X

Bokksu ธุsกิจส่งขนมญี่ปุ่น แบบ Subscription มู ล ค่ า 3,400 ล้าน

Bokksu ธุsกิจส่งขนมญี่ปุ่น แบบ Subscription มู ล ค่ า 3,400 ล้าน

ปัจจุบัน มี ธุ ร กิ จ อาหารที่ใช้โมเดลแบบ Subscription เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งถือเป็นกา ร ป รั บ ตัวให้ส อ ด ค ล้ อ ง กับพ ฤ ติ ก ร ร ม ของผู้บริโภค ที่เริ่มคุ้นชินกับความสะดวกสบาย ซึ่ง Bokksu ธุรกิจส่งขนมญี่ปุ่น ก็เป็นอีกหนึ่งธุ ร กิ จ  ที่ใช้โมเดลแบบ Subscription จนได้รับความนิยม และเป็นที่พูดถึงบนหลายสื่อชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น The New York Times, Forbes หรือ Fast Company

นอกจากนี้ Bokksu ยังเพิ่ง ร ะ ดม  ทุ น ได้ 750 ล้านบ า ท  ในรอบ Series A ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้กลายเป็นบริษัทที่มีมู ล ค่ า ถึง 3,400 ล้าน บ า ท   ธุ ร กิ จ  Bokksu มีความน่าสนใจอย่างไร ? Bokksu คือ ธุ ร กิ จ ส่งขนมญี่ปุ่นแบบ Subscription ที่นำขนมพรีเมียม จากผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นหลายแหล่ง ส่งตรงถึงหน้าบ้านของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน

ซึ่งสินค้าภายในกล่อง จะเต็มไปด้วยขนม, ลูกอม, โมจิ และชาญี่ปุ่นแท้ คละกันประมาณ 20-25 ชิ้น ที่สลั บ สั บ เปลี่ยนไปตามธีมของแต่ละเดือน โดยที่สินค้าเหล่านั้น จะสามารถหาซื้อได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ส่วนราคาในการ Subscription จะขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก เช่น 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ที่ราว ๆ 1,360-1,700  บ า ท ต่อเดือน

หากถามว่า จุดเริ่มต้นของธุ ร กิ จ  Bokksu เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ต้องบอกว่า ธุ ร กิ จ นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่คุณ Danny Taing ผู้ก่อตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปี จน ต ก ห ลุ ม รักในวัฒนธรรม, อาหาร รวมถึงขนมหลากหลายชนิด จนกระทั่งคุณ Taing กลับมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง พร้อมนำขนมจากญี่ปุ่นมาแบ่งเพื่อน ๆ และพบว่าชาวอเมริกันก็ชื่นชอบขนมญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อขนมเหล่านั้นได้จากที่ไหน

สิ่งนี้เอง ที่ทำให้คุณ Taing มองเห็นโอกาสในการทำ ธุ ร กิ จ จึงตั ด สินใจรวบรวมข้อมูล และก่อตั้ง Bokksu ขึ้นในปี 2015 และให้บริการส่งขนมแบบ Subscription ในปี 2016 โดยคุณ Taing เริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับเหล่าผู้ผลิตขนมทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า 100 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนมตามท้องถิ่น และบางเจ้าก็ผลิตขนมเป็นธุ ร กิ จ ค รอบครัวมานานกว่า 100 ปี

นั่นหมายความว่า Bokksu ทุกกล่องที่ลูกค้าจ่ า ย เ งิ น จะเป็นการ ช่ ว ย สนั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ ครอบครัวในประเทศญี่ปุ่นให้มีรายได้ และช่ว ย รั ก ษ า ประเพณีดั้งเดิมในการทำขนมของชาวญี่ปุ่นอีกทางด้วย โดยใน 2 ปีแรกของการเริ่มทำ ธุ ร กิ จ Bokksu สามารถส่งขนมให้ลูกค้าได้กว่า 5 แสนชิ้น ใน 75 ประเทศทั่วโลก

อีกทั้งข้อมูลในปี 2016 ยังบอกว่า Bokksu มี Subscriber หรือสมาชิกเพียงแค่ 40 คน ในปีแรก ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแต่เพื่อน ๆ ที่ช่ ว ย สนับสนุน แต่ต้องบอกว่า Bokksu ได้รับความนิยมอย่างไม่ข า ด ส า ย  ทำให้สมาชิกค่อย ๆ เติบโตขึ้นเป็น 16,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

รวมถึงในปี 2019 บริษัทก็สามารถสร้างรายได้ ได้กว่า 160 ล้านบ า ท เลยทีเดียว และปัจจุบัน Bokksu ก็ได้ส่งขนมไปกว่า 1 ล้านกล่อง ใน 100 ประเทศทั่วโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสงสัยว่า เพราะอะไร Bokksu ถึงได้รับความนิยม ?

อย่างแรกคือ ความแปลกใหม่ที่หลากหลาย หากมองในแง่ของธุ ร กิ จ   อาจบอกได้ว่า ธุ ร กิ จ ส่งขนมญี่ปุ่นแบบ Subscription ถือว่ายังมีคู่แข่งไม่มากเท่ากับธุ ร กิ จ อื่น ๆ ทำให้ ธุ ร กิ จ นี้อาจดูแปลกใหม่สำหรับผู้บริโภค อีกทั้งขนมของประเทศญี่ปุ่น ยังมีรสชาติแปลกใหม่ เพราะไม่ได้มีแค่ขนมที่ให้รสชาติหวานเพียงอย่างเดียว แต่มีทั้งรสเค็ม และรสเผ็ด ซึ่งอาจจะหาได้ยากจากขนมของประเทศอื่น เช่น ขนมรสวาซาบิ ที่ให้รสชาติเผ็ดแบบไม่เหมือนใคร หรือเซ็นเบ ขนมข้าวญี่ปุ่นอบกรอบ ที่มีรสชาติหวาน ๆ เค็ม ๆ

นอกจากนี้ ธีมขนมของ Bokksu ในแต่ละเดือนจะแต ก ต่ า ง  กันออกไป เพื่อทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกจำเจ เช่น ธีม Season of Japan ที่คัดส ร ร ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 4 ฤดูในประเทศญี่ปุ่นมารวมกัน, ธีม Nagoya Eats ขนมขึ้นชื่อของจังหวัดนาโกยะ หรือธีม Citrus Fresh ที่รวบรวมขนมรสส้ม และมะนาวหลากหลายประเภท

อีกทั้งภายในกล่องขนม ยังมีกระดาษที่บอกเล่าเรื่องราว และข้ อ มู ล ของขนมในธีมนั้น ๆ ให้ลูกค้าเห็นภาพอีกด้วย ถัดมาคือ ความสะดวก เนื่องจากปัจจุบัน มีธุรกิจที่ใช้โมเดลแบบ Subscription มากขึ้น ทำให้พฤ ติ ก ร ร ม ของผู้บริโภค เริ่มคุ้นชินกับความสะดวกสบาย

ซึ่งต้องยอมรับว่า การหาซื้ อ ขนมญี่ปุ่นในท้องตลาด อาจจะเป็นเรื่องยากในบางพื้นที่ หรืออย่างในบ้านเราเพียงแค่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของโ ค วิ ด  19 เกือบ 3 ปี ก็น่าจะทำให้หลายคน โหยหาและตั้งตารอคอยให้ญี่ปุ่น ค ล า ย ม าต ร ก า  ร ล็ อ ก ดา ว น์ เ สี ย ที

ดังนั้น Bokksu ที่ใช้โมเดล ธุ ร กิ จ แบบ Subscription ส่งสินค้าตรงถึงหน้าบ้าน โดยไม่ต้องออกไปหาซื้อให้ ลำ บ า ก  จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักขนมญี่ปุ่น รวมถึงคนที่อยากสัมผัสขนมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งหมดที่กล่าวมา อาจตอบคำถามได้ว่า ทำไม Bokksu ถึงเป็น ธุ ร กิจ  ส่งขนมญี่ปุ่นแบบ Subscription ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ซึ่งนอกจากการเป็น ธุร กิ จ ส่งขนมญี่ปุ่นแบบ Subscription แล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Bokksu ยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอีก 2 แพลตฟอร์ม คือ -Bokksu Market แหล่งรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดตัวในปี 2018 -Bokksu Grocery ร้านขายของชำออนไลน์ ที่รวมผลิตภัณฑ์อาหารเอเชีย เช่น เครื่องปรุงรส, เครื่องเทศ, เครื่องดื่ม หรืออาหารสำเร็จรูป ที่เปิดตัวในปี 2021

เรียกได้ว่า Bokksu ถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ สำหรับใครที่กำลังอยากจะทำธุ ร กิ จ  นั่นก็คือ เริ่มจากหลักการพื้นฐานอย่างการ “ขา ย สิ่งที่ข า ด” เหมือนอย่าง Bokksu ที่เลือกข า ย สินค้าเอเชีย ในประเทศแถบตะวันตกที่สิ่งเหล่านี้ หาซื้ อ ได้ย า ก

และที่สำคัญ ของที่ขายนั้น ก็ต้อง “ชัดเจน” ด้วยซึ่งในกรณีของ Bokksu คือขนมญี่ปุ่น ดังนั้น เมื่อใช้เรื่องนี้เป็นตัวชูโรงของธุ ร กิ จ แล้ว พอลูกค้าต้องการสินค้าจากญี่ปุ่น ชื่อของ Bokksu ก็น่าจะปร า ก ฏ ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ นั่นเอง..
อ้างอิง longtungirl