X

มีจริงข้าวห่อละ 10 บ ขายได้วันละ 2,500 ห่อ!!

มีจริงข้าวห่อละ 10 บ ขายได้วันละ 2,500 ห่อ!!

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ ร้านเจ้ง้อศรีเมือง ซึ่งอยู่ภายในโซนตลาดสด ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังทราบข่าวว่า นางรัชนีวรรณ หงษ์ทอง หรือ เจ๊ง้อ ศรีเมือง อายุ 65 ปี ได้เปิดร้านขาย ก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูแดง และข้าวห่อละ 10 บ ซึ่งทำขายวันละมากกว่า 2,500 ห่อ

และขายหมดเก ลี้ยงไม่เกินครึ่งวันทุกวัน แม้จะมีสถ านกา รณ์โ ควิ ด และ วิก ฤติของแพ งทั้งแผ่นดิน แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง และข้าวห่อของ

เจ๊ง้อ จะขายในราคาแค่ห่อละ 10 บเท่านั้น ในห่ออั ดแน่ นด้วย เส้นก๋วยเตี๋ยว หมูแดง กากหมู ผักกวางตุ้ง ถั่วป่น พร้อมพริก เครื่องปรุง

เติมมาให้แบบไม่ต้องปรุง เรียกได้ว่า เครื่องแน่นเต็มห่อ ไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูแดงอย่างเดียว ยังมีเมนูอร่อยอีกหลายชนิด เช่น เส้นบะหมี่แห้ง

เล็กแห้ง, เส้นหมี่แห้ง ผัดไทย, ผัดมาม่า, ผัดกะเพรา, คั่วกลิ้ง, ข้าวผัดไส้กรอก, ไก่กระเทียม, กะเพราเครื่องในไก่ และพริกแกงไก่ ทุกเมนู

จะถูกห่อและติดสติกเกอร์ระบุเมนูไว้อย่างเด่นชัด โดยทุกเมนูที่กล่าวมานี้ เจ๊ง้อ ขายในราคา 10 บทุกเมนู จุดเด่นของร้าน เจ๊ง้อ คือทุกเมนูไม่ต้อง

ไปปรุงอะไรเพิ่ม เพราะมีความอร่อยถูกปากถูกใจลู กค้า โดยร้านนั้นเปิดขายมากว่า 30 ปี เป็นการรับประกันความอร่อย เปิดขายตั้งแต่ตี 5 จนถึง

เที่ยงวันทุกวันไม่มีวันหยุด เจ๊ง้อ ศรีเมือง เจ้าของร้านเล่าว่า ก่อนหน้าหลายปีมาแล้วเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูแดง แค่ห่อละ 5 บ มานาน 30 กว่าปี

แต่มายุ คเศรษฐกิจวิ ฤตข้าวของแพงพากันขึ้นราคา ทำให้ ต้องหยุดไปพักนึง จนมายุคการแพ ร่ร ะบ าดของเชื้ อไวรั ส มีชาวบ้านได้รับผ ลกระทบมาก

จึงได้ทำอาหาร ห่อวันละ 50-100 ห่อ แจกชาวบ้านและบุคคลากรทางการแพ ทย์ เพื่อเป็นการช่ วยเห ลือทุกวัน เนื่องจากเป็นประธานชุมชนศรีเมืองด้วย

แต่ขณะทำอาหารแจก ได้มีชาวบ้านที่ยากจนและได้รับผ ลกระท บ มาขอซื้ออาหารที่ทำแจก เนื่องจากมีเงินติดตัวไม่กี่บ เจ๊ง้อจึงมอบอาหารให้ไปฟรีๆ

และปรึกษากับลู กสาวว่า อยากทำอาหารราคาถูกขาย เพื่อเป็นการช่ว ยเ ห ลือคนย ากจ นและชาวบ้านที่ได้รับผ ลกระท บ ไม่นานเจ๊ง้ อจึงกลับมาเปิด

ร้านบะหมี่หมูแดง 10 บ และเพิ่มเมนู ผัดไทย ผัดมาม่า ข้าวราดแกงต่างๆ ขึ้นมาอีก 10 เมนู ซึ่งจะขายในราคา 10 บทุกเมนู เพราะมุ่งหวังให้คนยา กจน

ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ได้รับประทานอาหารหลากหลายเมนูในราคาถูก ทำให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป เริ่มแรกที่เปิดร้านขึ้นมาใหม่ ทำกับ ลู กสาวแค่สองคน

แต่ทำไม่ทันและไม่พอขาย จึงจ้างลู กจ้างมาช่ว ยทำ ซึ่งทุกวันนี้มีลู กจ้างช่ วยทำอาหารถึง 14 คน และทำขายวันละมากกว่า 2,500 ห่อ ซึ่งจะขายหมด

เกลี้ ยงก่อนเที่ยงวันทุกวัน แม้กระทั่งงานแต่งงานต่างๆ ก็มาสั่งไปเลี้ยงแขกในงาน โดยชื่นชมว่าอร่อยถูกใจ ทุกวันนี้รู้สึกดีใจ ที่ทุกครั้งมีลู กค้ามาซื้อ

อาหารและกล่าวที่ทำให้พวกเขาได้รับประทานอาหารในราคาถูก เป็นร้านที่น่าสนใจมากเลยค่ะ

อ้างอิง amarintv