(ชมคลิป) ไม่ง่าย กว่าจะมาเป็นรองเท้า Gambol ที่ทุกคนรู้จัก

กว่าจะมาเป็นรองเท้า Gambol ที่ทุกคนรู้จัก

จากครอบครัวคนจีนหาเช้ากินค่ำ รับจ้ า ง เฝ้าร้านรองเท้าในสำเพ็ง เริ่มข ยั บ ข ย า ย เปลี่ยนมาเป็นรับรองเท้ามา ข า ย เอง

โดยการปูเ สื่อข า ย ตามตลาดนัด สู่เจ้าของรองเท้าแบรนด์ไทยชื่อดัง “Gambol”

“สุรชัย กิจกำจาย” เจ้าของแบรนด์เล่าให้เราฟังว่าจริงๆบริษัทเกือบไปไม่ ร อ ด เพราะทำทุกอย่างเกินความจำ

เป็นกำลังการผ ลิ ต มากเกินไปทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันจนมีหลายเสียงบอกว่าโรงงานนี้ไปไม่ ร อ ด แน่แต่เขาก็ไม่ยอมหยุ ด และหั น กลับมามองตัวเอง

สุดท้ายเขาก็พบสิ่งที่เขาถนัดที่สุด นั่นก็คือการทำ “รองเท้าแตะ” ซึ่งก็ทำให้เขาสามารถล้าง ห นี้  200 ล้านบ า ท  ได้ภายใน 2 ปี

สุรชัย กิจกำจาย ประธานก ร ร ม การ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ได้เล่าให้ฟังว่า ฐ า น ะ ครอบครัวในอดีต ย า ก จ น มาก่อน ก็เลยพยายาม ห า สินค้าออกมา ข า ย และริเร่ิมทำ ธุ ร กิ จ เพื่อปากท้อง

เริ่มจากพี่ชายคนโตเริ่มต้นและพี่น้องเริ่มช่วยกันทำงาน ช่วงแรกไม่มี เ งิ น ทุ น จึงเริ่มจากการใช้จักรยานข า ย ตามตลาดนัดและส่งร้านค้า เมื่อค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ  ธุ ร กิ จ เริ่มดีขึ้น

จากการหาสินค้าในตลาดมาข า ย  ก็มองหาโอกาสอยู่เรื่อยๆ โชคดีที่พี่น้องเป็นคนขยันก็เลยเติบโตอย่างมั่นคงได้เรื่อยๆ และมาตั้งแบรนด์รองเท้ากีฬา จากนั้นก็มาสร้างแบรนด์ “แกมโบล” และ ธุ ร กิ จ ก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

นอกจากนี้ สุรชัย ยังยอมรับด้วยว่า เขาไม่ได้เป็นคนมีความรู้ทาง ธุ ร กิ จ มากมาย แต่อาศัย “ใจ” และ “ความพยายาม” ที่แม้จะ ล้  ม ลุ ก ค ลุ ก ค ล า น  สักกี่ครั้ง ก็ไม่  ย อ ม แ พ้ และเชื่อว่ายังมีโอกาสใหม่เสมอ

ชมคลิป