กูรูสายเทพตัวจริง ที่คร่ำวอดในวงการมาเกือบ 20 ปี

 

 และมีผลงานการเขียนหนังสือเกี่ยวกับเทพพราหมณ์ฮินดูเกือบร้อยเล่ม!

 

อ.พิทักษ์ โค้ววันชัย หรือ อ.ที สยามคเณศ คือผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Siamganesh.com หนึ่งในเว็บไซต์รวมความรู้การบูชาองค์เทพของพราหมณ์ฮินดูที่มีเนื้ อหามากมาย จนปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งองค์ความรู้ ขุมพลังที่สำคัญของสายมู หรือผู้ที่สนใจศึกษาในด้าน

การบูชาองค์เทพทั้งหลายได้ดีทีเดียว นอกจากเว็บไซต์สยามคเณศแล้ว อ.พิทักษ์

ยังเป็นนักเขียนหนังสือผู้เป็นเจ้าของผลงานหนังสือมากถึง 81 เล่ม ล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในความเชื่อของชาวไทย

ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพในศาสนาพราหมณ์ฮินดู พระโพธิสัตว์จีนมหายาน ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไทยโบราณ อ.พิทักษ์

ได้เดินทางไปประเทศอินเดียหลายครั้งเพื่อแสวงบุญไปยังสถานที่สำคัญขององค์เทพ ไม่ว่าจะเป็นวัดของศาสนาพราหมณ์

เทวาลัยองค์เทพต่างๆ และการติดต่อกับสมาคมทางศาสนาของประเทศอินเดีย เพื่อเอาตัวเองเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์

ศึกษาหาความรู้ในเรื่ององค์เทพต่างๆ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้มาเขียนเป็นหนังสือให้ผู้ศรัทธาได้อ่าน

ด้วยความมุ่งหวังว่าชาวไทยผู้ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนบูชา

หลุดพ้นจากความงมงาย มีวิธีการบูชาที่ถูกต้องและสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จในการบูชาเทพเจ้าที่ตนศรัทธา