X

สับปะรดเชียงราย ยกระดับผลผลิต GI แห่งแรกในไทย!!

สับปะรดเชียงราย ยกระดับผลผลิต GI ในไทย!!

สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และมีเอนไซม์บรอมมีเลน (bromelain) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจหลายอย่าง ปัจจุบันนอกจากการนำสับปะรดมาบริโภคในรูปแบบของผลไม้สดและใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและขนมต่างๆ แล้ว

ยังมีการนำสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น สับปะรดกระป๋อง สับปะรดอบแห้ง

สับปะรดแช่แข็ง น้ำผลไม้ น้ำส้มสายชู ไวน์สับปะรด อุตสาห์กรรมเบียร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ และการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งช่ วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสับปะรดได้เป็นอย่างดี

สับปะรด (Pineapple) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ananas comosus (L.) Merr. ชื่อพ้อง Ananas sativus

Schult. f. เป็นพืชในวงศ์ BROMELIACEAE ชื่ออื่นๆ คือ ขนุนทอง, เนะซะ, แนะ, บ่อนัด, มะขะนัด,

มะนัด, ม้าเนื่อ, ย่านนัด, ยานัด, ลิงทอง,สับปะรดลาย, และหมากเก็ง สับปะรดเป็นไม้ล้มลุก สูง 50 – 125 ซม.

มีไหล ใบเดี่ยวเกิดจากรากเรียงเวียนเป็นกระจุก รูปแถบ กว้าง 1.5 – 6 ซม. ยาว 50 – 150 ซม. ขอบใบโค้ง

ขึ้นมีหนามแหลม เนื้อใบหนา แข็ง มีเส้นใย ท้องใบมีเกล็ดสีขาว ดอกช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ใบประดับสีแดง

เหลืองหรือเขียว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นแฉก รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปแถบแกมขอบขนาน

ปลายแหลม โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีม่วงหรือแกมชมพู ยาว 16 – 26 มม. ผลรวมรูปกระสวยกว้าง อวบน้ำ

เปลือกแข็ง สีเหลืองหรือเกือบแดง กว้าง 3 – 15 ซม. ยาว 3 – 30 ซม. มักไม่ติดเมล็ด (1) สับปะรดที่นิยมปลู ก

ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3 กลุ่มคือ Cayenne (พันธุ์ปัตตาเวียหรือที่เรียกว่าสับปะรดศรีราชา และพันธุ์นางแล),

Queen (พันธุ์ภูเก็ต), และ Spanish (พันธุ์อินทรชิตและพันธุ์ขาว) (2)โอกาสไปต่อสับปะรดเชียงราย ยกระดับผลผลิต GI

การหาโอกาสของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ Gi สับปะรดภูแล และสับปะรดนางแล ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นำมาแปรรูปสร้าง

มูลค่าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือใช้นวัตกรรมเข้ามาช่ วย ประกอบกับการรับซื้อผลผลิตที่ตกเกรดหรือลู กเล็กไม่ได้

มาตราฐานของโรงปอก ที่เกษตรกรนำไปขายก็ไม่ค่อยได้ราคาหรือเอาไปทำปุ๋ย นำสิ่งพวกนี้รับซื้อจากเกษตรมาแปรรูป

เป็นขนมพายสัปปะรดทั้งลู ก ที่มีที่เดียวในประเทศ เก่งมากเลยค่ะ แอดขอชื่นชมนะคะ

คลิป

อ้างอิง pharmacy