X

Bracken Darrell ประธานบริษัท Logitech ไ ล่ ตัวเองออกบริษัท

Bracken Darrell ประธานบริษัท Logitech ไ ล่ ตัวเองออกบริษัท

ไ ล่ ตั ว เองออก แล้ว จ้ า ง  ตัวเองใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัท! Bracken Darrell ประธานบริษัท Logitech ได้ ตั ด สินใจ ไ ล่ ตัวเองออกจากตำแหน่ง CEO และรับตัวเองเข้าทำงานใหม่ในวันถัดไป พร้อมทั้งทำสั ญ ญ า จ้ า ง  ตัวเองใหม่ทั้งหมด เขาทำอย่างนั้นทำไมกันนะ?

ย้อนกลับไปวันแรกที่ Bracken Darrell เข้ามาทำงาน สมัยนั้น Logitech เป็นบริษัทด้าน วิ ศ ว ก ร ร ม เขาใช้เวลา 2 ปีในการทำงานและเริ่มเสนอแนวทางในการเปลี่ยนให้ Logitech กลายเป็นบริษัทด้านการออกแบบ

แต่เขากลับโดนเหล่าวิ ศ ว ก ร ประจำบริษัทพูดใส่หน้าว่าเขาจะเป็นคนที่ “ทำล า ย บริษัทนี้” ด้วยการเปลี่ยน Logitech ให้กลายเป็น “บริษัทแฟชั่น”!!

เวลานั้นเขารู้ตัวทันทีว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารนั้น ล้ ม เ ห ล ว และ ผิ ด พ ล า ด ไปมาก Bracken Darrell จึง ตั ด สิ  น ใจ ถ อ ย ออกมาและหาทางอธิบายแนวคิดของเขาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทำนั้นส่งผลดีและพา Logitech เติบโตได้อย่างไร

ในที่สุดแนวทางของ Bracken Darrell ก็ ป ร า ก ฎ ชัดเจนด้วยตัวมันเอง จากบริษัทซอฟต์แวร์เดินทางสู่บริษัทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชื่อดั ง  “หลายปีที่ผ่านไปเราเริ่มเปลี่ยนทิ ศ ทางของสินค้า เริ่มคิดและทำอะไรที่แตกต่าง จนในที่สุดก็ ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็จ ในตลาด และทีมวิ ศ ว ก ร ก็เชื่อมัน”

Bracken Darrell ทำให้บ ริ ษั ท เติบโตขึ้นสูงถึง 4 เท่าภายในเวลา 5 ปี ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง CEO และนึกถึงเรื่อง ท้ า ท า ย ที่จะตามมาในอนาคต นั่นทำให้เขามานั่งคิดว่าตัวเองเหมาะสมมากแค่ไหนสำหรับตำแหน่งตรงนี้

และเพื่อให้ตัวเองมีคุณสมบัติมากพอที่จะอยู่ต่อในตำแหน่งนี้ได้เขาจึงทำการเขียนคุณสมบัติของ CEO ที่เหมาะสมจะเข้ามาบริหาร Logitech อย่างละเอียด หลังจากนั้นก็เอามาเทียบกับตัวเองดูว่ามีคุณสมบัติตรงที่ตามที่ตัวเองต้องการหรือไม่

หลังจาก ท บ ท ว น อยู่นานเขาจึงตั้งคำถามว่า “จะ จ้ า ง ตัวเองจริงๆ หรือไม่?” คำตอบก็คือ “ไม่!”

เขา มั่ น ใ จ ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัทมากพอ และตัดสินใจ ไ ล่ ตัวเองออกทันที ก่อนจะจ้างตัวเองเข้ามาทำงานใหม่ในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับ สั ญ ญ า ทำงานฉบับใหม่ที่ไม่ได้มีอะไรแต ก ต่ า ง จากเดิมมาก แต่เขากลับเข้าไปทำงานราวกับว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่!

หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากกลับเข้ามาทำงานใหม่ ทีมสังเกตเห็นได้ชัดว่า CEO ของพวกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากเขาจึงมอบการบ้านให้พนักงานในทีมไปทำงาน ไ ล่ ตัวเองออกจากตำแหน่งในช่วงสุดสัปดาห์

และกลับมา จ้ า ง ตัวเองใหม่ใน สั ญ ญ า ใหม่แบบฉบับเดิม ใช่ นี่หมายถึงการที่พวกเขาสามารถใส่ เ งื่ อ น ไ ข อะไรก็ได้ลงไปใ น สั ญ ญ า ฉบับเดิมซึ่งหมายถึงต้องรับผิดชอบอะไรที่มากกว่าเดิม

พร้อมกับบอกว่า “ถ้าคุณไม่ล า อ อ ก แล้ว จ้ า ง ตัวเองกลับเข้ามาทำงานใหม่ ผมจะไ ล่ คุณออกและไม่ จ้ า ง พวกคุณกลับมาทำงานอีกเลย” แม้จะเป็นคำพูดติดตลก

แต่พวกเขาต้องการให้พนักงานทุกคนทำเพราะเขาเชื่อว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานของเขารู้สึกกลายเป็นคนใหม่และค้นพบเป้าหมายที่อยากทำได้ด้วยตัวเอง

ถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจอย่างมาก หากใครที่กำลังหมดไฟหรือไม่รู้จะพาตัวเองไปในทิ ศ ทางไหนก็อาจจะ ล อ ง ไ ล่ ตัวเองออกแล้ว จ้ า ง ตัวเองกลับมาทำงานใหม่พร้อมกับเพิ่ม เ งื่ อ น ไ ข ในการทำงานของตัวเองลงไป อาจจะทำให้มีไฟหรือมีไอเดียการทำงานที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้
ที่มา : https://bit.ly/3a6aCLk