X

Longines ตำนานนาฬิกาหรู จากสวิส อายุ 190 ปี เตรียมปรั บ ขึ้น ร า ค า

Longines ตำนานนาฬิกาหรู จากสวิส อายุ 190 ปี เตรียมป รั บ ขึ้นร า ค า

“190 ปี” เป็นระยะเวลาที่เก่าแก่ยิ่งกว่า หอนาฬิกาบิกเบนที่อังกฤษ และประตูชัยที่ฝรั่งเศส ในขณะเดียวกัน เมื่อ 190 ปีก่อน ก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์นาฬิกาสวิส ที่มีชื่อว่า “Longines”

และถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเล็ก ๆ บนข้อมือมนุษย์ แต่กลับสร้างประวัติศาสตร์มาได้หลายร้อยปี รวมถึงยังเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาที่เ ก่ า แ ก่ ที่สุดในโลกอีกด้วย

ที่สำคัญคือ Longines ในฐ า น ะ ผู้เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้านการผลิตนาฬิกาทั้งชายและหญิงมานานเกือบ 2 ศตวรรษ ยังคง รั ก ษ า  ความประณีต เที่ยงตรง และสง่างาม ผ่านการส่งต่อ  คุ ณ ค่ า ของแบรนด์จากรุ่นสู่รุ่น

จนกลายเป็นที่มาของสโลแกน “Elegance is an Attitude” หรือ “ความสง่างาม คือทัศนคติ” ซึ่งแบรนด์ยัง ยึ ด มั่ น ถึงทุกวันนี้

ไม่เพียงเท่านั้น Longines ยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่โ ด ด เ ด่ น ในเรื่อง “ความคุ้ ม ค่ า  คุ้ ม ร า ค า” ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็น leader ด้าน price segment

เพราะมี ร า  ค า ที่เข้าถึงได้ไม่ ย า ก  เพราะมี ร า ค า เริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นกลาง ๆ ไปจนถึง 300,000  บ า ท  แต่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับ “Swiss Made”

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฬิกาทั่วโลก ประกอบกับดีไซน์ที่แฝงความหรูหรา และเข้าได้กับทุกยุคสมัย ทำให้ Longines เป็นแบรนด์ที่ไม่ว่าจะห ยิ บ ขึ้นมาใส่เมื่อไรก็ดูสง่า ไม่มี ต ก เทรนด์

และสำหรับนาฬิกา Automatic ทาง Longines ยังเพิ่มระยะเวลาในการรับประกันนานขึ้นเป็น 5 ปี

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2022 นี้ ทางแบรนด์ Longines ยังเตรียม ป รั บ ขึ้น ร า ค า สินค้า ซึ่งจะมีการป รั บ ร า ค า นาฬิกา 7 รุ่น เพิ่มขึ้น “7%” ได้แก่ Présence, HydroConquest, Conquest, PrimaLuna, Heritage Classic, Heritage Military และ Heritage Avigation

และยังมีนาฬิกาอีก 7 รุ่น ที่จะถูก ป รั บ ขึ้นร า ค า  “5%” ในเวลาพร้อม ๆ กัน ได้แก่ DolceVita, La Grande Classique, Flagship, Elegant Collection, Master Collection, Evidenza และ The Longines 1832

ที่น่าสนใจคือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรนด์ Longines มีการป รั บ ขึ้น ร า ค า สินค้า เพราะก่อนหน้านี้ ทางแบรนด์ Longines ก็มีการ ป รั บ ร า ค า ขึ้นอยู่เป็นระยะ ๆ ดังนั้นการปรับขึ้นร า ค า สินค้า แบบสวน ก ร ะ แ ส เศ ร ษ ฐ กิ จ นี้ ยังเป็นการ ส ะ ท้ อ น ให้เห็นถึงความ Luxury และ ต อ ก ย้ำ ถึง  มู ล ค่ า ในตัวสินค้า ที่แม้ว่าจะ ร า ค า สูงขึ้น แต่ความนิยมในแบรนด์ และสินค้าก็ไม่ได้ห า ย ไป

ในขณะเดียวกันกา ร ป รั บ ขึ้นร า ค า สินค้า ยังทำให้เกิดแนวคิดสำหรับ “การล ง ทุ น” เพราะบางคนอาจเล็งเห็นถึงโอกาสแล้ว ซื้ อ ไว้ เพื่อเก็ง กำ ไ ร ก้อนโตในอนาคต

อีกทั้ง ถ้าหากเราไม่ซื้อในตอนนี้ ร า ค า ในอนาคตก็อาจจะวิ่งไปไกล จนทำให้เราต้อง ค วั ก เ งิ น จ่ า ย ใน ร  า ค า ที่สูงกว่า..

อ้างอิง longtungirl