X

(ชมคลิป) ยอม ทิ้ ง เ งิ น เดือน 250,000 บ า ท

ทิ้ ง เ งิ น เดือน 250,000 บ า ท  มาขายขนมเค้ก เริ่มจากบูธเล็ก ๆ สู่ร้านเบเกอรี 169 ล้าน บ า ท

คุณพักตร์พิมล วรรณเจริญ (มล) เจ้าของร้านเบเกอรี AMOR ร้านเค้กคาเฟ่ชื่อ ดั ง  เปิดมาแล้วกว่า 13 ปี ขยายสาขาไปกว่า 26 สาขา

ขายบนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เมนูยอดฮิตได้แก่ เครปเค้ก เค้กส้ม และเค้กมะพร้าว ขายเค้กไปกว่า 18 ล้านชิ้น สร้างยอดขาย 169 ล้าน บ า ท ต่อปี

คุณมล เป็นอดีตวิศวกร ประจำฐาน ขุ ด เ จ า ะ น้ำมัน ที่ประเทศโอมาน มีเงินเดือนกว่า 250,000 บ า ท  จน ก ร ะ ทั่ ง เกิด อุ บั ติ เห ตุ จากการทำงาน ทำให้เธอต้องกลับมารั ก ษ า ตัวที่ประเทศไทย

จุดเริ่มต้น ธุ ร กิ จ เพราะ อุ บั ติ เ ห ตุ ในครั้งนั้น ทำให้คุณมลต้องเริ่มค้นหาโอกาสของชีวิตใหม่ นำความชอบทานขนม มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุ ร กิ จ เบเกอรี

โดยเริ่มต้นจากการฝึกฝนทำขนมด้วยตัวเอง หาสูตรจากทางออนไลน์ เน้นใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ลอง ผิ ด ลองถูกกว่า 3 เดือน จนทำขนมบราวนี่ และชีสเค้กได้สำเร็จ จึงเริ่มเปิดขายแบบพรีออเดอร์

หลังจากนั้นคุณมลได้มีโอกาสไปเปิดบูธขายในที่ทำงานของพี่สาว ปรากฎว่าขายดี ทำให้เธอมั่นใจมองเห็นโอกาสของ ธุ ร กิ จ

แล้วเริ่มขยาย ธุ ร กิ จ ไปเปิดร้านเล็ก ๆ ในห้างสรรพสินค้า ภายใน 1 ปี ขยายสาขาไปกว่า 4 สาขา ผ่านมา 10 ปี ขยายไป 30 สาขา

ปัจจุบัน ธุ ร กิ จ เบเกอรี AMOR ยังคงเป็นร้านเบเกอรีชื่อดังในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 26 สาขา และมีจุนเด่นที่น่าสนใจดังนี้

1. ร้านเบเกอรีที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ แต่ราคาคุ้ ม ค่ า  ไม่ แ พ ง จนเกินไป ร า ค า เริ่มต้นชิ้นละ 55 บ า ท  แต่สามารถสร้าง ย อ ด ข าย  169 ล้านบ า ท ต่อปี

2. มีครัวเบเกอรีกลาง ทำให้สามารถ ก ร ะ จ า ย ส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ค ว บ คุ ม คุณภาพของวัตถดิบและรสชาติของอาหารได้อย่างมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

3. ขนมเค้กทำสดใหม่ทุกวัน และผลิตเค้กรสชาติใหม่ ๆ รวมถึงมีสินค้าอื่น ๆ จำหน่ายมากขึ้น เช่น เครื่องดื่ม ขนมปัง และขนมทานเล่น

4. เปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้าที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่วกรุงเทพฯ มีทั้งร้านนั่งรับประทาน และร้านแบบ Takeaway

5. ธุ ร กิ จ เบเกอรีที่มีอายุมากกว่า 13 ปี เป็นแบรนด์ชื่อดัง และคร อ ง  ใจ ผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะเมนูเครปเค้ก เป็นเค้ก ย อ ด ฮิ ต สร้างชื่อให้กับ AMOR

ร้านเบเกอรี AMOR เป็น ธุ ร กิ จ ที่คุณมลตั้งใจ ผลิตเบเกอรีที่เป็นตัวแทนของการมอบสิ่งดี ๆ ให้กัน ใช้ทั้งความ พ ย า ย า ม และความ อ ด ท น ในการ ฝ่ า ฟั น ธุ ร กิ จ ในยุคที่มีธุ ร กิ จ ค าเฟ่อยู่เต็มเมือง

แต่เธอก็ใช้เวลาพิสูจน์แล้วว่า ร้านเบเกอรี AMOR คือร้านดั ง ที่ประสบความสำเร็จ และอยู่อย่างมั่นคงมากว่า 13 ปี เพื่อคนที่รักเบเกอรีที่เหมือนกับเธอ

รับชมคลิป
อ้างอิง อายุน้อย 100 ล้าน