เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อดัง เปิดใจปิดร้าน ชั่ ว ค ร า ว

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาชื่อดัง เปิดใจปิดร้าน ชั่ ว ค ร า ว

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเป็นร้านเก่าแก่กว่า 80ปี โดยทางร้านจะใช้เนื้อปลาทะเลสดคั ด เกรดมาทำลูกชิ้น ซึ่งทำใหม่ส ด  ทุกวัน ไม่ใส่แป้งและไม่ใส่ ส า ร กั น บู ด เป็นหนึ่งร้านในตำนานและเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องความ อ ร่ อ ย อั น ดับต้นๆเลยค่ะ

และล่าสุดเร็วๆนี้ จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ “ลูกชิ้นปลาบรรทัดทอง ที่1 จส.100” ประกาศ ปิด ร้ า น ชั่ ว ค ร า ว  ทุกสาขา หลัง แ บ ก ต่อไม่ไหว ปลาทำลูกชิ้นขึ้นร า ค า เป็นเท่าตัว

สำหรับเรื่องนี้เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 ข่าวสดออนไลน์ ได้คุยกับนายณัฐธพงษ์ คลังสุนทรรังษี อายุ 41 ปี เจ้าของร้าน กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ค่ า ปลาที่เอามาทำลูกชิ้น เป็นเนื้อปลาทะเล ร า ค า ขึ้น ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเม.ย.ประมาณ 10 – 30 เปอร์เซ็นต์

พอถึงหลังสงกรานต์ ร า ค า ขึ้นมาเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ตนยังพอ ข า ย ได้ ยังพอ แ บ  ก  ต้  น ทุ น ได้อยู่ แต่พอเมื่อวานนี้ทางแพปลาแจ้งมาว่า  ร า ค า ปลาเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัว ตนเลยมา คำ น ว ณ ต้น ทุ  น แล้ว เลยคิดว่าถ้า ข า ย ต่อไปก็ไม่เห็นกำ ไ ร  จึง ตั ด สิ น ใ จปิดร้านชั่ ว ค ร า ว

นอกจาก ค่ า ป ล า ที่ปรับ ร า ค  า ขึ้น ทุกอย่างก็ขึ้นหมด ทั้งเนื้อหมู น้ำมันพืช น้ำมันขนส่งสินค้า ถุงพลาสติก คนที่ ข า ย อาหารเจอกันหมด ตนเข้าใจหัวอกคนค้า ข า ย มากๆ

นายณัฐธพงษ์ กล่าวว่า ร้านเปิดมาแล้ว 80 ปี ตอนนี้มีทั้งหมด 11 สาขา เป็นครั้งแรกที่ต้องปิดร้าน ชั่ ว ค ร า  ว   ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน ที่ผ่านมาปกติจะมีช่วงเวลาที่ ร า ค า ปลาขึ้น ร า ค า อยู่แล้ว จะมีฤดูที่ปิดอ่าว เลยทำให้การหาปลาได้น้อย  ร า ค า  ปลาก็จะ แ พ ง ขึ้น

แต่ว่าไม่เคยเจอครั้งไหนที่ ร า ค า  เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวแบบนี้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดร้านมาเลย แต่จะมีบางสาขาที่ยังเปิดอยู่ โดยการนำวั ต ถุ ดิ บ มารวมกัน เปิด ข า ย ได้ครึ่งวันก็ยังดี เพราะจะได้ไม่ เ สี ย ต้น  ทุ น วัตถุดิบ เหมือน ข า ย เ ค ลี ย ร์ ส  ต็ อ ก ให้ ห ม ด

นายณัฐธพงษ์ กล่าวต่อมา ตนรู้สึก เ ค รี ย ด  ใ จ ห า ย  เป็น ห่ ว ง ว่า ร า ค า ปลาจะลงเมื่อไหร่ แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากคิ ด อะไรมาก ถ้ายังเปิดร้านอยู่ก็จะ เ ห นื่  อ ย เปล่าๆ จึงขอปิดสักพัก เพื่อพั ก ส ม อ ง แป๊บนึง เป็นจังหวะพาครอบครัวไปเที่ย ว พั ก ผ่ อ น

ส่วนจะกลับมาเปิดร้านเมื่อไหร่นั้น ต้องดูสถานการณ์วันต่อวัน เพราะว่าโรง ง า น ปลาแจ้งมาว่าประมาณ 3 – 4 วันน่าจะดีขึ้น แต่ตนก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นแค่ไหน ถ้าดีขึ้นในร ะ ดั บ ที่แ บ ก รั บ ต้ นทุ น ได้ ก็จะกลับมาเปิด

“ถ้าให้ไปขอขึ้น ร า ค า กับลูกค้า ไม่ก ล้ า พูด เหมือนน้ำท่วมปาก ตอนนี้ คำ น ว ณ ต้น ทุ น  แล้ว ถ้าจะ ข า ย  ให้ได้ กำ ไ ร  ต้องขึ้น ร า ค า   15 บ า ท  แต่ตนไม่ขอขึ้นดีกว่า ไม่อยาก ซ้ำ เ ติ ม กัน ช่วงนี้ เ งิ น ก็หา ย า ก พอสมควร ยอมปิดร้าน ชั่ ว ค ร า ว จนกว่าจะ ค ลี่ ค ล า ย  แล้วค่อยกลับมาขาย โดยอยากให้ รั ฐ บ า ล  มาช่วยดู ปั ญ ห า ตรงนี้ ว่าพอจะ ช่ ว ย เ ห ลือ อะไรได้หรือไม่”