​ปั้น OfficeMate จากธีสิสปริญญาโท สู่ COL ธุรกิจ 10,000 ลบ.

​ปั้น OfficeMate จากธีสิสปริญญาโท สู่ COL ธุรกิจ 10,000 ลบ.

จากธุ-ร-กิ-จร้านข-า-ยส่งเครื่องเขียนที่มีห-นี้-สิ-น 17 ลบ. สู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานรายใหญ่ที่สุดในประเทศที่มีราย-ได้กว่า 10,000 ลบ. แน่นอนว่าเส้นทางสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

OfficeMate เริ่มจากธุ-ร-กิ-จครอบครัวของคุณวรวุฒิ อุ่นใจ CEO คนปัจจุบันของบริษัท COL เรื่องเริ่มต้นจากในขณะที่คุณวรวุฒิกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี สาขาการตลาดชั้นปีที่ 1

พบว่ากิจการของครอบครัวเขาในขณะนั้นเป็นหนี้ถึง 17 ลบ. คุณวรวุฒิจึงนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ มาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในตอนนั้น

และได้ข้อสรุปว่า จะเริ่มลองข-า-ยสินค้าแบบ Catalog Sales แต่ด้วยเ-งิ-น-ทุ-นที่จำกัด จึงทำได้เป็นเพียง Price list ที่เป็นใบรายการที่จัดหมวดหมู่และแสดงร-า-ค-าของสินค้-าเพื่อส่งไปยังบ-ริ-ษั-ทต่างๆ เท่านั้น

หลังจากคุณวรวุฒิเรียนจบก็กลับมาช่วยงานธุ-ร-กิ-จของครอบครัว แต่หลังจากนั้นก็มีความคิดที่จะตั้งเป็นบ-ริ-ษั-ทเป็นของตัวเอง จึงตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโท ศึกษาเกี่ยวกับโมเดลธุ-ร-กิ-จที่ตนสนใจ

และทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า OfficeMate แล้วก็ใช้ผลงานชิ้นนี้ไปเสนอกับธนาคาร เพื่อขอกู้เ-งิ-นทุ-นในการก่อตั้งบ-ริ-ษั-ท

บ-ริ-ษั-ท OfficeMate จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2537 คุณวรวุฒิสามารถบริหารกิจการจากราย-ได้ 2 – 3 ล้-า-นต่อเดือน จนเป็นหลักสิบล้-า-นต่อเดือน แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดวิ-ก-ฤ-ติต้มยำกุ้งขึ้น

โจทย์สำคัญของการบุกโมเดลแฟรนไชส์นั้น การติดสปีดในการขยายสาขาให้มากขึ้นนั่นเอง เพราะลำพังแค่บ-ริ-ษั-ทลงทุ-นเอง ขยายสาขาเองอย่างมากขยายได้ไม่กี่สาขาเท่านั้น การขยายสาขามากขึ้น ราย-ได้ก็มากขึ้น

ก่อนที่บ-ริ-ษั-ทจะล้-ม-ล-ะ-ล-า-ย คุณวรวุฒิก็มีความคิดว่าอยากจะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริง นั่นก็คือการทำหนังสือข-า-ยแบบ Catalog ออกมานั่นเอง

แต่ด้วยเ-งิ-นทุ-นที่มีอยู่ในตอนนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากต้นทุ-นของ Catalog ค่อนข้างสูง ประมาณ 250 บ-า-ทต่อเล่ม และต้องจัดพิมพ์ทั้งหมดประมาณ 30,000 เล่ม รวมเป็นเ-งิ-นกว่า 7 ลบ.

จึงไปเจรจากับเหล่าซัพพลายเออร์ของ OfficeMate ให้มาร่วมลงทุ-นด้วยจนสำเร็จ หนังสือข-า-ยแบบ Catalog ทำให้ยอดข-า-ยของ OfficeMate กลับมาเป็นหลับสิบล้-า-น-บ-า-ทอีกครั้งภายใน 6 เดือน

กลยุทธ์ของ OfficeMate ไม่ได้อยู่ที่ร-า-ค-าที่ต่ำที่สุด เนื่องจากการทำเป็น Catalog ทำให้คู่แข่งสามารถเห็นร-า-ค-าทั้งหมด และตั้งร-าค-าที่ต่ำกว่าได้ OfficeMate จึงเน้นไปที่การบริการ และการการันตีว่าจะส่งสินค้าให้ลู-ก-ค้-าภายในวันถัดไป

การทำเช่นนี้ทำให้ OfficeMate จำเป็นต้องสต็อกสินค้าไว้จำนวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมคำสั่งซื้-อของลูกค้าได้ทั้งหมด อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นบิ๊กมูฟของ OfficeMate ก็คือการบุกโมเดล “แฟรนไชส์” อย่างจริงจัง

เรียกว่า OfficeMate Plus+ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อสำหรับองค์กร ซึ่งได้เริ่มนำร่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 สร้างร้านโมเดลต้นแบบร้านแรกที่สาขาหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี รังสิต

ข้อมูลและรูปภาพ: brandbuffet.in.th, positioningmag.com, marketingoops.com, ลงทุนแมน, bizpromptinfo.com, techsauce.co

About ดาวพระศุกร์

View all posts by ดาวพระศุกร์ →