออภัยในการใช้คำดังกล่าว ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วผมเปิดกว้างและเคารพใน

เรื่องเพ ศวิถี ที่แตกต่าง หลากหลาย และหลงใหลในวัฒนธรรม LGBTQIA+ ซึ่งเป็นความสวยงามของสังคมสมัยใหม่

และตัวผมเองก็มีเพื่อนๆ ในวัฒนธรรมดังกล่าวที่น่ารักและเป็นกัลยาณมิตรที่ดี โดยการใช้ถ้อยคำดังกล่าวนั้นมีลักษณะ

เป็นการไม่ให้เกีย รติความหลากหลายทางเพ ศวิถีอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนด้ อยทางวุ ฒิภาวะ

ในการสื่อสาร ซึ่งผมขอน้อมรับคำติ และขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในประเด็นนี้เป็นอย่างสูงครับ โดยผมจะนำ

ประสบการณ์และบทเรียนในครั้งนี้ไปปรับปรุง วิธีคิดและการแสดงออกของผมให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมต่อไป เพื่อให้สังคม และวัฒนธรรมนี้พัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่สองที่ต้องการจะพูดถึง คือการวิพา กษ์ไลน์อัพของมิวสิคเฟสติวัลนั้น ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความคิด

เห็นส่วนตัวของผม ซึ่งการการแสดงออกมาโดยประช ดประชั นและขา ดความยั้ งคิด ซึ่งก่อให้เกิดความรำค า ญใจ

หรือไม่สบายใจ ส่วนนี้ผมขออนุญา ตขออ ภั ยในการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้ อยคำดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับ

ขณะเดียวกัน เฉลิม นักร้องนำ ก็ประกาศล าอ อกจากวงเช่นกัน โดยระบุว่า “ในวงที่ร่วมสร้างกันขึ้นมา คงปั ด

ให้เป็นความรับผิ ดช อบของใครเพียงคนเดียวไม่ได้จริงๆ ตอนนี้มีเพียงความรู้สึกเ สี ยใจอย่างมาก แต่ผมคิดว่าคำ

ข อโท ษควรมาพร้อมบทล งโท ษครับ ผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าการรับผิ ดร่วมกันคือสิ่งที่สมควรกระทำ

สิ่งที่จะแสดงได้ว่าผมไม่เห็นด้วย กับสิ่งเหล่านี้ทั้งในตอนนี้ และในอนาคต และจะไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำลักษณะ

นี้เกิดขึ้นอีก ผมจึงขอยุ ติบ ท บา ทสมาชิกวง Gym and Swim ตั้งแต่ตอนนี้ครับ” ความคิดแย่มากเลยเนอะ แอดลองย้อยดูวีรกรรมมีเยอะมาก

คลิป

อ้างอิง tnnthailand