X

ค่าเรียนทำเล็บ 1 แสน แต่รายได้ที่ได้รับกลับมา คุ้ ม ค่ า เกินค่ า เรียน

ประสบความสำเร็จจากการทำเล็บ

วันนี้เราจะมานำเรื่องราวของ คุณกนกวัลย์ ธานินทร์สุรยุทธ ที่ทำประสบความสำเร็จใน ธุ ร กิ จ ทำเล็บ ซึ่งคุณกนกวัลย์เล่าว่า ด้วยเพราะเป็นคนชอบทำเล็บ ยอมแม้กระทั่งเดินทางไปรับบริการยังร้านห่างไกลข้ามจังหวัด แต่ความถูกใจไม่บังเกิด อีกทั้ง ร า ค า  ค่ า บริ ก า ร ค่อนข้างสูง จึงคิดวาดฝัน สักวันหนึ่งจะเป็นช่างทำเล็บฝีมือดีให้ได้กระทั่งสบโอกาสออกจากงานประจำ จึงสมัครเป็นผู้ ช่ ว ย งานในร้านทำเล็บของพี่สาวเพื่อน รับหน้าที่ ล้างเล็บ เตรียมหน้าเล็บ กระทั่ง 1 ปี เกิดแรงผลักให้ คุณกนกวัลย์ ธานินทร์สุรยุทธ เดินทางสู่อาชีพนี้อย่างเต็มตัว

“ตอนเป็นลูกจ้างในร้านก็ได้ความรู้ติดตัวมา ดูยูทูบด้วย ฝึกฝีมือด้านลายเส้นแบบต่างๆ แต่การดูโซเชียลเราไม่ได้เทคนิค จึงลงเรียนอย่างจริงจัง ซึ่งตอนนั้นพักอยู่จังหวัดชลบุรี แต่ต้องยอมเดินทางเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ เรียนต่อเล็บอะครีลิก ในขณะเดียวกัน ก็เปิดหน้าร้านไปด้วย โดยเลือกทำเลตลาดนัดในจังหวัดชลบุรี”

ความใส่ใจในรายละเอียด บวกฝีมือดี จึงมีลูกค้าบอกต่อตามมาเป็นขาประจำสม่ำเสมอ“เปิดร้านปี 2560 เริ่มสะสมลูกค้าจาก 1 คน กระทั่งขยายจำนวนมากขึ้นๆ เรียกว่าไปได้ดีแล้ว แต่แฟนต้องมา ซื้ อ บ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เราก็ต้องย้ า ย ตาม ตอนนั้นหาทำเลตลาดนัดย่านบางใหญ่เพื่อเปิดหน้าร้าน ซึ่งก็ได้ลูกค้าเข้ามาต่อเนื่อง”

กิจการดำเนินไปได้ด้วยดี และแล้วสิ่งไม่คาดคิดบังเกิดขึ้น โควิด-19 ทำ ล า ย ล้าง ธุ ร กิ จ ไปหลายกิจการ ส่วนที่พออยู่ได้ก็ซวนเซ แต่จะให้ก ล่ า ว โ ท ษ แล้ว ท้ อ ถ อ ย  นั่นไม่ใช่วิธีของคุณกนกวัลย์ เธอเลือกมูฟออน ย้ายหน้าร้านเข้ามาอยู่ในบ้านทันที เพื่อล ด ภ า ร ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย  และคง ธุ ร กิ จ ให้ก้าวต่อไปได้

“ในปี 2563 ตลาดนัดถูกสั่งปิ ด  แต่ตัวเราต้องก้าวต่อ ต้องสร้างรายได้ จึงตัดสินใจทันทีว่า จะย้ า ย ร้านเข้ามาอยู่ที่บ้าน แล้วรับลูกค้าแบบนั ด จ อ ง เท่านั้น เพื่อความปล อ ด ภั ย  และยังส่งผลให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการตามเวลาที่จ อ ง ไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องรอคิวนาน”

เมื่อย้ายร้านมาอยู่ที่บ้าน แน่นอนว่าการรับรู้ทางสายตาจากลูกค้าลดลง และยากที่ใครจะเดินผ่านไปมาแล้วพบเห็น ดังนั้น จึงอาศัย เฟซบุ๊ก และ ไอจี เป็นตัวเรียกลูกค้า “ผลก ร ะ ท บ จากโ ค วิ ด ทำให้ลูกค้าหายไป 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ความโชคดีคือเรามีลูกค้าขาประจำค่อนข้างมาก จากหน้าร้านทั้งที่ชลบุรี และนนทบุรี ความเชื่อถือในบริการของ POP NAIL BY J’TAEW มีในใจลูกค้าอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าเห็นเราต่อเนื่อง ต้องอาศัย โพสต์บ่อยๆ สร้างความถี่ ติดแฮชแท็กให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างบริการใหม่ๆ ที่ทันเทรนด์ด้วย”

ความรู้จึงเป็นสิ่งควรมี โดยคุณกนกวัลย์ เดินทางไกลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียนทำเล็บเพิ่มเติม “ผู้จะมาทำอาชีพนี้ได้ ต้องอ ย่ า ห ยุ ด พั ฒ น า ตัวเอง หมั่นดูโซเชียลบ่อยๆ และสำคัญคือ ต้องสร้างความรู้และเทคนิคให้แตกต่าง ต้องหาโอกาสไปศึกษาความรู้ใหม่ๆ แล้วนำมาปรับเป็นแนวทางของตัวเอง”

จนถึงวันนี้ คุณกนกวัลย์ ว่า เ สี ย ค่ า เรียนทำเล็บไปแล้วเกือบ 100,000 บ า ท  บวกลงทุนหน้าร้านเริ่มต้นกว่า 100,000 บ า ท  ส่วนใหญ่หมดไปกับวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อนำเข้ามาจากประเทศจีน และมีบางรายการ เช่น น้ำยาต่อเล็บ เลือกใช้แบรนด์จากสหรัฐอเมริกา โดยสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

“อาชีพนี้อยู่ได้ด้วยฝีมือ ถ้าฝีมือดี ทำความต่าง ตามเทรนด์ทัน จะสามารถสร้างมู ล ค่ า ด้าน ร า ค า ได้ดี โดยลูกค้าจะไม่ต่อรองเลย”คุณกนกวัลย์ ยังกล่าวถึงข้อดีของการย้ายร้านมาอยู่ที่บ้าน นอกจากจะให้อิสระด้านเวลา ไม่ต้องเ สี ย ค่ า เ ช่ า พื้นที่ ในมุมมองลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว

“เมื่อก่อนอยู่ ทำ เ ล ตลาดนัด ลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการทำสีเล็บ เริ่มต้น 200 บ า  ท  แต่พอย้ า ย มาอยู่ที่บ้าน กลายเป็นได้ลูกค้าระดับบนมากขึ้น ได้กลุ่มที่ชอบการเพ้นต์เล็บอาร์ต งานไต้หวัน เกาหลี หรือต่อเล็บอะครีลิก ร า ค า เริ่มต้น 1,200-1,500 บ า ท ซึ่งจะใช้เวลาให้บ ริ ก า รเฉลี่ยคนละ 1-2 ชั่วโมง โดยใน 1 วันจะรับลูกค้าประมาณ 4-5 ราย”

ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ สั่งสมมายาวนานกว่า 3 ปี วันนี้ คุณกนกวัลย์จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการที่ให้บริการทำเล็บกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังพร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้สนใจเส้นทางสายอาชีพนี้ โดยตั้งราคาคอร์สเริ่มต้น 4,900 บ า ท  (เวลาเรียน 2 วัน หรือ 16 ชม.) และคอร์สต่อเล็บอะครีลิก 6,500 บ า ท