X

จะเป็นอย่างไรเมื่อ “เด็กจบใหม่” บริหารโรงแรม 100 ล้าน ในช่วง โ ค วิ ด -19

โรงแรม Navakitel Design Hote และผู้บริหารเด็กจบใหม่

เด็กหนุ่ม อายุ 24 ปี จ.นครศรีธรรมราช ทายาท ธุ ร กิ จ โรงแรม Navakitel Design Hotel และ ห นี้ สิ น อีก 100 ล้านบ า ท  เพราะคุณแม่กับคุณพ่ออายุก็มากแล้ว จึงขอรับความ ก ด ดั น ช่วยดูแล ธุ ร กิจ  ของครอบครัวเพื่อ ป ล ด  ห นี้

วาริชัย บุญประดิษฐ์ ทายาท “นวกิจ เอสเตท” บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรชายของ คุณสุชาดา นวกิจไพฑูรย์ ที่เข้ามาช่วยบริหาร ธุ ร กิ จ  ของครอบครัว ในตำแหน่งหัวเรือใหญ่ดูแลด้านการบริหารการตลาดและการบริการ Navakitel Design Hotel หลังสำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Navakitel Design Hotel เกิดจากความตั้งใจของครอบครัวที่ทุ่มทุนสร้างถึง 110 ล้านบ า ท

ในระยะเวลา 4 ปี จุดเด่นของโรงแรมนี้ คือการดีไซน์โดยนำเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร้อยเรียงไว้

วาริชัย เล่าว่า ช่วงแรกที่เปิดผลตอบรับเป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่พอเริ่มได้ยินเรื่องของ โ ค วิ ด -19 เข้ามาแต่อาจจะยังไม่เข้าไทย แต่ก็เริ่มคิดไว้แล้วว่าสิ่งที่เราจะเจออยู่ข้างหน้านี้ คือการรับน้องที่หนักแน่นอน

“ย้อนกลับไปช่วงแรก ๆ ที่ โ ค วิ  ด -19 เข้ามา บอกเลยว่าเครียดครับ เพราะเราเองก็เพิ่งเปิดมันก็มีค่าใช้ จ่ า  ย มากมายที่รอเราอยู่

แต่พอเจอสถานการณ์ โ ค  วิ ด -19 ก็ เ สี่ ย ง ที่จะทำรายได้เราหายไป” เขากล่าว

ในส่วนของพนักงาน ทีมงาน วาริชัย กล่าวกับผู้ทุกคนเสมอว่า ในวันที่เราสุขเขาก็สุขด้วย วันที่ ลำ บ า  ก เราก็จะ ลำ บ า  ก ไปด้วยกัน ซึ่งสถานการณ์แบบนี้ทำให้ไม่สามารถทิ้งใครไว้ข้างหลังได้

และสิ่งที่พนักงานกังวลคือเรื่องความป ล อ ด ภั  ย และความ มั่ น ค ง ในหน้าที่การงาน จึงสร้าความ มั่ น ใ จ ว่า จะไม่มีการปิดโรงแรม หรือปลดพนักงาน เ ด็ ด ข  า ด

วาริชัย เล่าว่า เพิ่งกลับมาสานต่อ ธุ ร กิ จ ของครอบครัว ถึงแม้ว่าโรงแรมนี้จะเป็น ธุ ร กิ จ ใหม่ของ นวกิจ

แต่ทางฝั่งคุณแม่ ได้ทำ ธุ ร  กิ จ กันมา 3 รุ่นแล้ว วาริชัยเป็นรุ่นที่ 3 กลับมาใหม่ ๆ เขาเล่าว่า รุ่นแม่เจอผล ก ร ะ ท  บ  ช่วงปี 2540

หลายอย่างก็ส่งผลมาจนถึงตอนนี้ การที่ได้มาทำตรงนี้ มันคือความท้าทายหลายอย่าง ๆ “การที่เราอายุยังน้อย ต้องมาทำงานในองค์กรในฐานะผู้นำ ในขณะที่คนงานพนักงานอายุมากกว่าเรา ก็เป็นความท้าทาย

รวมถึงตัว วิ ก ฤ ต ที่  กำลังเจออยู่ ผม แ ซ  ว คุณแม่ประจำนะ พอดีเป็นคนค่อนข้างอยากเอาชนะ ผมบอกว่า

ม๊า เฟิสรู้สึกว่ายังไม่ชนะม๊า ม๊าผ่าน วิ ก ฤ ต  มา คือเฟิสยังไม่เจอ วิ ก ฤต  เลยมันวัดกันไม่ได้ สุดท้ายสมพรปากเกิดคนละเบอร์เลยครับ” เขาเล่าพร้อมกับหัวเราะ

วาริชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า การทำงานกับครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะพ่อแม่กับเรามีความคิดที่ต่างกัน เด็กรุ่นใหม่มีความคิดอยากเปลี่ยน

แต่บางครั้งเราเสนอ เขาอาจจะไม่เห็นด้วย แต่เราอยากลอง เราก็เลยต้องพิสูจน์ ให้เห็นว่าสำเร็จ ว่าเป็นวิธีสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นการเปิดใจการสร้างความเข้าใจครอบครัวจะช่วยได้