X

Voyage Foods สตาร์ตอัปที่มีอายุ “ไม่ถึง 1 ปี”

รู้จัก สตาร์ตอัปที่ผลิตเนยถั่ว ป ร า ศ จ า ก ถั่ว,ช็อกโกแลต ที่ไม่ได้ทำจากโกโก้, กาแฟที่ไม่ได้ บ ด จากเมล็ดกาแฟ

Voyage Foods เป็นสตาร์ตอัปที่มีอายุ “ไม่ถึง 1 ปี” แต่แค่เริ่มต้นก็ออกตัวแรง จนสามารถระดม ทุ น ได้มากถึง 1,450 ล้าน บ า ท  ซึ่งทุกวันนี้ หลายคนอาจเคยเห็น เนื้อสัตว์ ที่ไม่ได้มาจากสัตว์ นม เนย ชีส ที่ไม่ได้ทำมาจาก นมของสัตว์สายพันธุ์ใด ๆ

แต่นั่นยังธรรมดาเกินไป เพราะเป้าหมายของ Voyage Foods ก็คือ ผลิตสินค้ากลุ่ม “พืช ทดแทน พืช” แล้ว Voyage Foods กำลังผลิตสินค้าอะไร ? ทำไมถึงต้องใช้พืชมาทดแทนด้วยพืช แถมนักลงทุนยังยอมนำเงินมาลงทุน ระดับพันล้าน

Voyage Foods เป็นสตาร์ตอัปจากสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการจะผลิตสินค้ากลุ่ม “พืช ทดแทน พืช” ประกอบไปด้วย ช็อกโกแลต ที่ไม่ได้ทำมาจาก ผลโกโก้ กาแฟ ที่ไม่ได้บดจาก เมล็ดกาแฟ และเนยถั่ว ที่ ป ร า ศ จ า ก ถั่ว 100%

โดยไอเดียเหล่านี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากคุณ Adam Maxwell ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Voyage Foods ที่ต้องการทำให้มนุษย์สามารถผลิตอาหาร ได้เพียงพอกับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการผลิตที่ลดผลก ร ะ ท บ ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าวิธีดั้งเดิม

จริง ๆ แล้ว แนวคิดนี้ก็อาจไม่ใช่เรื่อง แ ป  ล ก ใหม่เท่าไรนัก เพราะที่ผ่านมา เราน่าจะได้เห็นเทรนด์การผลิต และการบริโภค “เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช” กันมากขึ้น

ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว ก็น่าจะ ส ะ ท้ อ น ให้เห็นถึง ความใส่ใจของผู้บริโภค ที่ไม่ต้องการ เ บี ย ด เ บี ย น ชีวิตสัตว์ และคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการทำปศุสัตว์ ที่มีการ ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เรือนกระจก มากเป็นอันดับ 2 ของโลก

แต่อย่างที่เราเล่าไปในตอนต้นว่า Voyage Foods ต้องการพัฒนาสินค้าพวก ช็อกโกแลต, กาแฟ และเนยถั่ว ซึ่งเดิมที อาหารเหล่านี้ก็ถูกผลิตขึ้นมาจาก “พืช” อยู่แล้ว

ดังนั้น คำถามสำคัญคือ ทำไม Voyage Foods ถึงต้องการนำพืชมา ท ด แ ท น พืชกันเอง ? เรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่า ภ า ว ะโ ล ก ร้ อ น และ ส ภ า พ อากาศที่ แ ป ร ป ร ว น  ส่งผล ก ร ะ ท บ ต่อปริมาณผลผลิต

และยังทำให้พื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกพืชอย่าง กาแฟ และโกโก้ ที่ปกติก็ค่อนข้างมีอยู่อย่างจำกัด ยิ่ง ล ด น้ อ ย ลงไปอีก และในอีกแง่หนึ่ง หากการบริโภคพืชเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่จะตามมาเลยก็คือ การแสวงหาพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การถางป่า เพื่อขยายที่ดินสำหรับเพาะปลูก

รวมไปถึง เกษตรกรบางราย อาจมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ สำหรับทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก จนอาจทำให้เกิดการ ท รุ ด ตัวของชั้นดิน รวมถึงการใช้ ส า ร เ ค มี  ที่ ทิ้ ง ส า ร ต ก  ค้ า ง ไว้ในดินเป็นระยะเวลานาน

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทาง Voyage Foods จึงเลือกแก้ ปั ญ ห า นี้ด้วยการ เปลี่ยนพืชทั่ว ๆ ไปที่เราพบได้ง่าย ๆ ให้กลายมาเป็น สินค้าที่คนมีความต้องการสูง อย่างกาแฟและช็อกโกแลต

ส่วนเนยถั่ว ที่แม้ว่าจะไม่ได้มี ป ร ะ เ ด็ น เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ รุ น แ ร ง มาก แต่ถั่วลิสงกลับเป็นอาหารที่มีคนแพ้จำนวนมาก และสามารถเป็น อั น ต ร า ย ถึงชีวิต โดยสำหรับคนบางคน การรับประทานถั่วลิสงในปริมาณเล็กน้อย ก็อาจก่อให้เกิด อ า ก า ร แพ้ที่ รุ น แ ร ง ได้

สำหรับในสหรัฐอเมริกาเองก็เช่นกัน ที่ถั่วลิสง ถือเป็นอาหารที่มีคน แ พ้ เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จนมีกฎหมายที่ออกมารองรับเรื่องนี้อย่างชัดเจน รวมถึงระบุให้ติดฉลากส่วนประกอบที่คนมักจะเกิด อ า ก า ร แ พ้
ซึ่งแน่นอนว่าถั่วลิสง ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ด้วยเหตุนี้ Voyage Foods จึงตั้งใจที่จะสร้างอาหารเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ใช้วั ต ถุ ดิ บ เจ้า ปั ญ ห า  โดย ก ร ะ บ วน การสำคัญ ที่ Voyage Foods ใช้ก็คือ เริ่มจากการวิจัย เพื่อหาโมเลกุลพื้นฐาน ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกาแฟ, ช็อกโกแลต และเนยถั่ว

เมื่อรู้แล้วว่า ในพืชชนิดนั้นมีโมเลกุลอะไรบ้าง ขั้นตอนถัดไปก็คือ การเฟ้นหาโมเลกุลที่ต้องการ จากพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อทำการ เ ลี ย น แบบคุณสมบัติของพืชที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะมีการผสมส่วนประกอบจากพืชหลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด

อย่างเช่น ช็อกโกแลตของ Voyage Foods ที่ผลิตมาจาก เมล็ดองุ่น, กากเมล็ดทานตะวัน, น้ำตาล, เชียบัตเตอร์, เกลือ และ ส า ร แต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ แม้ว่าวิธีการดังกล่าว จะไม่ใช่น วั ต ก ร ร ม ที่เพิ่งถูก คิ ด ค้ น ขึ้นใหม่
และ Voyage Foods ไม่ใช่บริษัทเดียว ที่พยายามพัฒนาสินค้าในลักษณะนี้

แต่ดูเหมือนว่า นัก ล ง ทุ น ก็ยังคงให้ความสำคัญไม่น้อย เพราะปัจจุบัน บริษัทสามารถระดม ทุ น ได้กว่า 1,450 ล้าน บ า ท  และที่สำคัญ รายชื่อของผู้ที่เข้ามาลงทุ น ก็ยังไม่ธรรมดา

อย่างเช่น “Horizons Ventures” ที่ลงทุนใน Impossible Foods สตาร์ตอัปที่ผลิตเนื้อสัตว์จากพืช และ Atomo Coffee สตาร์ตอัปผลิตกาแฟ ที่ไม่ได้ทำมาจากกาแฟ ซึ่งทำ ธุ ร กิ จ ใกล้เคียงกับ Voyage Foods

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน Voyage Foods ยังไม่ได้มีการวางขายสินค้าออกมาอย่างเป็นทางการ แต่มีการตระเวนเดินสายไปตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ แล้ว นอกจากนั้น ยังมีการประกาศว่าจะได้ร่วมมือกับแบรนด์ขนมระดับโลก ที่ตอนนี้ทางบริษัทยังไม่เปิดเผยว่าเป็นแบรนด์ใด

ก็เป็นที่น่าติดตามกันต่อไปว่า Voyage Foods จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารได้สำเร็จ  หรือจะเป็นเพียงบริษัทเจ้าความคิดอีกหนึ่งรายเท่านั้น..