“อัจฉริยะ” โคนันประเทศไทย

 

“อัจฉริยะ” โคนันประเทศไทย อาชีพที่ไม่ตรงสายที่เรียนมา ใจรักทวงความยุติธรรมหลายพันคดี

 

“อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ปัจจุบันอายุ 50 ปี จบการศึกษาด้านวิศวกรโยธา จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 1 จบการศึกษาปี 2531 เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ก่อตั้ง‘ ชมรมช่ว ยเหลื อ เหยื่ออาชญากssม ’ขึ้นในปี 2552

และดำรงตำแหน่งประธานชมรมมาตั้งแต่ต้น จนถึงปัจจุบันผลงาน อาทิ -ช่ว ยเหลือผู้เสี ยหา ยจากสหรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น -ช่ว ยเหลื อผู้เสี ยหายจากการซื้อรถฟอร์ด รุ่นเฟียสต้าและรุ่นโฟกัส ที่มีปัญหาระบบเกียร์

-ชมรมฯ เป็นพยานโจทก์ปากสำคัญในคดีหนึ่งที่มีการฟ้อ งผู้ต้องหาหมิ่นเบื้องสูงตาม มาตรา 112 “อัจฉริยะ” พร้อมตอบทุกข้อสงสัย #เป็นวิศวกร แต่ทำไมมาทำงานเกี่ยวกับการช่ว ยเหลือ
เหยื่ออาชญากssมและทำมานานแค่ไหนแล้ว ที่ผมมาทำงานด้านนี้ เพราะมีแรงจูงใจจากการที่

ผมตกเป็นเหยื่อตำ ร ว จ ถูกกลั่นแกล้ง ตอนนั้นผมทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถูกดำเนินคดี

ข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์ ทั้งที่ผมถูกโกง ผมทำงานด้านนี้ปีที่ 7 แล้ว เป็นผู้ก่อตั้งชมรมช่ว ยเหลือ

เหยื่ออาชญากssมและเป็นประธานชมรมมาตั้งแต่ต้น ช่ว ยเหลือประชาชนมานับพันคดี #ชมรมช่ว ยเหลือ

เหยื่ออาชญากssม มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร นอกจากผมที่เป็นประธานและผู้ก่อตั้งแล้ว ก็มีกssมการคนอื่นด้วย

แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีใครบ้าง เพราะเขาไม่อยากให้เปิดเผย มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และก็มีสมาชิกที่

เป็นตำร ว จด้วย มีทั้งที่เกษียณแล้วและยังรับราชการอยู่