X

ธุ ร กิ จ ขวดใส่ไวน์ ที่เป็นไวรัลบน TikTok จ น ข า ย ได้หลักสิบล้าน

Partner in Wine ธุ ร กิ จ ขวดใส่ไวน์ ที่เป็นไวรัลบน TikTok จ น ข า ย ได้หลักสิบล้าน

รู้หรือไม่ว่า ในช่วงที่ผ่านมาคำว่า “กิจก ร ร ม ตอนล็ อ ก ด า ว น์” ถูกค้นหาใน Google เพิ่มขึ้นสูงถึง 4,300% เลยทีเดียว ซึ่งก็แบ่งออกไปได้หลากหลายกิจ ก ร ร ม  ไม่ว่าจะการเล่นเกม, เรียนรู้สกิลใหม่ ๆ, ดูภาพยนตร์และซีรีส์ รวมไปถึงเริ่มต้นออกกำลังกาย และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกิจ ก ร ร ม ในช่วง ล็ อ ก ด า ว น์ คือ “การเริ่มต้นธุ ร กิ จ”

โดยหนึ่งใน ส า เ ห ตุ ที่ทำให้มีธุ ร กิ จ มากมายเกิดขึ้นในขณะล็ อ ก ด า ว น์ ก็เป็นเพราะว่า พวกเรามีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น และมีเวลาคิดอะไรต่อมิอะไรมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้เห็นถึงปั ญ ห า บางอย่าง ที่เกิดขึ้นในขณะที่กั ก ตั ว อยู่บ้านอีกด้วย ซึ่งจากเรื่องเหล่านี้ ก็ส่งผลให้เกิด ธุ ร กิ จ ชื่อ Partner in Wine ซึ่งก่อตั้งขึ้นมา เพื่อแก้ปั ญ ห า “การเว้นระยะห่าง” หรือ Social Distancing เวลาออกไปพบปะเพื่อนฝูง

แล้ว ธุ ร กิ จ Partner in Wine เข้ามาช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า การสัง ส ร ร ค์ กับเพื่อนอย่างไร ? ย้อนกลับไปในช่วงกลางปี 2020 หลังจากที่หลาย ๆ ประเทศเริ่มค ล า ย ม า ต ร ก า ร ล็ อ ก ด า ว น์ ลงบ้าง ประกอบกับผู้คนหลายคน ที่โห ย ห า การกลับมาใช้ชีวิตข้างนอกบ้าน แต่ก็ยังคงต้องร ะ วั งตัว

แน่นอนว่าการพบปะผู้คนในพื้นที่ปิด เป็นสิ่งที่หลายคนพยายาม ห ลี ก เ ลี่ ย ง  เพราะมีโอกาส เ สี่ ย ง สู ง ในการแพ ร่ ก ร ะ จ า ย ของเชื้ อ โ ร ค มากกว่าพื้นที่เปิดโล่ ง  พอเรื่องเป็นแบบนี้ คุณ Lucy Hitchcock เองที่โห ย ห า การออกไปพบ ป ะ เพื่อน ๆ เช่นกัน จึงต้องเปลี่ยนสถานที่จิ บ ไ ว น์ และพูดคุยกับผองเพื่อน มาเป็นพื้นที่กลางแจ้งแทน

อย่างไรก็ตาม ในทุก ๆ ครั้งที่เธอออกไปพ บ ป ะกับเพื่อน ๆ ไวน์ที่นำไปด้วยก็มักจะไม่เย็นและเสียรสชาติ ถึงจะนำไวน์แช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนออกจากบ้านก็ตาม และแม้ว่าเธอจะพ ย า ย า มหาขวดน้ำเก็บความเย็นมาเพื่อแ ก้ ปั ญ ห า นี้ แต่ก็ยังไม่พบแบรนด์ไหนที่ทำมาเพื่อใส่ “ไวน์” โดยเฉพาะ

เรื่องนี้จึงทำให้เธอ ตั ด สิ น ใจที่จะเริ่มต้นธุ  ร กิ จ “ขวดใส่ไวน์” ที่ชื่อว่า “Partner in Wine” ด้วย เ งิ น ทุ น จากเ งิ น เก็บจำนวน 130,000 บ า ท  โดยความ พิ เ ศ ษ ข องขวดใส่ไวน์ จาก Partner in Wine อยู่ตรงที่ตัวขวดไวน์จะมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ

สำหรับการเทไวน์ทั้งขวดลงไปได้ รวมถึงยังมีคุณสมบัติช่ ว ย เก็ บ ความเย็นได้เป็นอย่างดี แต่เพราะเ งิ น ทุ น ที่ไม่ได้มีมากมาย ทำให้การโปรโมตสินค้าของเธอ จะทำผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ซึ่งหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในช่วงล็อ ก ด า ว น์ ก็คือ “TikTok” นั่นเอง

โดยคุณ Lucy Hitchcock ได้เล่าว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการถ่ายวิดีโอ เพื่อบอกลูกค้าว่าเธอคือใคร ข า ย สินค้าอะไร รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ โดยใช้ตัวของเธอเองเป็น Personal Branding หรือการสร้างตัวตนขึ้นมาให้สังคมจดจำ จนกลายเป็นภาพลักษณ์ของแบรนด์

ที่เมื่อคนดูได้เห็นคุณ Lucy Hitchcock ก็จะนึกถึงแบรนด์ Partner in Wine แถมยังทำให้แบรนด์ของเธอดูจริงใจและเข้าถึงง่าย เพราะเจ้าของแบรนด์ออกมาพูดและอธิบายถึงความดีงามของ สิ น ค้ า ด้วยตัวเอง

ที่น่าสนใจคือ ด้วยรูปแบบการทำงานของอัลกอริทึม TikTok ที่ไม่ว่าเราจะเป็นคนธรรมดา หรือคนดั ง  ระบบก็เลือกฟีดวิดีโอขึ้นไปให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน TikTok แต่ละคน โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกดติดตามช่องนั้นก่อนถึงจะเห็นวิดีโอได้

ดังนั้นถ้าหากวิดีโอของเราได้รับความสนใจ ก็จะสามารถกลายเป็นไวรัลได้อย่างไม่ ย า ก เ ย็ น  ซึ่งวิดีโอของคุณ Lucy Hitchcock เองก็กลายเป็นไวรัลใน TikTok

จนส่งผลให้ยอดขายของ Partner in Wine นั้นเติบโตอย่างก้าว ก ร ะโ ด ด  ภายในชั่วข้ามคืนเท่านั้น โดยเมื่อจบปี 2020 เธอสามารถสร้าง ย อ ด ข า ย ได้มากกว่า 1.3 ล้าน บ า ท  และเธอ ค า ด ห วั ง ว่าในปี 2021 นี้ เธอจะทำยอดข า ย ได้ถึง 40 ล้าน บ า ท

นอกจากนี้คุณ Lucy Hitchcock ยังให้ข้อคิดเล็ก ๆ ในการทำธุ ร กิ จ ไว้ว่า โซเชียลมีเดียถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้ามาเป ลี่ ย น แ ปล ง การทำธุ ร กิ จ ในยุคหลังนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก ที่ไม่ได้มี ง บ ประมาณมากมายอะไร

ซึ่งยิ่งใคร ก ล้ า ที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ สำหรับธุ ร กิ จ ของตัวเอง ก็จะยิ่งช่ ว ย  เ ส ริ มสร้างความแ ข็ ง แ ก ร่ ง ให้กับแบรนด์ และในระยะยาวก็จะยิ่ง ช่ ว ย ให้แบรนด์สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับตัวเจ้าของได้ด้วยเช่นกัน

เรียกว่าเรื่องราวของคุณ Lucy Hitchcock ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่ ว ย สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำธุ ร กิ จ  แต่รู้สึกว่ามีทุ น จำ กั ด  ไม่รู้ว่าจะโปรโมตอย่างไรดี ก็ลองเลือกช่องทางที่เหมาะกับสินค้าของตัวเอง และทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจ ไม่แน่ว่าไวรัลต่อไปในโซเชียลมีเดีย อาจเป็นคอนเทนต์สินค้าของเราก็เป็นได้..