X

แบรนด์ La Sportiva  ตำนานรองเท้าวิ่งภูเขาระดับโลก

 

แบรนด์ La Sportiva  ตำนานรองเท้าวิ่งภูเขาระดับโลก นำพาไปคว้าแชมป์ระดับโลกด้วยรองเท้าที่เบาที่สุดในโลกใส่ใจสุขภาพผู้สวมใส่เหล่าคนรักสุขภาพ

 

ในปี 2011 เทคโนโลยีที่สั่นสะเทือนวงการวิ่งเทรลและวิ่งภูเขาของแบรนด์ La Sportiva ได้มาถึงอีกครั้ง นั่นคือ เทคโนโลยี MorphoDynamic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นโฟมและดอกยางรูปทรงพิเศษ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเป็นเวลากว่า 2 ปี ระหว่างแบรนด์

La Sportiva กับกลุ่มนักวิ่งภูเขา Skyrunner ในประเทศอิตาลี หนึ่ง คือ การเข้ามาแก้ไขปัญหารองเท้าวิ่งเทรลที่ไม่กระชับ

กับเท้าของนักวิ่งอย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งในยุคสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติในรองเท้าวิ่งเทรลทุกรุ่น สอง คือ การออกแบบรองเท้าที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น โดยที่รองเท้ายังมีน้ำหนักที่เบา

ซึ่งปัญหารองเท้าวิ่งเทรลไม่กระชับกับเท้าของนักวิ่ง ทางแบรนด์ La Sportiva พบว่า มันเกิดจากแม่พิมพ์รูปเท้า (Shoe Lasts) ในขั้นตอนการผลิต ที่ในยุคสมัยนั้น โรงงานผลิตรองเท้ากว่า 95

เปอร์เซ็นต์จะใช้แม่พิมพ์รูปเท้าแบบดั้งเดิม ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมและตัดพื้นแบบเรียบตรง ซึ่งทำให้รองเท้าที่ผลิตออกมาไม่สามารถเข้ารูปกับเท้าของมนุษย์ที่มีลักษณะโค้งมนได้ ทำให้ทางแบรนด์

La Sportiva เลือกที่จะแก้ปัญหานี้ โดยการนำแม่พิมพ์รูปเท้าที่ใช้ในรองเท้าปีนผาของแบรนด์ ซึ่งมีลักษณะที่โค้งมนเหมือนดังรูปทรงเท้าของมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการผลิตรองเท้าวิ่งภูเขา

โดยเรียกแม่พิมพ์รูปเท้านี้ว่า “Ergonomic Lasts” หรือ “แม่พิมพ์รูปเท้าที่จำลองมาจากหลักสรีรศาสตร์” ส่งผลให้รองเท้าวิ่งภูเขาของแบรนด์ La Sportiva มีความกระชับและเข้ารูปเท้ากว่า

รองเท้าวิ่งเทรลแบรนด์อื่นในท้องตลาด ณ เวลา นั้น และในส่วนของการออกแบบรองเท้าที่สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น โดยที่รองเท้ายังมีน้ำหนักที่เบา ทางแบรนด์ La Sportiva ได้คิดค้นพื้น

ชั้นกลางที่ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้ พื้นชั้นกลางด้านบน ที่ใช้วัสดุ EVA ในการรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความเสถียร พื้นชั้นกลางด้านล่าง ที่ใช้วัสดุ PU ที่มีความนุ่มเป็นพิเศษ ซึ่งเป็น

ตัวรองรับแรงกระแทกหลักในรองเท้า โดยเหตุผลที่ถูกวางไว้บริเวณด้านล่างก็เพื่อช่วยดูดซับแรงกระแทกขณะเหยียบลงบนหินหรือกิ่งไม้ (หรือการกลืนหินเข้าไปไว้ในพื้นนั่นเอง) ดอกยางเหนียว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้น แผ่นพลาสติกบริเวณส้นเท้า เพื่อความเสถียรและมั่นคงให้แก่เท้าของนักวิ่ง นอกจากนี้ ลวดลายของทั้งพื้นชั้นกลางและดอกยางจะมีลักษณะเป็นรูปทรงคลื่นเรียงกัน

โดยการออกแบบลักษณะนี้ทางแบรนด์ La Sportiva กล่าวว่า “สามารถช่วยให้รองเท้าปรับตัวไปบนเส้นทางที่ไม่ราบเรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” หลังจากความสำเร็จของรองเท้าวิ่งภูเขารุ่น

Slingshot ที่สวมใส่โดย Anton Krupicka ส่งผลให้รองเท้าวิ่งภูเขาของแบรนด์ La Sportiva กลายมาเป็นที่ยอมรับในวงการวิ่งเทรลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้แบรนด์ La Sportiva

ได้ต่อยอดเทคโนโลยีและเปิดตัวรองเท้าวิ่งภูเขาออกมาหลายต่อหลายรุ่นในแต่ละปี จนกระทั่งในปี 2011 ที่ทางแบรนด์ได้ส่งเทคโนโลยีสุดล้ำออกมาอย่างเทคโนโลยี MorphoDynamic

ที่จะเป็นที่สั่นสะเทือนในวงการวิ่งภูเขาของโลก ในปี 2011 เทคโนโลยีที่สั่นสะเทือนวงการวิ่งเทรลและวิ่งภูเขาของแบรนด์ La Sportiva ได้มาถึงอีกครั้ง นั่นคือ เทคโนโลยี MorphoDynamic

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นโฟมและดอกยางรูปทรงพิเศษ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเป็นเวลากว่า 2 ปี ระหว่างแบรนด์ La Sportiva กับกลุ่มนักวิ่งภูเขา Skyrunner ในประเทศอิตาลี