จีนผู้นำโลกในด้านโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุด

บุกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนด้วยบริการขนส่งที่มีรายได้สูงภายใน 2 เดือนที่ผ่านมานี้

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของจีนส่วนใหญ่มาจากธุรกิ จอีคอมเมิร์ซที่เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมาก อาจพูดได้ว่าจีนเป็นผู้นำโลกในด้านโลจิสติกส์และการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวซึ่งรองรับการ

ขนส่งอาหารแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง และสินค้าอื่น ๆ ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของจีนอย่าง Alibaba และ JD.com เป็นสองโมเดลธุรกิ จที่สร้างโซลูชันการจัดส่งของตนเองที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเคียงได้กับบริษั ทจัดส่งชั้นนำอย่าง Amazon

ในสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่จีนขึ้นชื่อเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของโลกปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซจีนเข้ามามีบทบๅทสำคัญต่อการค้าโลก

โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภ คครั้งใหญ่จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายสินค้ๅผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภ คชาวจีน

ส่งผลให้ในปี 2020 ที่ผ่ๅนมา ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ชสูงถึง 1 ล้ๅนล้ๅนเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเป็นเงินบาทไทยกว่า 30 ล้ๅนล้ๅนบๅท ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพราะความก้ๅวหน้าของเทคโนโลยีและระดับฐานะของประชาชนจีนที่ดีขึ้น รวมถึงการค้าออนไลน์ก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ของจีนเท่านั้น

เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้ซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเมืองชนบทของจีนก็มีกำลังซื้อมหๅศๅล ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ ตลาดอีคอมเมิร์ซ ในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด

สรุปแล้วประเทศจีนเต็มไปด้วยโอกาสทางการค้าธุรกิ จอีคอมเมิร์ช โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ต่างประเทศ เพราะสินค้าที่นำเข้ามาจะถูกคนจีนมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภๅพ

จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิ จสตาร์ทอัพหรือ SMEs ไทยที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิ จ e-Commerce ในตลาดจีน โดยมีการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าใหม่อย่าง CBEC (Cross Border E-Commerce)

เข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนจีนในการซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศผ่านทางออนไลน์พิเศษที่ไม่ต้องมีการตรวจเข้มกับสินค้าที่เข้ามาในจีนนั่นเอง และยังเป็นการซื้อขายจากธุรกิ จสู่ผู้บริโภค (B2C) และจากธุรกิ จสู่ธุรกิ จ (B2B) อีกด้วย