X

ราชาอินสตาแกรม ลว งโลก

ราชาอินสตาแกรม ลว งโลก

 

Dan Bilzerian เป็นชาวอเมริกัน เชื้อสายอาร์เมเนีย อายุ 40 ปีก่อนหน้านี้ เขาเคยสมัครเพื่อเข้าบรรจุเป็นหน่-ว-ร-บ-พิเ-ศษแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา หรือ Navy SEALs แต่ก็ไม่สำเร็จ เนื่องจากทำผิ-ด-ฎเรื่อ-งความปล-อดภั-ยระห-ว่างการฝึ-กยิ-งปื-น

เมื่อไม่ประสบความสำเร็จกับการเป็นหน่-วยร-บพิเ-ศ-ษDan Bilzerian ก็ได้ผั-นตั-วเข้าสู่-กา-รเป็นนั-กพ-นัน โดยเริ่มต้นจากการเล่นโป๊-กเก-อ-ร์ซึ่งเงิ-น-ทุ-นก้-อนแรกของเขามาจากการ “ข-ายปื-น” ที่เป็นของเขาเอง

ไม่นานเขาก็กลายเป็นนักเล่-นโป๊-กเก-อร์มื-ออ-า-ชี-พซึ่งก็ดูเหมือนว่าอาชีพนี้จะทำให้เขาประสบความสำเร็จและเป็นที่มาของไลฟ์สไตล์สุดบ้-า-ร-ะ-ห่ำ-ที่เราเห็นกันบนอินสตาแกรม

ที่เราสามารถพูดแบบนั้นได้ก็เพราะว่า Dan Bilzerian ทำผลงานจบอันดับที่ 180 ในรายการ The World Series of Poker ที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ เขายังเคยทวีตว่าเขาสามารถทำเงินได้ 3-26 ล้า-นบ-าท จากการเล่นโป๊-กเก-อร์เพียงคืนเดียว
และมีรา-ยไ-ด้สุทธิจากการเล่นโ-ป๊กเก-อ-ร์อาชีพ 1,500 ล้-านบ-ท ในปี 2014 เพียงปีเดียว

Dan Bilzerian ยังอ้างว่าเขาทำเ-งิ-นรา-งวั-ลรวมจากการเ-ล่-นโป๊กเกอร์ได้สูงได้ 6,000 ล้-านบ-า-ท ซึ่งหลายสำนักพ-นั-นก็ประเมินกันว่าเขาเป็นนักเล่นโป๊-กเก-อร์มื-ออาชี-พที่ร่ำ-รว-ยที่สุ-ดในโลก

นอกจากความสำเร็จในแวดวงการพ-นั-นแล้วDan Bilzerian ก็ยังได้มุ่งสู่การก่อตั้งธุรกิจโดยเขาได้ทำการ Backdoor Listing หรือ เข้าซื้อกิจการและครอบครองบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

บริษัทที่ถูกเข้าซื้-อกิจการนั้นชื่อว่า Ignite International ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศแคนาดาโดยธุรกิจหลักภายหลังการเข้าครอบงำกิจการของ Dan Bilzerian ก็คือ การข-ายผลิ-ตภัณฑ์จา-กกัญ-ช-า, น้ำเปล่า, วอดก้า และเสื้อผ้าที่มีเครื่องหมายการค้าแบรนด์ Ignite

อ่านถึงตรงนี้ หลายคนคงกำลังคิดว่า Dan Bilzerian มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีรายได้มาจากการเล่นโป๊-กเ-กอร์ และธุรกิจส่วนตัวอย่างบริษัท Ignite International

แต่รู้หรือไม่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดอาจไม่มีเรื่องใดเลยที่เป็นความจริง..เพราะเรื่องราวของ Dan Bilzerian ทั้งหมดที่เราเล่ามาถึงตรงนี้ มันมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องที่ตัวเขา “แต่งขึ้นมา” แทบจะทั้งหมด..

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยฐานผู้ติดตามที่มากขึ้นของ Dan Bilzerianทำให้ผู้ที่เริ่มสงสัยในที่มาของเงิ-นทุนและความสำเร็จของเขาก็เพิ่มมากขึ้นไม่แพ้กัน
ข้อสงสัยแรกก็คือ คุณพ่อของ Dan Bilzerian เคยเป็นนักควบรวมกิจการที่ต้อง-โท-ษเนื่อง-จากปัญห-าการฉ้-อ-โ-กง และโดนสำนักงานกำกับดูแล

ตลาดหลักทรัพย์เรียกค่าปรับราว 1,800 ล้-า-นบ-าทซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเขาก็ได้ห-ลบห-นี และไม่ได้จ่า-ยเงิ-น-ค่าปรับจำนวนมหาศาลแต่อย่างใดหลายคนก็คาดการณ์กันว่าเ-งินทุนส่วนใหญ่ของ Dan Bilzerian

เป็นมรดกจากกองทรัสต์ที่พ่อของเขาได้เคยก่อตั้งไว้ให้ลูกชาย ไม่ได้มาจากการที่เขาประสบความสำเร็จจากการเล่นโป๊กเกอร์แต่อย่างใดและหลักฐานที่ยืนยันว่าเขาไม่น่าจะใช่นักโป๊-กเก-อร์มืออาชีพ

ก็มาจากการวิเคราะห์ของ Doug Polk นักโป๊-กเ-กอร์ชื่อดัง ที่ได้นำวิดีโอการเล่นโ-ป๊กเก-อร์ของ Dan Bilzerian มาทำการวิเคราะห์ต่อสาธารณชน และชี้ให้เห็นว่า Dan Bilzerian เป็นเพียงมือสมัครเล่นเท่านั้น

ที่มากไปกว่านั้นก็คือ ในปี 2019 บริษัท Ignite International ของเขา มีรา-ย-ได้ 223 ล้-าน-บ-าท แต่ขา-ดทุ-นมากถึง 1,591 -ล้า-น-บ-าทซึ่งสาเหตุสำคัญที่ Ignite International ข-าดทุ-น มาจากต้นทุ-นกา-รทำธุร-กิจที่สูงมาก

โดยในปี 2019 บริษัทมีค่าใช้จ่-ายเ-งินเ-ดือนพนักงาน และผู้บริหาร 426 ล้า-นบา-ท และค่าใช้จ่า-ยด้านการตลาด 513 ล้-านบา-ทจุดที่ผิดสังเกตก็คือ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ที่มากเกินกว่า 2 เท่าของรา-ยได้

และที่พีกไปกว่านั้นก็คือ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดที่มากมายของบริษัท อาจจะเป็นที่มาของไลฟ์สไตล์ และเรื่องราวทั้งหมดบนอินสตาแกรมของ Dan Bilzerian..

เรื่องดังกล่าวถูกเปิ-ดโ-ปงขึ้นโดย Curtis Heffernan อดีตผู้บริหารของบริษัท Ignite International ที่ถูกไ-ล่อ-อกหลังจากที่พบว่-าทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล และไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ

Curtis Heffernan ได้ระบุว่าบริษัทนำ-เงิ-นส-ดไปซื้-อทรัพย์สินไม่จำเป็นมากมาย เช่นสนาม Paintball มูลค่า 2,200,000 บา-ทปืน Star Wars 1,800,000 บา-ทหินผาจำลอง 1,200,000 บ-าท

นอกจากนั้น อดีตผู้บริหารยังระบุอีกว่าไม่ว่าจะเป็นแมนชันสุดหรู เรือสำราญ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว นางแบบในชุดบิ-กี-นีทั้งหมดนี้ถูกรวมเป็นค่าใช้-จ่า-ยทางธุรกิจของบริษัท Ignite Internationalและหากเราสังเกตโพสต์ของ Dan Bilzerian บนอินสตาแกรมดีๆ แล้ว

จะพบว่าบางโพสต์ก็จะมีโลโก้ของบริษัท Ignite International หรือสินค้าของทางบริษัทถูกวางเป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาพซึ่งหมายความว่า เรื่องราวสุ-ดห-รูทั้งหมดนั้นอาจเป็นเพียงแคมเปญการตลาด ที่ Dan Bilzerian จงใจใช้เงินของบริษัทในการจ่-ายค่-าโ-ฆษณา

โดยการ “จ้างตัวเอง” เป็น Influencer แล้วรั-บเงิ-นค่าจ้-างของบริษัท มาเข้ากระเป๋าของตัวเอง..หากเรื่องที่อดีตผู้บริหารกล่าวมาเป็นความจริงก็เท่ากับว่าบริษัทแห่งนี้จะไม่ต่างอะไรไปจากตู้ ATM

ที่ทำให้เกิดเรื่องราวลวงโลกของ Dan Bilzerian..เรื่องราวทั้งหมดนี้อาจให้ข้อคิดกับเราได้ว่าสิ่งที่เราเห็นบนโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนจะเป็นชีวิตสวยหรูแต่จริงๆ แล้วมันก็แค่มุมเดียวของชีวิตเขาทั้งหมด

และเรื่องนั้นมันอาจไม่ใช่ความจริงเลยก็ได้ทุกครั้งที่เราเปิดหน้าจอของเราขึ้นมาแล้วคอยนึกอิจฉาคนอื่นที่อยู่ในนั้น ว่าอยากเป็นแบบพวกเขาถ้ามองให้ลึกลงไปชีวิตเราที่อยู่กับความจริง อาจดูน่าอิจฉากว่า ชีวิตสมบูรณ์แบบ ในโลกที่หลอกลวง ก็เป็นได้..

Related Posts

“น้องปราง” ลูกสาวเบนซ์ พรชิตา ยิ่งโตยิ่งสวย ยิ้มหวาน ตากลม

“น้องปราง” ลูกส…

สวยมากทำเอาคนรักเด็กร้องว้าวกันหนักมาก!

โอ้โห! “น้องดิสนีย์&#…

หล่อสวยยกบ้าน เปิดภาพลูก “พลอย ชิดจันทร์”

หล่อสวยยกบ้าน เปิดภาพลูก &#…

ขึ้นเท่นเป็นลูกสาวเเห่งชาติ

ว้าว! น้องเดมี่ เเปลงโฉมเป็…

“ปุณณ์ ปุณณกันต์” เปิดความหล่อลูกชายคนโต คุณแม่นุสบา

“ปุณณ์ ปุณณกันต์&#822…

“แอลลี่” ทั้งสวยทั้งสดใส

“แอลลี่” ทั้งสว…