มะม่วงแปรรูปที่สร้างรายได้ถึง 8 หลัก

จากสินค้าท้องถิ่นสู่โลกกว้าง เมื่อมะม่วงธรรมดากลายเป็นสินค้ามะม่วงแปรรูปที่สร้างรายได้ถึง 8 หลัก ทำให้ “มาดามแมงโก้” แบรนด์ผลไม้อบแห้งรสธรรมชาติดำเนินธุรกิ จเพียงไม่กี่ปีแต่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ

และกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่สร้างเม็ดเงินได้ถึง 25 ล้ๅนบๅท รวมถึงใช้ผลไม้ท้องถิ่นเมืองเหนือเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพเนื่องจากไร้น้ำตาล ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น และไม่ใส่สารกันบูด

“นายราเมศ รัตยันตรกร” เจ้าของธุรกิ จมะม่วงแปรรูป แบรนด์ มาดามแมงโก้ เล่าว่า จุดเริ่มต้นการสร้างแบรนด์นั้นเริ่มมาจากการที่ในช่วงแรกเริ่มทำสตาร์ทอัปก่อน กล่าวคือมีสินค้าแล้วนำมาทดสอบตลาดในช่วงปีแรก 12 เดือน

วัดผลทำให้ยังไม่จดทะเบียนบริษัn หลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มขายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมองหาโรงงานที่เป็น OEM และมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้ตนและได้เริ่มสร้างเป็นแบรนด์ “มาดามแมงโก้”

เริ่มขายมาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าให้การตอบรับดี ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ทำให้มีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

สำหรับมาดามแมงโก้ เป็นแบรนด์ผลไม้แปรรูปจาก ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เริ่มต้นธุรกิ จมาตั้งแต่ปี 2560 ในรูปแบบของธุรกิ จสตาร์ทอัป ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัnในปี 2561

ในชื่อ บริษัn มาดามแมงโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิ จด้านสินค้าเกษตรและผลไม้แปรรูปรสธรรมชาติที่มีคุณภาพเทียบเท่าสากล

โดยนำเอาผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคเหนือ คือ มะม่วงน้ำดอกไม้จากเชียงใหม่ สับปะรดภูแลเชียงราย แก้วมังกรของแพร่และน่าน รวมทั้งผลไม้อื่นๆ มาทำเป็นผลไม้อบแห้งแบบ Dehydrated

เป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้ธรรมชาติ 100% มีรสหวานตามธรรมชาติปราศจากน้ำตาล ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่สารกันบูด มีประโยชน์ต่อร่างกายและคุณค่าทางโภชนาการ

โดยได้มาตรฐาน GMP ชั้นนำของประเทศในภาคเหนือและเป็นต้นน้ำของการผลิตจนถึงปลายน้ำที่เป็นโรงงานผลิต

ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัnและได้รับเลือกจากสำนักงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน THAIFEX ซึ่งเป็นการส่งเสริมช่วยให้กลุ่มลูกค้ารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าจากประเทศจีนให้ความสนใจสินค้าเป็นอย่างมาก