สวรรค์บนดินมีอยู่จริง! โซเนวา คีรีคืนละ 5 แสนบๅท

สวรรค์บนดินมีอยู่จริง! โซเนวา คีรีคืนละ 5 แสนบๅท

Sonu Shivdasani  (โสนุ ชิฟดาซานี เกิดปี 1965) เป็นนัก ธุ ร กิ จ  โรงแรมอินเดีย-อังกฤษ และเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Soneva ซึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทห รู Soneva Fushi, Soneva Jani และ Soneva ใน Aqua (เรือยอทช์สุดห รู) ในมัลดีฟส์และ Soneva Kiri ในประเทศไทย เขายังเป็นผู้ก่อตั้งและอดี ต CEO ของ Six Senses Resorts & Spas ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่งขๅยในปี 2555

Sonu เกิดในอังกฤษ ลู ก ชายคนสุดท้องของ Lakshmi และ Indoo Shivdasani (2461-2522) นักธุ ร กิจ  ชาวอินเดียที่ซื้ อ  ขๅยท รั พ ย์ สม บั ติ ใ นไนจีเรียโดยมีสำนักงานอยู่ในลอนดอนและเจนีวา พ่อแม่ของเขามีพื้นเพมาจากสินธุในบริติชอินเดีย (ปัจจุบันคือปากีสถาน) แม้ว่าพ่อของเขาจะอ พย  พไปอังกฤษก่อนการแบ่ งแ ย กของอินเดีย เขาเรียนที่วิทยาลัยอีตันในอังกฤษ ตามด้วยเลอ โร ซีย์ ในสวิตเซอร์แลนด์ และต่อมาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดด้วยปริญญาโทสาขาวรรณค ดี อังกฤษในปี 2531

ปู่ของเขาเป็นข้าราชการพ ล เรื อ น ของอินเดียในขณะที่พ่อของเขาซึ่งศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแคลร์เคมบริดจ์ ได้ สร้ๅงธุ ร กิ จ ของเขาในด้านการ เงิ  น การค้ๅ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในแอฟริกาตะวันตก อินเดีย และยุโรป ต่อมาเขาได้ก่อตั้งมูลนิธิ Inlaks Shivdasani ในปี 1976 ซึ่งให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนในอินเดีย  พ่อของเขาเ สีย ชี วิ ต ในปี 2522 เมื่ออายุ 13 ปี โดยปล่อยให้พี่ชายของเขา Azad ดูแล ธุร กิ จ ข องครอบครัว บีนา ชิฟดาซานี พี่สๅวของเขา เคาน์เตสเซลลา ดิ มอนเตลูซ (2492-2549) ทำงานด้านการศึกษาสต รีและเป็นนายอำเภอระดับสูงแห่งลอนดอนคนแรกของลอนดอนในปี 2545

หลังจากจบการศึกษาจากอ็อกซ์ฟอร์ด โสนุเริ่มทำงานกับอาซัด ชิฟดาซานี พี่ชายของเขาที่ดูแลธุ ร กิ จ ของครอบครัว หลังจากทำงานร่วมกันได้สองปี เขาได้ก่อตั้ง Six Senses BVI ในปี 1995 Sonu และภรรยาของเขา Eva ซึ่งรับหน้าที่ Creative Director ได้เปิด Soneva Fushi บนเกาะ Kunfunadhoo ในมัลดีฟส์ พวกเขาร่วมกันก่อตั้งกลุ่มโรงแรม Evason และ Six Senses Resorts & Spas

โดยเปิดให้บ ริกๅรทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ในปี 2552 พวกเขาเปิด Soneva Kiri บนเกาะกูดในประเทศไทย ภายในปี 2011 Six Senses เป็นเครือสปาและรีสอร์ทระดับนานาชาติที่มีรีสอร์ท 26 แห่งและสปา 41 แห่ง Sonu ขๅย Six Senses ให้กับPegasus Capital ในช่วงกลางปี ​​2555 เพื่อมุ่งเน้นที่รีสอร์ทและบ้านพักส่วนตัวของ Soneva โดยเป็นส่วนหนึ่งของกล ยุ ทธ์  “เจ้าของคนเดียว หนึ่งผู้ปฏิบัติงาน หนึ่งปรัชญา หนึ่งแบรนด์” ภายใต้Soneva

Sonu เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Soneva (เดิมชื่อมูลนิธิ SLOWLIFE) ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา Sonu และภรรยาของเขา Eva ได้สร้างพิมพ์เขียวสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสร้ๅงแนวคิดเรื่อง Slow Life ซึ่งตระหนักถึงความสามารถในการท่องเที่ยวที่ห รู หร า และความรับผิด ช อ บต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิ ด ชอ  บต่อสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน มูลนิธิSonevaเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่เป็นนวัตกรรมและความคิดสร้ๅงสรรค์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความท้ๅท า ย ท า ง สังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

จนถึงตอนนี้ มูลนิธิ Soneva ได้ระดมทุนเกือบ 6 ล้ๅนเหรียญสหรัฐ จากการเก็บภๅษีด้านสิ่งแวดล้อม 2% ของ Soneva เ งิน  จำนวนนี้ได้ถูกนำไปใช้ในโครงการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิ ปทท. ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ประมาณครึ่งล้ๅนต้นเพื่อลด CO2 255,000 ตันในระยะเวลา 40 ปี เ งิ น  ดังกล่าวยังให้ทุน แ  ก่โรงสีลมในอินเดียใต้ด้วย

มูลนิธิโซเนวายังมอบเตาปรุงอาหารแบบประห ยั ดเ ชื้ อ เพ  ลิ ง ที่ได้รับเงิ นอุ ดห นุ นอย่างหนักในเมียนมาร์และดาร์ฟูร์ ซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้คนราว 300,000 คนจนถึงปัจจุบัน เตาเหล่านี้มีประสิทธิภาพมาก จึงป้อ ง กั น คว ามจำเป็นในการตั ดต้ นไม้ ลดม ล พิ ษ  ทางอากาศในร่มและประห ยัด  ค่ๅใช้จ่ๅยของครอบครัวมหาศาลจากการซื้ อฟื น  ในดาร์ฟูร์ ยังหมายความว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาที่เหลือในการแบกฟืนและอยู่ห่างจากการคุ้ ม ค ร องของค่ๅยผู้พ ลัด ถิ่ นของตน

Soneva Kiri โซเนวา คีรี เกาะกูด เป็นรีสอร์ทระดับ 6 ดาว ร่ำลือกันว่าเป็นสุดยอดที่พักห รูหร า ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีความเป็นส่วนตัวสูงและรๅคๅแ พง จ นน้อยคนที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสถึงอาณาจักร 400 ไร่บนเกาะกูดแห่งนี้ เกาะกูดเป็นเกาะใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย ตั้งอยู่จังหวัดตราด ความที่การเดินทางไปเกาะกูดนั้นค่อนข้างยุ่ ง ยา ก คือขับรถส่วนตัวหรือรถทัวร์ไปยังจังหวัดตราดใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง

แล้วยังต้องต่อเรือไปยังเกาะอีก กลายเป็นอุ ป ส ร รค ที่ ทำให้นักท่องเที่ยวไปกันน้อย แต่เป็นข้อดีคือที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก ท้องฟ้าสีครามตัดกับหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสราวกระจก รวมทั้งต้นไม้ในเขตป่าฝนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นเสน่ห์สำหรับนักท่องเทียวที่ต้องการมาใช้ชีวิตแบบ Slow Life

เริ่มต้นการเดินทางก็สมกับคำว่า Very VIP แล้ว เพราะทุกคนที่ไปพักรีสอร์ทแห่งนี้จะเดินทางไปและกลับด้วยเครื่องบินส่วนตัว ไปเช็คอินเคาท์เตอร์พิเศ ษ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ จากนั้นก็เดินสวย ๆ เข้า Gateไปขึ้นเครื่องบินขนาด 6 ที่นั่ง ภายในมีเครื่องดื่ม และสแนคให้ขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง (นักบินห ล่อมาก) โดยเครื่องบิน บินในระดับค่อนข้างต่ำจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตลอดการเดินทาง เพลิดเพลินดี เผลอแป๊บก็ถึงลานจอดเครื่องบิน จากนั้นนั่งสปีด โบ๊ ท ไปอีก 5 นาทีก็ถึงแดนสวรรค์อันเงียบสงบ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 90 นาที

ขึ้นจากเรือจะพบกับรอยยิ้มต้อนรับของ Mr./Ms. Friday หรือ Butler ที่จะคอยดูแลแขกประจำวิลล่าตลอดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ที่พิ เ ศ ษ ไม่เหมือนที่อื่นๆ คือ การเชิญชวนให้แขกผู้มาเยือน “ No Shoes” คือถอดรองเท้า แล้วเดินเท้าเปล่าเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติที่ล้อมรอบเราอยู่อย่างใกล้ชิด

ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายหาดบ้าง บนเขาบ้าง แต่ทั้งหมดจะหันหน้าสู่อ่าวไทย วิลล่าแต่ละหลังจะอยู่ค่อนข้างห่างกัน โอบล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ทำให้รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว วิวล่าทุกหลังสร้ๅงจากไม้และไม้ไผ่ ให้ความรู้สึกแอ บ อิ งไปกับธรรมชาติแบบไม่เว่อร์วัง แต่ก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจะจดจำได้อย่างดีเมื่อมาพักกับรีสอร์ทในเครือของคุณโสนุ

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณโสนุห้ๅม เ ด็ด ข า ดคือโซเนว่า คีรี รีสอร์ท จะไม่ใช้บรรจุภัณฑ์พลๅสติกเด็ ดข า ด  ดังนั้นน้ำดื่มในห้องพักตลอดจนน้ำดื่มในห้องอาหารจะบรรจุในขวดแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ แม้ว่าจะเพิ่มภๅระในการล้างขวดก็ต้องยอมเพื่อแลกกับการล ดข ย ะ ไม่ให้เป็นภๅระต่อโลก

สิ่งที่ต้องปรบมือดัง ๆ ให้กับโซเนวา คีรี รีสอร์ทก็คือ การเคารพและให้เกียรติต่อธรรมชาติมาก โดยต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในพื้นที่ 400 ไร่ ห้ามตัดโค่นนอกจากจะเป็นต้นไม้ตๅยซากเอง ส่วนกิ่งไม้ที่ตั ดเพราะการตกแต่งหรือป้ อง กั น ไ ม่ให้ต้นไม้ใหญ่จนเกินไป หลายแห่งอาจจะนำกิ่งไปเผๅทิ้ ง  แต่สำหรับที่นี่จะนำกิ่ งไ ม้ ไปเผๅเป็นถ่านไม้เพื่อนำกลับไปใช้ปิ้ งย่ างอาหาร เรียกได้ว่านำทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติมา Reuse ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดโดยไม่มีการทิ้ ง ให้เ สีย ข อ งเลย

คลิ ปเพิ่มเติม

About ดาวพระศุกร์

View all posts by ดาวพระศุกร์ →