X

Mason Pearson หวีขนหมูป่า ข า ย ดีแม้แพ ง มาก เพราะเหตุใด

Mason Pearson หวีขนหมูป่า ร า ค า สูงกระเป๋าฉี ก แต่ข า ย ดี

รู้หรือไม่ หวีของแบรนด์ Mason Pearson รา  ค า สูงถึงประมาณ 4,000-12,000  บ า ท  ในขณะที่หวีทั่วไปมีร า  ค า อยู่ที่ หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบ า ท เท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า แม้ว่าจะ ข า ย รา ค า ขนาดนี้ หวีแปรงของ Mason Pearson ก็ยังเป็นหนึ่งในไอเทมฮอตของสาว ๆ ทั่วโลก

เรื่องราวของ Mason Pearson มีจุดเริ่มต้นอย่างไร ? และขนหมูป่า มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรถึงนำมาทำเป็นหวีที่มีร า ค า สูงขนาดนี้ ? เรื่องราวของแบรนด์ Mason Pearson (เมสัน เพียร์สัน) เริ่มต้นจากคุณ Mason Pearson วิศวกรและนักประดิษฐ์ ชาวอังกฤษ ซึ่งคุณ Mason Pearson ได้เริ่มทำอาชีพออกแบบ “เครื่องทอผ้าขนสัตว์” ที่เมืองแบรดฟอร์ด ตั้งแต่ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1800

โดยหลังจากที่เขาแต่งงานกับคุณ Mary Avis ทั้งคู่จึงย้ายไปอาศัยอยู่ที่ลอนดอนแทน ต่อมาในปี 1885 คุณ Mason Pearson ก็ได้ก่อตั้งแบรนด์ Mason Pearson ขึ้น โดยเขาได้นำความรู้จากการสร้างเครื่องทอผ้าขนสัตว์ มาต่อยอดเป็นเครื่องจักรที่สามารถใส่ขนแปรงลงในหวีแปรง

ที่น่าสนใจคือ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ยังช่ ว ย ให้การผลิตหวีแปรงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และยังช่ ว ย ล ด เวลาในการผลิตได้อีกด้วย นี่จึงกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณ Mason Pearson ได้รั บ ร า ง วั ล  เห รี ย ญ เงิ น  จ ากนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติลอนดอนไปครอง

นอกจากนั้นความพิเศษอีกอย่างของหวีชนิดนี้ ยังอยู่ที่วัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นขนแปรง ซึ่งก็คือ “ขนหมูป่า” โดยขนหมูป่านี้จะช่ว ย เรื่องน้ำมันบนหนังศีรษะ ให้ผมเงางาม สุขภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แรก ๆ หวีของคุณ Mason Pearson เป็นเพียงการนำขนหมูป่ามาใส่ไว้บนแกนพื้นไม้เรียบเท่านั้น ซึ่งทำให้แปรงผมกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้

จากจุดนี้ ทำให้คุณ Mason Pearson หันมาพัฒนาหวีต่อ พ ย า ย า ม หา วิ ธี ที่ช่ ว ย ให้สามารถแปรงผมได้เท่า ๆ กัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ? ในที่สุด คุณ Mason Pearson ก็ได้ค้นพบคำตอบของ ปั ญ ห า นี้ โดยการสร้างเทคโนโลยีที่เขาตั้งชื่อว่า “Pneumatic Rubber Cushion” ซึ่งจะเป็นการหุ้มหวีด้วยเบาะยาง ที่มีลักษณะยื ด ห ยุ่ น  ดังนั้นเมื่อหวีไปที่ผม ซี่หวีบนแปรงจะยุบตัวลง ทำให้หวีผมได้อย่างอ่อนโยน ซี่งหวีจะไม่ก ร ะ  ช า ก ผม ผมห ลุ ด ร่ ว ง น้อยลง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้น

โดยคุณ Mason Pearson ก็ยังคงพัฒนาเทคโนโลยี Pneumatic Rubber Cushion ต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 1920 เขาก็ได้พบวิธีการออกแบบหวีที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งเขาได้ใช้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไปทั้งหมดถึง 20 ปีเลยทีเดียว แต่เวลาที่เสียไปก็ถือได้ว่า คุ้ ม ค่ า มากทีเดียว เพราะในปัจจุบันแบรนด์ Mason Pearson ก็ยังคงใช้เทคโนโลยีที่คุณ Mason Pearson คิดค้นขึ้นกับหวีแปรงสมัยใหม่แทบทุกชิ้น

เมื่อคุณ Mason Pearson ได้เสียชีวิตลง ในวัย 64 ปี คุณ Mary Avis ภรรยาของเขา ก็ได้เข้ามารับช่วงต่อกิจการร่วมกับคุณ Mason Jr. ลูกชายคนโต เป็นเวลาอีก 20 ปี และหลังจากนั้น แบรนด์ Mason Pearson ก็ยังคงถูก สื บ ทอดต่อ ๆ กันมาภายในตระกูล Pearson โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การดู แ ล ของคุณ Michael Pearson

แล้วหวีขนหมูป่ามีคุณสมบัติอย่างไร ทำไมต้องใช้ขนหมูป่า ? หวีขนหมูป่า ช่ ว ย ป รั บ สภาพผม ให้ผมเงางามขึ้น เนื่องจากขนหมูป่ามีเคราตินเช่นเดียวกับเส้นผมมนุษย์ ทำให้น้ำมันธรรมชาติของผิวหนังคนเ ก า ะ ตัวไปได้ ซึ่งหวีขนหมูป่าจะนำความมันของเส้นผมจากหนังศีรษะไปยังปลายผมอย่างทั่วถึง รวมถึงช่วยปรับสมดุลน้ำมันบนหนังศีรษะ ช่ ว ย กระตุ้นหนังศีรษะ เพิ่มการไ ห ล เวียนของ เ ลื อ ด ไปยังรูขุมขน ซึ่งจะก ร ะ ตุ้ น การเจริญเติบโตของเส้นผม เ ร่ ง ให้ผมยาว เ ร็ ว ขึ้ น ช่ ว ย ล ด การชี้ฟู ข องเ ส้ น ผมและป้อ ง กั น ผมแ ต ก ป ล า ย

เพราะน้ำมันบนหนังศีรษะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันตามธรรมชาติ ทำให้ผมแข็งแรง ไม่เป ร า ะ  ข า ด ง่ ายช่ ว ย ให้หนังศีรษะสะอาด และ ล ด สิ่งส ก ป ร ก  สะสม โดยดั ก จั บ  น้ำมันส่วนเกินไว้ในแปรง อย่างไรก็ตาม การที่สามารถข า ย หวีใน ร า คา ห ลักพันถึงหมื่น คงไม่ได้เพราะใช้ขนหมูป่าเพียงอย่างเดียว

แล้วแบรนด์ Mason Pearson มีอะไรแตกต่างจากหวีแปรงทั่วไป ? ชื่อเสียงและประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่ปี 1920 ผลิตภัณฑ์ของ Mason Pearson ก็แทบไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอีกเลย เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะรั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น ให้เหมือนเดิม และแม้ว่าจะโด่ ง ดั ง ขึ้น หรือมีย อ ด ข า ย ที่เพิ่มขึ้น แบรนด์ Mason Pearson ก็ยังคงเลือกที่จะใช้วัสดุคุณภาพเดิม โดยไม่ ล ด ต้ น ทุ น หรือคุ ณ ภ า พ ลง

รวมไปถึงแบรนด์ยังคงใช้ชื่อรุ่นดั้งเดิมของหวีแปรงของพวกเขา อาทิ Large Extra, Small Extra, Popular และ Junior มีคุณภาพสูง หวีแปรงของ Mason Pearson ผลิตขึ้นสำหรับแต่ละส ภาพผมและความยาวที่หลากหลาย

มีขนแปรง 3 ประเภทให้เลือกสรร ได้แก่ Boar Bristle เป็นขนหมูป่าล้วน เหมาะสำหรับเส้นผมปกติถึงผมเส้นเล็กและบางBoar Bristle & Nylon (Mixed) คือ แปรงที่ผสมขนแปรงไนลอนแซมเข้าไปกับขนหมูป่า เหมาะสำหรับเส้นผมปกติถึงผมหนาNylon เป็นหวีแปรงไนลอนล้วน เหมาะสำหรับผมเส้นใหญ่หรือผมหนา

อีกทั้งด้ามจับทำจากพลาสติกเซลลูโลสขัดด้วยมือ ตั ด ข อ บ ที่แห ล ม  ค ม ออกเพื่อให้ห วี จั บ ถนัดมือยิ่งขึ้น ท น ท า น   และมีน้ำหนักเบา ความ คุ้ ม ค่ า  และอายุการใช้งาน ปัจจุบันแบรนด์ Mason Pearson มีสินค้าอยู่เพียง 3 ชนิดเท่านั้น แถมยังมีร า ค า ค่อนข้างสูง เช่น หวีแปรงรุ่น ข า ย ดีที่สุดของแบรนด์ อย่าง Mason Pearson Popular Hair Brush (BN1) มี ร า ค า อยู่ที่ประมาณ 7,500 บ า ท  ส่วนหวีรุ่นที่แ พ ง ที่สุด อย่าง Large Extra Boar Bristle (B1) มี ร า ค า อยู่ที่ประมาณ 12,000 บา ท

แม้ว่าสินค้าจะมีร า ค า ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากแบรนด์ Mason Pearson ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้หวีของแบรนด์ Mason Pearson สามารถ ยื ด อายุการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 20 ปี และลูกค้าหลายค นยังมองว่าเป็นการล ง ทุ น ซื้ อ ของดี ๆ สักชิ้นให้กับตัวเอง หรือซื้อเป็นของขวัญให้กับผู้อื่นก็ได้

เรื่องราวของแบรนด์ Mason Pearson จึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์หวีที่น่าสนใจ เพราะตลอดเวลากว่า 130 ปี แทนที่แบรนด์จะเลือกผลิตของหลาย ๆ อย่างเพื่อทำให้ธุ ร กิ จ เติบโต กลับมุ่ ง มั่ น พั ฒนาสินค้าเพียงชนิดเดียวให้ดีที่สุด และสุดท้ายเรื่องนี้ก็ถือเป็นข้อพิ สู จ น์ แล้วว่า สินค้าที่ดี ต่อให้ผ่านไปร้อยปี ก็ยังขายดีเหมือนเดิม..