X

SF BRANDNAME สินค้าแบรนด์เนมมือสองแห่งแรกในไทย

SF BRANDNAME

เมื่อ 4 ปีที่แล้ว SF BRANDNAME เป็นเพียงร้านค้าออนไลน์ที่รับ ซื้ อ -ข า ย สินค้าแบรนด์เนมทั่ว ๆ ไป แต่ในวันนี้ SF BRANDNAME ได้รับความร่วมมือจากทีม Central ให้เปิดสาขาที่ Central Village ซึ่งเป็นเอาต์เล็ตรวมสินค้าแบรนด์เนมมือสองแห่งแรก สิ่งที่ทำให้ SF BRANDNAME โ ด ด เ ด่ น จนไปเข้าตาทีม Central Village เพราะว่า SF BRANDNAME มี ฐ า น  ลูกค้าจำนวนมาก และยังมีการวาง ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บสินค้าที่ ชั ด เ  จ น  โดยผู้ที่ทำการ ต ร ว จ ส อ บ สินค้า จะเป็นคนที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ ในแบรนด์นั้น ๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความแ ม่ น ยำ มากที่สุด

รวมไปถึง สองผู้บริหารของ SF BRANDNAME อย่างคุณออน สมฤทัย และคุณสุด วัฒนพล ก็ยังมีแนวคิดในการพัฒนา และต่อ ย อ  ด ธุ ร กิ จ อยู่เสมอ เพราะถึงแม้ว่า SF BRANDNAME จะประสบความ สำ เ ร็ จ ในการใช้ Instagram เป็นช่องทางหลักในการ ข า ย  และโปรโมตสินค้าที่เข้าถึงลูกค้าได้นับแสนคนอยู่แล้ว

แต่ในขณะเดียวกัน ทาง SF BRANDNAME ก็ยังต่อยอดความสำ เ ร็ จด้วย ก ล ยุ ท ธ์  แบบ O2O หรือ Online to Offline เพื่อให้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้งกลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ และ อ อ ฟ ไ ล น์

โดยการเปิดหน้าร้านที่ 101 True Digital Park ไม่เพียงเท่านั้น ในปลายปี 2021 ทาง SF BRANDNAME ยังได้จัดงาน Mega Sale ที่สามย่านมิตรทาวน์ และ ก ว า ด ยอดข า ย  “หลัก ร้ อ ย ล้าน บ า ท ” ภายในเวลาเพียง 7 วัน เท่านั้น

ที่น่าสนใจคือ ล่าสุด ทาง SF BRANDNAME ยังกลับมาพร้อมโปรเจกต์ใหม่สุดยิ่งใหญ่ ด้วยการเปิด “เอาต์เล็ตสินค้าแบรนด์เนมมือสองแห่งแรกในไทย” ที่ Central Village ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าลักชัวรี ลด ร า ค า พิเศษ จากแบรนด์ดังทั่วโลก

โดยความพิเศษของ “เอาต์เล็ต SF BRANDNAME” นั้นอยู่ที่ สินค้าลด ร า ค า สูงสุดถึง 80% และยังมีสินค้าจากแบรนด์เนมให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ทั้งจากแบรนด์ Hermès, Cartier, Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton และอื่น ๆ อีกมากมาย

ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของ เอาต์เล็ต SF BRANDNAME ก็คือ สินค้าแรร์ไอเทม ที่ปกติลูกค้าอาจต้อง จ อ ง คิ ว เป็นเดือน ๆ เพื่อซื้ อ สินค้าจากในช็อปแบรนด์เนมแถมบางแบรนด์อาจบั ง คั บ ให้เราต้องซื้อสินค้าอย่างอื่นก่อน เพื่อซื้อสินค้าชิ้นห า ย า ก ที่เราต้องการ แต่สำหรับที่เอาต์เล็ต SF BRANDNAME ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าชิ้นที่ต้องการได้ ทั น ที โดยไม่ต้องทำย อ ด มาก่อน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ทาง SF BRANDNAME ตั้งใจอำนวยความ ส ะ ด ว ก แก่ลูกค้าให้มากที่สุด

นอกจากนี้ ที่เอาต์เล็ต SF BRANDNAME ยังมีห้องรับรองสำหรับ VIP พร้อมทั้ง SA ที่มีความ เ ชี่ ย ว ช า ญ ในเรื่องสินค้าแบรนด์เนม ไว้คอยให้คำแ น ะ นำ กับลูกค้าทุกคน

ส่วนใครที่ไม่ ส ะ ด ว ก ไปช็อปที่หน้าร้าน ทาง SF BRANDNAME ก็มีเว็บไซต์ http://www.sfbrandname.com ที่เราสามารถเลือกดูสินค้า, ร า ค า และ ตำ ห นิ ของสินค้าทุกชิ้นก่อนซื้อได้เลย

อ้างอิง ลงกุนเกิร์ล