จากบ้าน”ขายหอยทอด”

จากบ้าน “ขายหอยทอด” จบแค่ชั้น ป.4 เจ้าของเหล้าขาว

 

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ผลิต “สุราขาว” หรือ “เหล้าขาว” รายใหญ่ในไทย คือ กลุ่มไทยเบฟ ที่กินรวบเกือบทั้งตลาด ด้วยมาร์เก็ตแชร์ไม่ต่ำกว่า 90% จากมูลค่าตลาดรวมไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาท พร้อมด้วยแบรนด์อยู่ในมือถึง 12 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นตรารวงข้าว, ไผ่ทอง, นิยมไทย, เสือขาว, หมีขาว, มังกรท่าจีน, ไชยา, เจ้าพระยา, แม่วังวารี, พญานาค, พญาเสือ, บางยี่ขัน

และโรงงานผลิตอีกกว่า 14 – 15 โรง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ของไทย ซึ่งตลาดเหล้าขาว มีฐานผู้ดื่มใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เหล้าขาว

เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนาน โดยโรงงานสุราแห่งแรกในไทย เกิดขึ้นเมื่อปี 2329 และผลิตเหล้าขาวยี่ห้อแรกของไทย คือ “รวงข้าว”

ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ชายคากลุ่มไทยเบฟ และเป็นแบรนด์ใหญ่สุดใน Brand Portfolio สุราขาวของไทยเบฟ อย่างไรก็ตาม “ไทยเบฟ”

เล็งเห็นว่าตลาดสินค้าพรีเมียมในภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น และมองเห็นโอกาสการขยายตัวของ White Spirit

ที่มาจากกลุ่มประเทศแถบเอเชีย สามารทำยอดขายแซงหน้า Brown Spirit หรือสุราสี โดยข้อมูลจาก “IWSR” (International Wine and Spirits Research)

บริษัทวิจัยและวิเคราะห์ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทั่วโลก ได้รายงาน 100 อันดับสุราที่มีปริมาณยอดขายสูงสุดของโลก

พบว่าอันดับ 1 คือ “Jinro” เป็นแบรนด์โซจูรายใหญ่ในเกาหลีใต้ โดยเมื่อปี 2016 มียอดขายเชิงปริมาณอยู่ที่ 65,851

ล้านลิตร ตามมาด้วยสุราสี “Officers Choice Whisky” เป็นแบรนด์วิสกี้ของอินเดีย มียอดขายเชิงปริมาณ 32,327

ล้านลิตร และอันดับ 3 คือ “รวงข้าว” (Ruang Khao) มียอดขายเชิงปริมาณ 31,200 ล้านลิตร